نتایج جستجو برای سن

تعداد نتایج: 37490  

سن بذرخوار Nysius cymoides تقریباً همزمان با برداشت محصول در مزارع کلزای بیشتر مناطق کشور در جمعیت قابل توجه پدیدار می‌شود. به‌منظور تعیین پراکنش فضایی مراحل مختلف رشدی سن بذرخوار، از جمعیت سن در مزرعۀ کلزا واقع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد طی سال‌های 1385 و 1386 آماربرداری شد. از بیست تا بیست و پنج نقطة مزرعه به‌طور تصادفی هفته‌ای دوبار به‌کمک لولۀمکش (آسپیراتور) از درون کادر لبه‌دار 25 سا...

تیمور رستمی شاهراجی, زهرا بهرام‌آبادی, سلیمان محمدی لیمائی, سید عبدالله موسوی کوپر, مصطفی ادیب‌نژاد,

هدف از این تحقیق، تعیین سن بهره­برداری بهینه صنوبر یعنی سنی که در آن مقدار ارزش خالص فعلی جنگل‌کاری با توجه به قیمت چوب سرپا، درصد سود بانکی و میزان رویش سالیانه به حداکثر برسد، می‌باشد. داده‌های رویش سالیانه، قیمت چوب سرپا و درصد سود بانکی به­منظور تعیین سن بهره­برداری بهینه مورد استفاده قرار گرفتند. ابتدا مدل رویش صنوبر برآورد شد. نتایج نشان داد که بهترین مدل رویش صنوبر دلتوئیدس براساس رویش س...

ژورنال: پژوهش های گیاهی 2013

Rosa hybrida درختچه چند ساله‌ای است که بعد از قطع رأس ساقه، یک دوره رشدی جدید را شروع و طی آن جوانه های جانبی از تسلط انتهایی خارج شده وشروع به رشد می­کنند. در هر دوره جدید از رشد ، برگهای جدید و جوان تشکیل می­شوند. در این مطالعه 4 نمونه برگی از رأس به سمت پایه، که نشانگر مرحله جوانی تا بلوغ می باشد، انتخاب و تعدادی نشانگر بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی رنگدانه ای مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دا...

رنجبر, فاطمه, عابدی, حیدرعلی, مالک, ایوب, نادی سخویدی, محمد,

AbstractObjectives: Understanding the nature and types of stressful events in life of school age children. Method: In this qualitative study, using an open interview, the description of stressful life events by 29 schoolchildren in Tabriz, Iran, were recorded and analyzed. Results: 223 stressful events derived from the interviews, were classified into 17 basic categories. In the end, four theme...

آرامی, ایل‌ناز, یوسفی, فرشته, بهنام , حمید , ستاره‌دان , سیدکمال‌الدین , علیزاده‌ثانی , زهرا ,

   Background & Aims: Cardiac and vascular diseases are among the main reasons of mortality. Diagnosis of these diseases in the first stages can be very helpful for their treatments. One of the effects of atherosclerosis is the reduction of vessel wall vibrations. Echocardiography images cannot show these vibrations because of their lack of resolution.  Materials & Methods: This study was condu...

به دلیل لزوم حمایت از صغیر تا رسیدن به بلوغ و نگاه امتنانی شارع مقدس به اعمال ناصواب وی، توجه اصلی در فقه جزا وضعیت حقوقی وی به عنوان مدعی‌علیه یا متهم است. فقه پویای اسلام با پذیرش اصل عدم مسئولیت کیفری صغار، درعین‌حال که از تأدیب ایشان غافل نمانده، با موضوعیت قائل شدن برای امارۀ سنی بلوغ، حسب نظر مشهور که مورد متابعت قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته، سبب شده است که این اصل مترقی ...

زینب عرب نژاد, مریم ایرانمنش,

ادبیات تطبیقی سالهاست که به عنوان یکی از روشهای مدرن نقد ادبی شناخته شده است. این نوع از نقد با بکارگیری علوم دیگر در صدد تحلیل متون ادبی است. در این نوشتار به بررسی تطبیقی اشعار سهراب سپهری و سن ژون پر س می پردازیم . علت انتخاب این دو شاعر دشواری تفسیر شعرشان، و استعانت از نقد تطبیقی برای تحلیل علت این دشواری است، که با بهره گیری از مکتب تطبیقی آمریکایی به تطبیق این دو اثر می پردازیم. به این م...

سید ضیآء مرتضوی,

 آغاز دوره یائسگى، نقطه عطفى در زندگى زنان به شمار مى‏رود. احکام شرعى متمایز در دو دوره سنى قاعدگى و یائسگى، زنان مسلمان را با این پرسش روبه‏رو ساخته که آغاز یائسگى در چه سنى است؟ آیا به رغم وضع طبیعى نایکسان زنان، مى‏توان سن شرعى ثابت و خاصى را ملاک ورود به دوره یائسگى قرار داد؟ و آیا در این‏باره فرقى میان زنان هست؟فقهاى ما از گذشته تا حال، نگاه یکسانى به این مسئله نداشته و بیش از ده نظر داده‏...

اثنی‌عشری , امید, سالاری لک , شاکر, خلخالی, حمیدرضا , لکزائی , محدثه , ملکی, داوود ,

  Background & Aims: Breast cancer is the most common cancer in the world and includes one third of cancers in women.  Although the role of age in the incidence of breast cancer has been documented but the effect of age on prognosis and its association with factors in the progression of cancer is controversial. Age at diagnosis of an independent factor in determining life expectancy and prog...

ملاکی مقدم, حکیمه, میری, محمدرضا,

زمینه و هدف: سن اولین بارداری می‌تواند تأثیرات مهمی بر روی سرعت تغییرات اجتماعی، روندهای دوره‌ای باروری و مسائل اقتصادی داشته باشد. در این مطالعه متغیرهای مؤثر بر سن اولین بارداری در مزدوجین شهر بیرجند بررسی گردید. روش بررسی: این مطالعه به‌صورت کوهورت گذشته‌نگر (4 ساله) در سال 1394 بر روی 180 زوج بیرجندی که در سال 1390 عقد کرده بودند، انجام شد. ابزار جمع‌آ‌وری اطلاعات یک چک‌لیست متشکل از سؤالات...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید