نتایج جستجو برای سن

تعداد نتایج: 37490  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

تعریف و بیان مسئله انسان موجودی پیچیده است که به محض انعقاد نطفه و تولد، از حقوقی برخوردار می گردد ولی این موجود برای دستیابی به تکامل و کمال مرحله به مرحله پیشرفت می نماید. یکی از کمالات نفسانی، رشد به معنای اهلیت استیفاء در امور مالی است یعنی انسان به آن مرحله برسد که بتواند در امور مالی خود مستقل عمل نماید. به گفته محققین حقوقی و فقهی انسان معمولاً بعد از سن تمیز و یا بلوغ، زشت و زیبا و خوب ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا 1393

توسکای ییلاقی یکی از گونه های سریع الرشد و بومی کشور است که طی دو دهه اخیر توده های خالص و همسال آن در نقاط مخروبه جنگلهای شمال ایجاد شده است. هدف از این تحقیق، تعیین سن بهره برداری بهینه توسکای ییلاقی(alnus subcordata) و تعیین نرخ بازدهی جنگل کاری توسکا در استان گیلان بود. به همین منظور از داده های رویش، قیمت چوب سرپا، هزینه و درآمد جنگل کاری گونه توسکای ییلاقی استفاده شد. ابتدا مدل رویش توسکا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی 1391

سن گندم، مهمترین آفت موجود در ایران است به طوری که از 4/5 میلیون هکتار سطح مناطق آلوده به سن گندم در خاورمیانه، حدود 3 میلیون هکتارآن در ایران است. با وجود تمام پیشرفت های حاصله در زمینه ی کنترل آفات، سن در اکثر مناطق کشت گندم هنوز هم یک آفت خطرناک می باشد و در این میان وضعیت استان های دیم خیز بدتر از سایر مناطق است. این حشرات که غالباً به جنس های eurygaster و aelia و خانواده های peutatomide و s...

ژورنال: :کومش 0
سید مهدی سادات هاشمی, s. m. sadat hashemi dept of social me..., r. ghorbani dept of social medicine, ..., b. kavhie sanjesh organization,tehran..., h. askari majdabadi dept of health ed..., a. shadmehr iranian cultural heritage...,

سابقه و هدف: یائسگی طبیعی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از قطع عادت ماهیانه در خانم ها که به دلیل توقف فعالیت فولیکولار تخمدان در طی 12 ماه متوالی (بدون هیچ گونه علت پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی) روی می دهد و به پایان یافتن دوران باروری در زن می انجامد. یائسگی آغاز دوره ای از تغییرات جسمانی و متابولیکی است که برکیفیت زندگی زن تاثیر می گذارد و می توانند باعث بروز مشکلاتی همچون پوکی استخوان...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
عباس کریمی, امیر عباس بزرگمهر,

علم اعتباری حقوق در برابر دیگر علوم تجربی و انسانی هیچ گاه تولید کننده نبوده، بلکه همیشه مصرف کنندۀ نتایج و مفروضات سایر علوم مخصوصاً روان شناسی بوده است . بنابراین، یافته های جدید روان شناسی درخصوص حافظۀ کودکان و بزرگسالان و تأثیر سن در حافظه هم می تواند و هم می باید موضوع توجه حقوق از جنبۀ تضمین، تفسیر و قضاوت قرار گیرد. یافته های روان شناسی نشان می دهد که اعتماد قضات به شهادت افراد پیر به دلی...

ژورنال: :مجله علوم کشاورزی ایران 2003
محمدرضا قنادها, صحبت آئینه,

به منظور بررسی و ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم نسبت به سن (eurygaster integriceps), چهل ژنوتیپ گندم شامل ارقام دوروم و گندم نان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه کاشته شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپها از لحاظ درصد خسارت برگ در اثر تغذیه سن مادر تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین ژنوتیپ ها با استفاده از آزمون دانکن نشان داد ...

ژورنال: :مجله علوم و تکنولوژی پلیمر 2007
علیرضا شاکری, احسان کبیری, سید ضیاءالدین حسینی,

ژورنال: :نامه علوم اجتماعی 2004
حسین محمودیان,

زمان ازدواج و تشکیل خانواده چرخه زندگی خانوادگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد ساختارهای کلان اقتصادی و اجتماعی ویژگی های فردی و دسترسی به همسر مناسب موجبات تعجیل یا تاخیر در ازدواج را فراهم می آورند افزایش سن ازدواج در دوره معاصر دگرگون های اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی را نیز به همراه داشته است تحقیق حاضر با استفاده از داده های طرح آمارگیری از خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوار مرکز آمار در سال 1380...

ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 0
بهزاد حیدری, b heidari دانشگاه علوم پزشکی بابل کری..., k hajian,

زمینه : استئوآرتریت زانوبیماری شایعی است که در زنان شایع تر است و علائم شدیدتری دارد. هدف : مطالعه به منظور تعیین نقش افزایش وزن و سن در بروز استئوآرتریت زانو و در مردان و زنان انجام شد. مواد و روش ها : این مطالعه مورد–شاهدی در بیماران مراجعه کننده سرپایی به بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال های 1374 تا 1379 انجام شد. 429 فرد مبتلا به استئوآرتریت زانو (306 زن , 123 مرد ) به عنوان گروه مورد و 430...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 0
سیدمحمدتقی آیت الهی, s.m.t âyatollahi دکترای آمار زیستی و ..., h ghaem سیدعلیرضا آیت الهی, s.a.r âyatollahi,

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه، تعیین میانگین سن یائسگی طبیعی با در نظر گرفتن ویژگی های اجتماعی- اقتصادی- جمعیتی و رفتارهای بهداشتی بود. اطلاعات از طریق انجام یک مطالعه مقطعی و بر پایه جمعیت به دست آمد.مواد و روش ها: برای انجام مطالعه، مصاحبه رو در رو با 948 زن ساکن شیراز که به طور طبیعی یائسه شده بودند، انجام گرفت. این زنان به طور تصادفی از چارچوب نمونه گیری که نواحی پستی شهر بودند، انتخاب شدن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید