× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای سیستم تعدیل یافته براس لوژیت

تعداد نتایج: 215193  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1391

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده علوم ریاضی 1392

برآورد پارامترهای مجهول جامعه‏، یکی از اساسی ترین مسائل آماری به شمار می رود و یافتن بهترین برآوردگر همیشه دغدغه اصلی آماردانان بوده است. از جمله روش های معمول برآورد می توان به روش های گشتاوری‏،‏ ماکسیمم درستنمایی‏، کمترین مربعات خطا و روش بیزی اشاره کرد. با توسعه علم آمار روش های جدیدی معرفی می شوند که در برخی توزیع ها نتایج بهتری را نسبت به سایر روش های معمول ارائه می دهند. روش برآورد گشتاور...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان فارس - دانشکده علوم پایه 1389

توزیع های نمایی، ریلی، نرخ شکست خطی، وایبل دو پارامتری، مقادیر غائی نوع اوّل و مدل انتگرال بتا رایج ترین توزیع هایی هستند که در تحلیل داده های بقا (طول عمر) به کار می روند. توزیع های ذکر شده دارای چندین ویژگی مطلوب و تحلیل پذیری فیزیکی خوبی هستند. در این پایان نامه یک توزیع وایبل تعدیل یافته معرفی می کنیم که این توزیع به چند توزیع ذکر شده قابل تعمیم است. برآورد درست نمایی ماکسیمم پارامترهای مجهو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده ریاضی 1393

در این‎ پایان نامه روش جدیدی در نظریه برآوردیابی با عنوان برآوردگ‎ر‎ گشتاوری وزنی احتمالی تعدیل یافته ‎ ‎(apwme)‎ ‎‎‎‎معرفی می گردد‏، که تعمیمی از روش گشتاوری وزنی احتمالی ‎‎‎‎ ‎(pwm)‎ ‎‎می‎ باشد.‎در ‎‎ادامه برخی از ویژگی های مجانبی این روش اثبات می گردد. همچنین از این روش پارامتر های توزیع‎‎ های توانی و یکنواخت در بازه (‎‎ ‎(0, ‎theta‎برآورد و نشان داده می شود که این برآوردگرها ‎‎ دارای خاصیت ...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2014
مانی موتمنی,

صندوق های چرخشی به عنوان ابزار مالی بدون ربا در کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه های اخیر نشان می دهد که صندوق های چرخشی بیش از خدمات بانکی در منطقه های فقیر مسلمان استفاده می شود. در مطالعه پیش رو کوشیده شده است تا ضمن معرفی علمی صندوق های چرخشی به نقش تورم در عملکرد صندوق های چرخشی اشاره شود. تورم بالایی که در ایران وجود دارد، باعث می شود که نیمی از اعضای صندوق منتفع و نیمی دیگ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده فیزیک 1391

عدم موفقیت در آشکارسازی مستقیم ماد? تاریک گروهی را بر آن داشته است که در پی نظریات جایگزین باشند‏. به طوری که بتوان بدون نیاز به فرض وجود ماد? تاریک شواهد موجود اخترفیزیکی و کیهانشناختی را توجیه نمود. موفق ترین این نظریات‏، دینامیک نیوتونی تعدیل یافته ‎(modified ‎newtonian ‎dynamics)‎‎ یا ‎mond‎‏ نام دارد. ‎mond‎‏ در توجیه مهم ترین شواهد اخترفیزیکی ماد? تاریک موفقیت چشمگیری داشته است‎‎‏‏؛ ضمن آ...

با اعمال راهبردهای ساخت، تولید و تنظیم اهرم‌های تولیدی در بعضی از خروجی‌های ساخت هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف‌پذیری و نوآوری در بازار می‌توان شاهد برتری صنایع در بازار بود. در تحقیق حاضر با کمک شاخص‌های مرجع عملیات زنجیره‌ی تأمین )s‌c‌o‌r(پانویس{s‌u‌p‌p‌l‌y c‌h‌a‌i‌n (S‌C‌O‌R)، و با استفاده از روش دلفی این راهبردها در بخش‌های زنجیره‌ی تأمین داخلی خرید، تولید و فروش طبقه‌بندی و تعدیل می‌شود. از ...

سید محمدعلی ابراهیم زاده موسوی, فریبا خلیلی, مریم شکرچی, یونس مستوفی,

گلچه های کلم براکلی رقم پرمیوم کراپ با استفاده از دو نوع پوشش پلیمری (پلی اتیلن با دانسیته کم و پلی پروپیلن) بسته بندی شده و به منظور مطالعه اثرات MAP فعال (با ترکیب گازی CO2 5/7%+ O25/1%) و غیر فعال (بدون ترکیب گازی) بر روی حفظ کیفیت و ارزش غذایی براکلی در مقایسه با گلچه های شاهد در دمای 1 درجه سانتیگراد برای 18 روز انبار شدند. در طول مدت نگهداری در فواصل زمانی معین پارامترهایی از قبیل درصد اف...