نتایج جستجو برای سن

تعداد نتایج: 37490  

ژورنال: :مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 0
علیرضا عشقی, نیلوفر هدایت, رها کوثری, مهناز شیخی, ali reza eshghi, mahnaz sheikhi,

مقدمه: تخمین سن هر فرد از طریق بررسی تکامل جسمانی او با بررسی معیارهایی چون سن استخوانی، زمان شروع قاعدگی، اندازه بدن، قد و کلسیفیکاسیون دندانی امکان پذیر است. از میان روش های مختلف، روش دمرجیان قابل اعتماد ترین روش است. هدف این مطالعه ارزیابی دقت تخمین سن دندانی به روش دمرجیان در کودکان 3- 9 ساله شهر اصفهان بود. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی توصیفی - تحلیلی از روش دمرجیان و از رادیوگرافی ...

هدف از این مطالعه تعیین شیوع نمایش بریچ و بررسی ارتباط سن حاملگی، وزن نوزاد، سن مادر و تعداد زایمان به صورت جداگانه بر شیوع این نمایش در زایمانهای تک قلو جهت جلوگیری از عوارض متعدد مادری – جنینی زایمانهای بریچ در بیمارستان آرش می­باشد.مطالعه از نوع تحلیلی مورد – شاهدی بوده، اطلاعات از پرونده­های بیماران بدست آمده است. تعداد کل زایمانها 12067 و تعداد کل نمایش بریچ 335 مورد در 4 سال مورد مطالعه ب...

ژورنال: فیض 2018

سابقه ­و هدف: باتوجه به نتایج متفاوت تست­ های تخمین سن دندانی در جمعیت­ های مختلف و نیز فقدان مطالعات کافی روی نژاد ایرانی، مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان انطباق دو روش Demirjian و Nolla در تخمین سن دندانی طراحی شده است. مواد و روش­ ها: در مطالعه مقطعی حاضر تعداد 185رادیوگرافی پانورامیک موجود در پرونده بیماران بخش ­های کودکان و ارتودنسی مورد ارزیابی قرار گرفت. تکامل هریک از دندان­ های سمت چپ م...

جابر کریمی, حبیب عباسی پور, حسن عسکری, عزیز شیخی گرجان, ندا صدیقی,

در این تحقیق بیمارگری و زهرآگینی دو جدایه‌ی ایرانی قارچ Metarhizium anisopliae شامل جدایه‌هایM14  و IRAN 437c با زیست‏سنجی به روش غوطه‌ور نمودن تخم و اسپری‌کردن پوره‌ی سن دوم و حشرات کامل تابستان‌گذران سن گندم با غلظت‌های 103، 104، 105، 106، 107 و 108 کنیدی در میلی‌لیتر، در 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر سوسپانسیون‌های 106 و 108 کنیدی در میلی‌لیتر از قارچ همراه با روغن EC بر میزان مرگ...

رضا رضایی ترشیزی, رضا وفایی شوشتری, زهرا رفیعی کرهرودی, غلامرضا گلمحمدی, لیلا فرآورده,

بالتوری سبز (Neu., Chrysopidae)  Chrysoperla carnea یکی از مهمترین شکارگرهای شته­ ها، شپشک­ ها، تریپس ­ها و سفید بالک­ها می­ باشد علاوه بر این، از تخم، لاروهای جوان و شفیره پولکداران و کنه­ها تغذیه می­کند اما در هنگام مبارزه شیمیایی علیه آفات مختلف، بالتوری سبز نیز تحت تاثیر سموم مختلف کشاورزی قرار می­گیرد. در پژوهش جاری، اثرات کشندگی حشره­کش­های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفورا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک - دانشکده علوم اجتماعی 1380

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی 1391

در این مطالعه دو مرحله مهم پوره سن پنج و حشره کامل نسل جدید برای تجزیه پروتئوم غده بزاقی و روده حشره انتخاب گردیدند. الگوی پروتئینی این دو اندام با استفاده از تکنیک الکتروفورز دو بعدی تعیین گردید و پروتئین هایی را که میزان بیان آنها در دو مرحله پوره و سن پنج دارای اختلاف معنی داری بود برای شناسایی نهایی با اسپکترومتری جرمی انتخاب شدند. از مجموع 319 لکه پروتئینی شناسایی شده در روده، 55 لکه پروتئ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده کشاورزی 1388

در این آزمایش 30 راس گوساله شیری هلشتاین (15 راس نر، 15 راس ماده) با میانگین وزن 0/77±40/6 کیلوگرم جهت بررسی تاثیر زمان افزودن یونجه به جیره بر مصرف خوراک، افزایش وزن، بازده غذایی، برخی متابولیت های شکمبه، خون و سن ازشیرگیری مورد استفاده قرارگرفتند. جیره های آزمایشی شامل: 1- جیره حاوی کنسانتره شروع کننده 2- جیره حاوی کنسانتره شروع کننده + یونجه خشک (از روز اول آزمایش) و 3- جیره حاوی کنسانتره شر...

حسن عبداله زاده, زهرا افتخاری یزدی,

هدف: با توجه به متفاوت بودن تاثیر عواملی مانند وزن قد و نمایه توده بدنی بر سن شروع قاعدگی(منارک)، این مطالعه به منظور تعیین عوامل مؤثّر بر سن منارک در دختران سبزوار، جهت سیاستگزاری های درمانی- بهداشتی انجام شد. روش کار: این مطالعه مقطعی و به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری از دانش آموزان دختر سه مقطع تحصیلی و به روش نمونه گیری طبقه بندی - متناسب با حجم طبقات انتخاب شد. نمونه لازم از 40...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید