نتایج جستجو برای سلسه مراتبی فازی

تعداد نتایج: 20145  

در این تحقیق سعی شده است تا با توجه به پارامترهای مهم و مؤثر در فرایند برش سنگ، یک سیستم طبقه‌بندی جامع برای ارزیابی قابلیت برش سنگ‌ها ارائه شود. در سیستم طبقه‌بندی جدید 4 مشخصۀ مهم از سنگ شامل مقاومت فشاری تک‌محوری، سختی موهس، فاکتور سایندگی شیمیازک و مدول الاستیسیته برای ارزیابی فابلیت برش سنگ انتخاب شدند که در مجموع به سنگ‌ها امتیازی از 10 تا 100 اختصاص داده و قابلیت برش سنگ‌ها را در دو گروه...

ژورنال: :زمین شناسی مهندسی 0

در این تحقیق سعی شده است تا با توجه به پارامترهای مهم و مؤثر در فرایند برش سنگ، یک سیستم طبقه بندی جامع برای ارزیابی قابلیت برش سنگ ها ارائه شود. در سیستم طبقه بندی جدید 4 مشخصۀ مهم از سنگ شامل مقاومت فشاری تک محوری، سختی موهس، فاکتور سایندگی شیمیازک و مدول الاستیسیته برای ارزیابی فابلیت برش سنگ انتخاب شدند که در مجموع به سنگ ها امتیازی از 10 تا 100 اختصاص داده و قابلیت برش سنگ ها را در دو گروه...

جمعیت شهرنشین در مدت زمان حدود پنجاه و پنج سال، از اولین سرشماری در سال 1335 تا سرشماری سال 1390، بیش از 8 برابر شده و ضریب شهرنشینی را به بیش از دو برابر افزایش داده است. بیشترین رشد سالیانه شهری شدن جمعیت در فاصلة بین دو سرشماری 1355 و 1365 بوده است. از نظر طبقه­بندی جمعیتی شهرها، دستة شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر، از نظر تعداد در طول هفت سرشماری رشد داشته اما از جهت سهم در جمعیت ...

ژورنال: مدیریت سلامت 2016

Introduction: Nowadays, in the present condition of high competition among hospitals they strive to maintain and increase their market shares; however, some hospital managers are not informed about the factors influencing their brand equity and the mechanism by which they could manage the brand to enhance their positions in the minds of patients. Therefore, the purpose of this study is to ident...

ژورنال: کواترنری ایران 2018
بقاء, نوشین,

غالب مطالعات و پژوهش ها، مرتبط با فرایند های زمین ساختی، بر دگرشکلی ها و حوادث لرزه ای و خطرات ناشی از این رخداد ها در مناطق و نواحی مختلف متمرکز بوده است. اما همچنان که مسلم است در بسیاری از مناطق ما شاهد آسیب های ناشی از فعالیت زمین ساختی بدون رخداد های لرزه ای هستیم. بنابر این برای مطالعه جامع و ارزیابی دقیق تر از فعالیت های زمین ساختی، امروزه مطالعات ریخت زمین ساختی به همراه سایر مطالعات مو...

ژورنال: انسان و محیط زیست 2020

مطالعات ارزیابی ریسک محیط­زیستی معمولا از یک روند مشخص مشتمل بر شناسایی مخاطرات احتمالی و پیامدهای ناشی از آن­ها، تخمین و برآورد ریسک و پیشنهاد روش­های تقلیل ریسک و پیامدهای ناشی از آن پیروی می­کند. این مطالعه در سال 1395 با هدف ارزیابی و رتبه­بندی فعالیت­های مولد ریسک محیط­زیستی کارخانه نمک­زدایی شماره (1) اهواز در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون و در فاز بهره­برداری صورت پذیرفت. در این پژوه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی 1390

جهت انجام دفع و دفن بهداشتی مکان یابی علمی جهت کمینه کردن خطرات بالقوه زیست محیطی لندفیل ها امری ضروریست به نحوی که عواملی چون سلامتی مردم، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی، عوامل اقتصادی، زمین شناسی، جهت وزش باد، جاده ها و فرودگاه ها، معادن و غیره جهت انتخاب بهترین لندفیل بهداشتی باید مد نظر قرار بگیرد. در این پایان نامه ابتدا با جمع آوری عوامل تاثیر گذار در مکان یابی لندفیل های شهری (که در 2 گر...

حسنعلی اخلاقی, رحمان ساعدی, سیداحمد خلیفه سلطانی,

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه نظریه‌های سلسه مراتبی، توازی ایستا و نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای دستیابی به هدف مذکور، تعداد 114 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 11 ساله پژوهش(1390- 1380) در خصوص آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شدند. آزمون فرضیه های این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت انج...

نیاز روز افزون ساختمان‌سازی و مصرف بالای انرژی در این بخش از یک سو و اهمیت محیط‌ زیست و توسعه‌ی پایدار از سوی دیگر، ضرورت تأمل بیشتر در انتخاب روش‌های ساخت و نوع مصالح مصرفی در این صنعت را یادآور می‌شود. دیوارها به‌ عنوان جدا کنندگان فضای داخلی و محافظان حریم پیرامونی، از جمله مهمترین اجزاء ساختمانی هستند. با توجه به اهمیت استفاده‌ی حداکثر از فضا، صرف کمترین هزینه و افزایش سرعت اجرا، تولید کنند...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

چکیده در دهه های اخیر شاهد افزایش جمعیت در شهرهای ایران بوده ایم . این افزایش جمعیت به خاطر دو عامل رشد جمعیت شهرها و همچنین مهاجرت روستاهاو شهرهای کوچک و میانی به شهرهای بزرگ بوده است. تمرکز جمعیت دراین شهرها باعث شده که نیاز به خدمات روز به روز بیشتر شود. در خدمات رسانی شهری تنها افزایش تعداد مراکز خدماتی دلیل بر خدمات رسانی بهتر نمی باشد بلکه آنچه حائز اهمیت است مکانیابی بهینه مراکز دفع بهد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید