نتایج جستجو برای سن

تعداد نتایج: 37490  

ناهید صادقی,

به منظور بررسی و شناخت محتوای مفهوم خود نزد پسران ودختران نوجوان وجوان‘469 نفر از دانش آموزان مقاطع راهنمایی‘دبیرستان ودانشجویان دانشگاه در شهر تهران به روش تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از آزمون"بیست سوالی من کیستم"مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که محتوای توصیف خود سیری تحولی دارد.در ابتدا این مفهوم نزد دو جنس جسمانی و عینی است وبا افزایش سن بیشتر انتزاعی ودرونی میشود.به رغم این نش...

حاجیان, کریم ا ..., حیدری, بهزاد,

زمینه : استئوآرتریت زانوبیماری شایعی است که در زنان شایع تر است و علائم شدیدتری دارد. هدف : مطالعه به منظور تعیین نقش افزایش وزن و سن در بروز استئوآرتریت زانو و در مردان و زنان انجام شد. مواد و روش ها : این مطالعه مورد–شاهدی در بیماران مراجعه کننده سرپایی به بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال های 1374 تا 1379 انجام شد. 429 فرد مبتلا به استئوآرتریت زانو (306 زن , 123 مرد ) به عنوان گروه مورد و 4...

ژورنال: مجله دندانپزشکی 2005
احمدرضا طلایی‌پور, , راشدی, لیلا , سرلتی, فاطمه ,

Background and Aim: It has been suggested that osteoporosis may be a predisposing factor for periodontitis and tissue destruction, thus periodontitis and mandibular bone density might be related. The purpose of the present study was to evaluate the clinical signs of periodontal tissue destruction in postmenopausal women. Materials and Methods: In this cross-sectional study, 60 postmenopausal wo...

سید اسماعیل مسعودی, سید عقیل حسینی,

فرضیه اصلی آمارتیا سن در کتاب توسعه یعنی آزادی این است که غلبه بر مشکلات توسعه مستلزم رسمیت‎بخشی به آزادی‌های فردی است. بر طبق نگرش لیبرالیستی وی، آزادی هم ابزار و هم هدف توسعه است. اساساً توسعه از دیدگاه سن همان فرآیند گسترش آزادی‌های واقعی از قبیل افزایش طول عمر و امید به زندگی یعنی در واقع آزادی ادامه حیات و افزایش کیفیت زندگی است. در نقد رویکرد «توسعه به مثابه آزادی» سعی شد به نقدهایی از قب...

ژورنال: کومش 2007
خلج آبادی فراهانی, فریده, سادات هاشمی, سید مهدی, عسگری مجدآبادی, حسام الدین, قربانی, راهب, کاوه‌یی, بهروز,

سابقه و هدف: یائسگی نشان دهنده قطع حیات قاعدگی و رویدادی عمومی برای همه زنان است که معمولا بین سنین 55-45 سالگی و یا حتی زودتر نیز رخ می‌دهد. بنابراین تغییرات سن یائسگی زیاد است. مطالعات گوناگونی در ایران و جهان نشان داده‌اند که سن یائسگی می‌تواند بالقوه به عوامل متعددی از جمله نژاد،خصوصیات ژنتیک، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، وضعیت باروری، فعالیت بدنی، تغذیه، رفتارهای جنسی، بیماری‎ها و ... بستگی داش...

ژورنال: روانشناسی شناختی 2014
ایمانی‌فر, حمیدرضا, زراعت‌کار, احسان, علی اکبری, مهناز, علی‌پور, احمد,

جانبی شدن مغز با کارکردهای شناختی در ارتباط است، از این رو انتظار می رود که دست برتری نیز به عنوان یکی از نتایج جانبی شدن، با عملکرد شناختی ادراک زمان در ارتباط باشد. در این تحقیق علی- مقایسه ای به روش در دسترس 40 دختر راست دست،40 دختر چپ دست ،40 پسر راست دست و 40 دختر چپ دست با کمک پرسشنامه ادینبورگ انتخاب شدند. ادراک زمان آنها نیز با چهار روش سنجش تولید، باز تولید، برآورد کلامی و مقایسه ای به...

ژورنال: افق دانش 2006
اشرف زاده, فرح, حیدریان, فرهاد, خوارزمی, عبدالعلی, محمودی, افتخار,

زمینه و هدف: ارزیابی وضعیت عصبی ـ تکاملی نوزادان ترم مبتلا به تشنج در سن سه ماهگی روش بررسی: در طی یکسال 46 نوزاد ترم که از نظر بالینی دچار تشنج بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات لازم از طریق اخذ تاریخچه، مشاهده، معاینه و ثبت در پرسشنامه جمع آوری شد, سپس در سه ماهگی این نوزادان معاینه تکاملی- عصبی مجدد شدند و نتایج آن آنالیز آماری شد. یافته ها: از 46 نوزاد ترم، 5/43% دختر و 5/56% پسر بودند و...

احسان کبیری, سید ضیاءالدین حسینی, علیرضا شاکری,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید