× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای سرامیک دما بالا

تعداد نتایج: 78413  
حسین عبدی‌ز‌اده, , حمیدرضا بهاروندی, , رضا تجلی, ,

In this research, ZrC nano particles were synthesized by self-propagating high temperature (SHS) using the mixed powder of ZrO2-C-Mg and NaF or NaCl diluent. The effect of different proportions of raw materials, milling time, composition of the diluent and also pickling on the synthesis of ZrC was investigated. Optimal amounts of magnesium and sodium fluoride for the synthesis of ZrC were 2....

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم پایه 1393

در این پژوهش قابلیت ماشینکاری شیشه-سرامیک های سیستم mgo-k2o-b2o3-f-sio2-al2o3 مورد بررسی قرار گرفت. ابتداباانتخاب یک ترکیب درصد وزنی مشخص و تعیین شرایط بهینه از جمله تعیین دمای سینترینگ مناسب، مدّت زمان سینترینگ نمونه شیشه- سرامیکی، تعیین فشار پرسی و زمان آسیاب کاری نمونه، در نهایت شیشه-سرامیکی با قابلیت ماشینکاری حاصل شد. برای تعیین شاخص یا شاخص های مناسب جهت قابلیت ماشینکاری قطعه شیشه-سرامیک...

فرحناکی, عسگر , مجذوبی, مهسا,

‏ In this research the effects of two common cooking processes of foods, namely, autoclave and extrusion cooking on the molecular and physicochemical properties of wheat starch were investigated. The results showed that the solubility of the autoclaved samples increased with increasing the temperature while their relative viscosity decreased. These findings indicated that the molecular degradat...

ژورنال: پژوهش نفت 2013
علی حق طلب, فرهاد سلیمی, مجید رفیع‌پور, محسن وفایی سفتی, مهدی رزاقی کاشانی,

در این تحقیق هیدروژل‌های پایه پلی‌اکریل‌آمید بر اساس روش حلال ساخته شد و خواص رئولوژیکی و کارایی آنها در شرایط فیزیکی چاه‌های نفت جنوب ایران به طور کیفی و کمی به وسیله تست بطری و رئومتر سنجیده شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تست بطری، ژل پلیمر محتوی ppm 15000 پلی‌اکریل آمید و ppm 2500 استات کروم (III) که به مدت hr 24 در دمای C° 90 قرار گرفته است، به عنوان ژل پلیمر پایه انتخاب شد. نتایج حاصل از...

In this research, new lithium ion conductor glass-ceramics with NASICON-type structure (Li1+x+yAlxCryGe2-x-y (PO4)3, x+y=0.5) were synthesized using melt-quenching method and converted to glass-ceramics through heat treatment. Influence of addition of different concentrations of aluminum and chromium in LiGe2(PO4)3 glass-ceramic was investigated for ionic conduction improvement. Substitution of...

ژورنال: علوم آب و خاک 2008
فرحناکی, عسگر , مجذوبی, مهسا,

‏ In this research the effects of two common cooking processes of foods, namely, autoclave and extrusion cooking on the molecular and physicochemical properties of wheat starch were investigated. The results showed that the solubility of the autoclaved samples increased with increasing the temperature while their relative viscosity decreased. These findings indicated that the molecular degradat...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده فنی 1392

یکی از پارامتر های مهم برای طراحی ترانسفورماتور ابررسانای دما بالا (hts)، اندازه تلفات ac است که بخش مهمی از آنرا تلفات هیسترزیس هادی ابررسانا تشکیل می دهد. چگالی شار نشتی شامل دو مولفه شعاعی و محوری است، که بخصوص مولفه شعاعی آن نقش تعیین کننده ای در اندازه تلفات هیسترزیس دارد. به همین علت روش های فراوانی برای کاهش مولفه شعاعی شار نشتی پیشنهاد شده که شامل انواع مختلف سیم پیچی ها، انحراف دهنده ه...

حمزه فراتی‌راد, حمید رضا بهاروندی, محمد قنادی‌مراغه,

ترکیبات سه­‌تایی نانولایه­‌ی Ti3SiC2، یک گروه جدید از مواد هستند که ویژگی­‌های فلزها و سرامیک‌­ها را نشان می‌­دهند. Ti3SiC2 شبیه فلزها، هدایت حرارتی و الکتریکی بالا، مقاومت بالا در برابر شوک حرارتی، سختی پایین و ماشین­‌پذیری خوبی را نشان می‌­دهد. هم­چنین Ti3SiC2 مشابه یک سرامیک مدول یانگ بالا، استحکام در دمای بالا و مقاومت در برابر اُکسایش خوبی دارند. در این مقاله، قطعات Ti3SiC2 از طریق مذاب خور...

حافظ قرآن, دکتر علی , سازگارا, دکتر حسن , سیدان, دکتر کاوه , کودریان, دکتر رودابه ,

 مقایسه تأثیر پخت پرسلن بر تطابق لبه‌ای در رستوریشن‌های تمام سرامیک پروسرا و متال سرامیک       دکتر رودابه کودریان1- دکتر حسن سازگارا2 - دکتر کاوه سیدان3 – دکتر علی حافظ قرآن1   1- استادیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز   2- دانشیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   3- استادیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی دان...