نتایج جستجو برای سن

تعداد نتایج: 37490  

علم اعتباری حقوق در برابر دیگر علوم تجربی و انسانی هیچ‌گاه تولید‌کننده نبوده، بلکه همیشه مصرف‌کنندۀ نتایج و مفروضات سایر علوم مخصوصاً روان‌شناسی بوده است . بنابراین، یافته‌های جدید روان‌شناسی درخصوص حافظۀ کودکان و بزرگسالان و تأثیر سن در حافظه هم می‌تواند و هم می‌باید موضوع توجه حقوق از جنبۀ تضمین، تفسیر و قضاوت قرار گیرد. یافته‌های روان‌شناسی نشان می‌دهد که اعتماد قضات به شهادت افراد پیر به‌دلی...

شعله امیری, محمدباقر کجباف, ملیحه پیروز,

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین مؤلفه های زبان شناختی با هوش و سن انجام گرفته و از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان تیزهوش و عادی دختر در پایه های اول تا سوم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 87-1386 تشکیل داده اند. از طریق نمونه¬ گیری چند مرحله¬ای، با استفاده از آزمون هوشی کاتل فرم الف، دانش آموزان تیزهوش و عادی مشخص و انتخاب شده اند. حجم نمونه در هر یک از گروه دانش آموزان...

زینب عرب نژاد, مریم ایرانمنش,

ادبیات تطبیقی سالهاست که به عنوان یکی از روشهای مدرن نقد ادبی شناخته شده است. این نوع از نقد با بکارگیری علوم دیگر در صدد تحلیل متون ادبی است. در این نوشتار به بررسی تطبیقی اشعار سهراب سپهری و سن ژون پر س می پردازیم . علت انتخاب این دو شاعر دشواری تفسیر شعرشان، و استعانت از نقد تطبیقی برای تحلیل علت این دشواری است، که با بهره گیری از مکتب تطبیقی آمریکایی به تطبیق این دو اثر می پردازیم. به این م...

آیت الهی , سیدعلیرضا, آیت الهی , سیدمحمدتقی, قائم , هاله,

Ôbjective : The relation of the mean age at natural menopause with socio-demographic factors was calculated among women in Shiraz. The data were obtained from a population-based cross sectional study carried out in the year 2000. Materials and methods: Ïnterviews were carried out and observation made on 948 women who had undergone a natural menopause, chosen randomly using postal zones hou...

دکتر سیدحسین فتاحی معصوم, , دکتر سیما کدخدایان, , دکتر علی تقی زاده, , دکتر فاطمه همایی, , دکتر لیلا پور علی, ,

ملانوم ولو تومور بسیار بدخیم و نادری با شیوع 0.1-0.19 در صدهزار نفر بوده و اغلب بعد از منوپوز اتفاق می‌افتد. در این مقاله بیماری 43 ساله معرفی شده است که با شکایت پیدایش ضایعه کوچک خارش‌دار از 2 ماه قبل در ناحیه ولو مراجعه نمود. ضایعه مذکور به قطر 5 میلی‌متر قهوه‌ای تیره در روی لابیالیس مینور چپ به فاصله بیش از 2 سانتی‌متر از خط وسط وجود داشت. بیوپسی ملانوم بدخیم با عمق 3.5 میلی‌متر طبق تقسیم‌ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید