نتایج جستجو برای سن

تعداد نتایج: 37490  

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 0
فاطمه عبدالهی, f âbdollahi کارشناسی ارشد مامائی و عض..., b shabankhani مهران ضرغامی, m zarghami,

سابقه و هدف: یائسگی یکی از چهار بحران زندگی زنان است که آنان را مستعد تغییرات هورمونی موثر، قوی، ثابت و دایمی می کند، بنابراین تعیین سن یائسگی و عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.مواد و روش ها: این بررسی یک مطالعه توصیفی است و جامعه مورد مطالعه را کلیه زنان شهری و روستایی استان مازندران تشکیل می دهد که حداقل یک سال از قطع قاعدگی آن ها گذشته و به طور طبیعی یائسه شده اند. نمونه گیری ...

ژورنال: :مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 0
داود سهرابی, d sohrabi department of histology &am..., h rostami department of pediatrics ; ...,

0

ژورنال: :به زراعی نهال و بذر 0
توحید نجفی میرک, t. najafi mirak seed and plant improv..., g. najafian هنگامه خرسندی, h. khorsandi سعید معین نمینی, s. moein namini گیتی شرفی, g. sharafi,

سن معمولی گندم با نام علمی eurygaster integriceps put. از آفات مهم غلات به ویژه گندم و جو در ایران است که علاوه بر خسارت کمی و کاهش عملکرد، باعث افت شدید کیفیت نانوایی گندم می شود. در این تحقیق برای بررسی میزان افت کیفیت نانوایی گندم در اثر سن زدگی، 10 رقم گندم نان تجارتی کشور با کیفیت نانوایی مختلف انتخاب شد. از هرکدام از آنها یک نمونه بذر ده کیلوگرمی از مزارع سن زده کشور (مزارع کشاورزان استان...

ژورنال: :روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 0
محمد نادی سخویدی, mohammad nadi sakhvidi ایوب مالک, ayub malek حیدرعلی عابدی, heidarali abedi فاطمه رنجبر, fatemeh ranjbar,

چکیدههدف: شناخت ماهیت و انواع رویدادهای تنش زای زندگی کودکان دبستانی. روش: در این پزوهش کیفی با استفاده از روش مصاحبه باز، روایتِ 29 کودک دبستانی شهر تبریز از رویدادهای تنش زای زندگی ضبط و بررسی شد. یافته­ها: 223 رویداد تنش زای برگرفته از مصاحبه­ها در 17 طبقه اصلی جای داده شد و در نهایت چهار موضوع کلی برای این طبقات در نظر گرفته شد: تأمین نشدن نیازها، از دست دادن ها، رویدادهای تهدیدکننده و رویدا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1380

در این تحقیق، سن، رشد و تولیدمثل دوگونه کفال(کفال پوزه باریک liza saliens ، کفال طلایی(liza auratus در تالاب گمیشان مورد مطالعه قرار گرفته است . بررسی فلس ، سرپوش آبششی و اتولیت نشان داد که سرپوش آبششی برای تعیین سن کفال بهترین عضو است . مقایسه متوسط طول و وزن این دو گونه نشان داد که کفال طلایی سریع الرشدتر از کفال پوزه باریک است . کفال ماهیان در بهار با افزایش دما وارد تالاب شده و در پائیز با ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390

شناسایی چهره اتوماتیک، یکی از مباحث بینایی کامپیوتر است که به شناسایی هویت فرد با وجود تغییرات مختلف در ظاهر چهره از میان چهره های افراد مختلف می پردازد. افزایش سن، یکی از چالش های موجود در شناسایی چهره اتوماتیک است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است، همچنین روش های پیشین به منظور حل این مساله بررسی شده اند. روش الگوهای باینری محلی جهت استخراج ویژگی به دلیل عدم نیاز به آموزش اولیه و غیر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

در جوامع ابتدایی، طفل مانند فرد بزرگسال دارای مسئولیت کیفری بوده و مجازات می شد، این دیدگاه به تدریج تغییر یافته و اطفال مبری از مسئولیت کیفری شدند. حقوق کیفری ایران نیز در این راستا با تحولات تدریجی روبرو بوده است. در نظام حقوقی کنونی ایران، طفل دارای مسئولیت کیفری نمی باشد و برای طفل بزهکار مجازت سپردن به کانون اصلاح و تربیت یا والدین پیش بینی شده است؛ با این حال گاه از این قاعده عدول شده و ب...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

نسل کنونی از ابتدای حیاتش با رسانه ها آشنا شده ، رشد می کند و بخش عظیمی از اطلاعات ، الگوهای رفتاری و ارزش های خود را از آن‎ها دریافت می کند . رسانه می‎تواند به صورت مستقیم تمامی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد ، اما تأثیر مهم آن از طریق اثرگذاری بر نهاد خانواده است . در این پژوهش تلاش بر این است شرایطی را که انواع رسانه ها نفوذ خود را بر سراسر عالم گسترده اند ، بررسی و نقش متفاوت ماهواره در ا...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان 1380

رویش؛ حرکت تکاملی دندان در جهت محوری از محل تشکیل خود تا وضعیت فانکشنال آن در حفره دهان می باشد. غالبا چهار علت برای رویش دندانها پیشنهاد شده است:1- رشد ریشه2- فشار عروقی یا بافتی3- ری مادلینگ استخوانی4- کشش پریودنتال لیگامنت کار تحقیقاتی که در پیش رو دارید در جهت پیدا کردن میانگین سن رویش دندان سنترال شیری فک پایین در کودکان زیر یکسال در مراکز بهداشتی - درمانی شهر زاهدان در طی سال 1380 گام برد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید