نتایج جستجو برای سن

تعداد نتایج: 37490  

رستمی, حسین, سهرابی, داود,

  زمینه و هدف : اغلب تحقیقات حاکی ازنتایج نامطلوب بارداری�در سنین بالا است: عوارضی مانند سقط جنین ودیابت ویانوزادان کم وزن از آن جمله هستند . هدف از این مطالعه تعیین ارتباط حاملگی بالای 35 سال با عوارض آن درزنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر زنجان درسال 1383 می با شد   روش پژوهش : این یک مطالعه گذشته نگر تحلیلی است،که جمعیت مورد مطا لعــه از مادران باردار مراجعه کننده بیمارستان ولی ع...

صحبت آئینه, محمدرضا قنادها,

به منظور بررسی و ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم نسبت به سن (Eurygaster integriceps), چهل ژنوتیپ گندم شامل ارقام دوروم و گندم نان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه کاشته شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپها از لحاظ درصد خسارت برگ در اثر تغذیه سن مادر تفاوت معنی‌داری وجود دارد. مقایسه میانگین ژنوتیپ‌ها با استفاده از آزمون دانکن نشان داد ...

ژورنال: کومش 2019
باجلان, زهرا, سلیمانی, فرین,

هدف: به دلیل ضرورت پیگیری‌های بیش‌تر و متفاوت در کودکانی با تاخیر تکاملی، تعیین عوامل مؤثر که یکی از آن‌ها سن مادر در هنگام حاملگی می‌باشد، در هر جامعه‌ای اهمیت دارد. لذا، این مطالعه با هدف بررسی رابطه سن مادر با وضعیت تکاملی شیرخواران شهر قزوین انجام گرفت. مواد و روش‌ها: این مطالعه مورد- شاهدی با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای به بررسی خصوصیات دموگرافیک و تکامل شیرخواران 18-6 ماهه پرداخته که در س...

تفقدی, فرهاد ,

Bone age determination is one of the important radiological methods of diagnosis. However, unfortunately considerable misunderstanding is seen among physicians and even radiologists. This is due to a general lack of knowledge concerning basic concepts, normal variation and the areas choosing for X-Ray. Most of errors are attributable to ignorance of the expected range of normal bone development...

ژورنال: مجله دندانپزشکی 2014
جباریان, راضیه , میر‌هاشمی, سید امیرحسین ,

  The need to identify and determine the age of the unidentified dead person s or accident victims of natural disasters is clear. Also, some remedial measures in the field of orthodontics and pediatric dentistry depend on knowing the patient’s physiological age. Previous studies suggested that dental age have a good correlation with physiological age more than skeletal or o ther common methods ...

ژورنال: زن و جامعه 2012
زهرا امین رودپشتی, مهرداد گودرزوند چگینی,

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین جنسیت و تعهد سازمانی با توجه به سن در دستگاههای اجرایی استان گیلان بود. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه استاندارد آلن و میر (1990) بود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمان های دولتی استان گیلان بود (N =10688) که نمونه به وسیله جدول کُُهن، مورگان و کرجسای 371 نفر تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم ا...

خلاصه با این که آپاندیس جزء ساختارهای تحلیل‌رفته جنینی است، اما ساختار فیزیولوژی با عملکرد مشخصی دارد. آپاندیس ساختار کوچکی است که دیواره آن از همه لایه‌های معمول روده تبعیت می‌کند؛ به‌منظور بررسی این ساختار و مطالعه ویژگی‌های بافت لنفوئیدی آن در دو سن 3 و 6 ماهگی و تفاوت آن در دو جنس، تعداد 12 سر خرگوش سفید نیوزیلندی از هر دو جنس نر و ماده انتخاب شد. وزن خرگوش‌ها و آپاندیس اندازه‌گیری شد و برا...

نظریۀ معروف در میان فقهای امامیه سن بلوغ دختران را پایان نُه سال قمری و سن بلوغ پسران را پایان پانزده سال قمری می داند. در این نظریه، اهلیت عبادی و حقوقی از مسئولیت کیفری تفکیک نمی شود. این مقاله به بازخوانی مبانی این نظریه می پردازد. بخش اول مقاله به تبیین مقتضای اصل در مسئله می پردازد. بخش دوم با تاکید بر مفاهیم ناظر به بلوغ در متون دینی بویژه قرآن مجید تاکید می کند که بلوغ یک واقعیت زیست شناس...

رهیافت قابلیت آمارتیا سن، هرچند بحث اولیه خود را از حوزه رفاه و اقتصاد شروع کرده است، ولی به‌سرعت به دیگر حوزه‌های دانشگاهی (حوزه‌های اجتماعی و انسانی) گسترش یافت. این رهیافت در بسیاری از حوزه‌های تخصصی به‌کار رفته و کاربردی شده است. با وجود بسط رهیافت «قابلیت» در حوزه‌های علوم اجتماعی و دانش سیاسی، ورود آن به حوزه شهروندی و بسط نظری آن در این فضا، مهجور واقع شده است.هدف اصلی این مقاله پاسخ به ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید