نتایج جستجو برای سن

تعداد نتایج: 37490  

امیر حمزه زینالی, تاچارا کریمی,

با توجه به اینکه طفل بودن فرد در حیطة «بزهکاری» و «بزه دیدگی» او و بطور کلی در عرصة حقوق کیفری ماهوی و شکلی و همچنین در عرصة حقوق مدنی از نظر حقوق و تکالیف افراد دارای آثار و تبعات مختلف و متنوعی است، قانونگذاران کشورهای مختلف سن معینی را به عنوان سن کودکی در نظر گرفته‌اند. قانونگذار ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. امروزه به دلیل پذیرش جهانی اصل حمایت ویژه از کودکان در تمامی حوزه‌ها، ...

توحید نجفی میرک, عبدالهادی حسین زاده, محمدرضا قنادها,

به منظور مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن در گندم،6 رقم تجارتی با سطوح مختلف مقاومت در تمام ترکیبات ممکن(بدون تلاقی معکوس)تلاقی داده شد و در سال بعد نتاج حاصله و والدین آنها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در کرج کشت و مقاومت آنها نسبت به سن مادر و پوره های سن مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ ها از نظر خسارت خوشه و درصد سن زدگی دانه تفاوت معنی داری وجود دارد لذا...

      ازدواج و تأخیر آن امری اجتماعی است. شکل­گیری و تغییرپذیری آن در نزد افراد، در فرایند تعامل خود باجامعه و تحت­تأثیر سطوح مختلف­کلان، میانی و خرد بوده است. تئوری­های مطرح دراین خصوص عبارتند از: تئوری بی­سامانی اجتماعی مرتن، تئوری کارکردگرایی دورکیم، تئوری مدرنیته گیدنز، تئوری مدرنیزاسیون ویلیام گود و تئوری گزینش معقولانه هکتر.       این تحقیق به روش پیمایشی در بین جوانان 40ـ20 ساله شهر تبر...

علیرضا پور اسماعیلی, محمد عابدی,

   اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال می­توانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیم­گیری کنند. ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزه جرایم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگسالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین المللی، همچنان حوزه سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. از این منظر که نگرش دفعی و جهشی در آغاز مسئولیت کیفری به طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری پذیرفته شود و یا اینکه شکل گیری مسئولیت کیفری و آمادگ...

رافیک وارطانیان,

در شماره 3 این مجله (نشریه علمی سازمان) اندازه گیری سن ا پاتیت های بافق اسفوردی توسط این نگارنده گزارش شده است.

مقیمی, علی, رزاقی‌آذر, مریم, زاهدی, لیلا, زنگنه کاظمی, آزاده, فان بورن, استف‌, فرشته‌نژاد, سیدمحمد, محمدصادقی, هما, منتظر, مهدی, گلناری, پدرام, صدیق, نادر ,

    Background & Aim: Ethnicity and location are among the factors that affect the time of puberty onset. There are few studies concerning the age of puberty in Iranian children. The aim of the present study was to evaluate the age at the onset of puberty in Iranian schoolgirls and schoolboys living in Tehran. Patients & Methods: This cross-sectional study was conducted between 2001 and 2004 on...

حاجی کاظمی, افتخار السادات,

Background: Factors effecting menopausal age are many, including body mass index (8M!), menstural and reproductive history. Objective: To determine the relation between 8MI, menstural and reproductive factors and menopausal age . Design: It was a correlational study. The data was drawn from one group of women. Variables were correlated using proper statistical tests. Sample: Three hundred menop...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید