نتایج جستجو برای سن

تعداد نتایج: 37490  

ژورنال: :پژوهش ادبیات معاصر جهان 2004
نسرین دخت خطاط,

در این مقاله اشعار پر رمزو راز یکی از برجسته ترین شاعران قرن بیستم فرانسه بر اساس روش نقد مضمونی و از دیدگاه منتقد مشهور فرانسوی ژان پیر ریشارد بررسی می گردد آنچه مد نظر است ‘ پیگیری مسیر تخیل و رؤیاهای شاعر و دست یابی به راز خلاقیت اوست. این روش که در اصل ا ز نقد دنیای خیال گاستون باشلار ملهم است با توسل به سبک شناسی شعر افق های تازه تری را در نقد اشعار پرس می گشاید. در این راستا‘ آرایه ها و ت...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1348

چکیده ندارد.

ژورنال: :مجله علوم پزشکی رازی 0
مریم رزاقی آذر, m razzaghi azar خیابان شهید وحید دستج..., a moghimi دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ..., n sadigh دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب..., m montazer دانشگاه علوم پزشکی و خدمات..., p golnari دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ..., l zahedi shulami دانشگاه علوم پزشکی و...,

زمینه و هدف: یکی از عواملی که زمان آغاز بلوغ را در کودکان طبیعی مشخص می کند، نژاد و منطقه جغرافیایی است. مطالعات انجام شده در زمینه سن آغاز بلوغ در ایران محدود است، از این رو محققین بر آن شدند تا با مطالعه تعدادی از کودکان مدارس شهر تهران گامی در جهت شناخت این مسأله بردارند. روش بررسی: مطالعه انجام شده از نوع مقطعی بوده که در فاصله سال های 1380 تا 1382 بر روی 2212 کودک، 1420 دختر سالم 6 تا 17 س...

ژورنال: :hormozgan medical journal 0
عباس فضلی, a fazli دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پ..., s.m moosavi شعله نمازی, sh namazi شهرام زارع, sh zare,

مقدمه: بلوغ در اصطلاح مرحله ای است که در اندام انسان و احساسات و اندیشه او دگرگونی هایی پدید می آید. درباره این دگرگونی های عمیق جسمی و روحی، روانشناسان و حقوقدان و فقها بررسی ها و تحقیقات مختلفی انجام داده اند. هر کدام از اقسام بلوغ دارای نشانه هایی است که پیامدهای اجتماعی و حقوقی خاص خود را دارد، سن پیدایش بلوغ در نژادهای مختلف متفاوت است لذا ما بر آن شدیم تا در بندرعباس با توجه به شرایط آب و...

ژورنال: :مطالعات جامعه شناسی 0

ازدواج و تأخیر آن امری اجتماعی است. شکل­گیری و تغییرپذیری آن در نزد افراد، در فرایند تعامل خود باجامعه و تحت­تأثیر سطوح مختلف­کلان، میانی و خرد بوده است. تئوری­های مطرح دراین خصوص عبارتند از: تئوری بی­سامانی اجتماعی مرتن، تئوری کارکردگرایی دورکیم، تئوری مدرنیته گیدنز، تئوری مدرنیزاسیون ویلیام گود و تئوری گزینش معقولانه هکتر.       این تحقیق به روش پیمایشی در بین جوانان 40ـ20 ساله شهر تبریز انجا...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
وحید مهربانی, استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران,

در این مقاله الگویی بر اساس نظریه ی مطلوبیت ارائه شده و بر اساس آن چگونگی تأثیرگذاری عواملی همچون آموزش، جنسیت و درآمد تبیین می شود. برای این منظور از یک مطالعه ی میدانی برای آزمون فرضیه به روش تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. افراد متأهل ساکن شهر تهران جامعه ی آماری تحقیق را تشکیل می دهند که از میان آنها 415 نفر مرد و 409 نفر زن به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های تحقیق که از شهر تهران به دست...

ژورنال: :روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 2012
زهره صیادپور,

ژورنال: :نشریه پرستاری ایران 0
فردین امیری, amiri, f صدیقه عاصمی, asemi, s رخشنده محمدی, mohammadi, r حمید حقانی, haghani, h,

مقدمه : کاتاراکت علت نیمی از نابینائی ها (17 میلیون نفر) در جهان بوده و موارد نابینائی ناشی از آن در هر دهه بطور چشمگیری افزایش می یابد. علی رغم اینکه این بیماری به عنوان یک مشکل مشترک بهداشتی در جوامع مختلف مطرح می باشد اما دانش بشر در مورد علل ایجاد کننده آن کافی نبوده و تحقیقات مختلف عوامل ضد و نقیضی را در مورد علل پیدایش این بیماری به دست آورده اند.   هدف :تعیین عوامل مستعدکننده کاتاراکت وا...

ژورنال: :نشریه پرستاری ایران 0
افتخار السادات حاجی کاظمی, es hajikazemi,

0

ابراهیم سلیمان‌نژادیان, غلامرضا کجباف والا, فرحان کچیلی, محمدسعید مصدق, پرویز شیشه‌بر,

تریپس پیاز، Thrips tabaci Lindeman، از مهم‌ترین آفات سبزی و صیفی و گیاهان زینتی در تمام نقاط دنیا می‌باشد. واکنش تابعی سن شکارگر Orius albidipennis Reuter نسبت به تراکم‌های مختلف لارو سن دوم تریپس پیاز، مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش‌هایی به‌منظور بررسی اثر دو میزبان گیاهی (خیار و لوبیا) روی واکنش تابعی و پارامترهای آن (‌قدرت جستجو و زمان دست‌یابی) در حشرات کامل سن ماده نسبت به تغذیه از لارو سن ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید