نتایج جستجو برای شرکت ارتباطات سیار

تعداد نتایج: 65070  

ژورنال: مدلسازی اقتصادی 2013

شرکت ارتباطات سیار همواره با بخشی از مشترکین تلفن همراه به لحاظ عدم پرداخت به موقع قبض صورت حساب تلفن مربوطه مشکل داشته و چگونگی برخورد با این گروه از مشترکین از حساسیت زیادی برخوردار است. در این مقاله با در نظر گرفتن گزینه‌های پیش‌روی شرکت ارتباطات سیار و مشترک نوعی آن و فرضیاتی مبنی بر ترجیحات هر طرف و رتبه‌بندی این ترجیحات، مسأله از طریق بازی‌های پویای با اطلاعات کامل تجزیه و تحلیل شده است. ...

ژورنال: مدلسازی اقتصادی 2013

شرکت ارتباطات سیار همواره با بخشی از مشترکین تلفن همراه به لحاظ عدم پرداخت به موقع قبض صورت حساب تلفن مربوطه مشکل داشته و چگونگی برخورد با این گروه از مشترکین از حساسیت زیادی برخوردار است. در این مقاله با در نظر گرفتن گزینه‌های پیش‌روی شرکت ارتباطات سیار و مشترک نوعی آن و فرضیاتی مبنی بر ترجیحات هر طرف و رتبه‌بندی این ترجیحات، مسأله از طریق بازی‌های پویای با اطلاعات کامل تجزیه و تحلیل شده است. ...

در سازمان­های امروزیتاکید می­شود که منابع انسانی ارزش راهبردی دارد و سازمان را از دیگر رقبایش متمایز می­کند؛ یعنی می­ توان مهارت­ها و توانمندی های افراد یک سازمان و چگونگی به کارگیریآن­ها را به منزله عامل مهم مزیت رقابتی آن، به حساب آورد. در این امتداد تاکید می­ شود که جذب و استخدام اثربخش درسازمان­ها، امری اساسی و راهبردی است. از جمله تحولاتی که در دهه ­­های اخیر، در ارتباط با جذب نیروی انسانی...

خدابخش داشگرزاده, سعیده صارمی راد,

هدف این مقاله، بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و تعهدسازمانی وارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقا توانمندسازی و تعهدسازمانی کارکنان می‌باشد. این مطالعه توصیفی ازنوع همبستگی می‌باشد که در آن رابطه توانمندسازی با تعهدسازمانی مورد مطالعه قرارگرفته است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش 140 نفر از کارکنان رسمی و قراردادی شرکت ارتباطات سیار (اداره امورمشترکین مرکزی) می‌باشند. برای سنجش توانمند...

بازار سیستم های مخابراتی در گذر تاریخ، پستی و بلندی های زیادی را تجربه کرده و اغلب اوضاعی بسیار پیچیده داشته است. در گذشته هرج و مرج شدیدی بر این سیستم حاکم بود؛ اما هم اکنون با به میدان آمدن فناوری "اینترنت سیار" (Mobile Internet) و رشد روزافزون شرکت هایی که برای نسل 2.5، 3 و 4 مخابرات سیار، نرم افزارهای کاربردی می سازند، پرسش ها و مشکلات فراوانی بوجود آمده است. نسل سوم مخابرات سیاردر اروپا و ...

در دهه‎های­ اخیر، به‎دلیل افزایش رقابت میان سازمان‎ها در توسعۀ محصولات، خدمات و بازارهای جدید، نرخ ایجاد و توسعۀ­ تکنولوژی­های نوین به‎شدت افزایش یافته است. در چنین شرایط رقابتی، چالش اصلی شرکت‎ها، توسعه یا کسب تکنولوژی‎های صحیح براساس اهداف سازمان­ است. از این رو مطالعه پیش رو تلاش دارد بر اساس مدل پیشنهادی خود که با استفاده از یک روش پژوهش آمیخته به‎دست‎آمده است، مقیاسی را برای ارزیابی تکنولو...

ژورنال: مدیریت صنعتی 2019

هدف: در دو دهه اخیر استفاده از مدل‎های تعالی کسب‎و‎کار بسیار رایج شده است و شرکت‎های زیادی برای ارزیابی عملکرد خود از این مدل‎ها استفاده می‎کنند. با وجود این، بررسی مقاله‎های بین سال‎های 1994 تا 2017 نشان می‎دهد، شرکت‎ها برای پیاده‎سازی و ارزیابی معیارهای این مدل‎ها با مشکلات زیادی مواجه‎اند. همچنین در محیط‎های با سرعت تغییر زیاد نمی‎توانند موفقیت بلندمدت بنگاه‎ها را تضمین کنند. بنابراین در این...

این تحقیق بر اساس استفاده از مدل‌های نظری پروژه‌های پیچیده، با هدف شناخت عوامل موثر بر پیچیدگی پروژه‌های صنعت ارتباطات سیار در ایران و ارائه مدل پیچیدگی و شناسایی اقدامات اساسی جهت مدیریت موفق این دسته از پروژه‌ها انجام یافته است. در این تحقیق، به منظور ارائه چارچوبی مشترک برای درک یکسان عوامل پروژه، انواع مختلف پیچیدگی و شاخص‌های خاص هر نوع پیچیدگی معرفی و تشریح شده است. در مرحله اول با مصا...

ژورنال: فناوری آموزش 2012

هدف کلی تحقیق حاضر تعیین نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی­های کشاورزی است. این تحقیق از نوع پژوهش­های کمّی، غیر آزمایشی و کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق توصیفی- زمینه­یابی را مدیران و اعضای هیأت مدیره    تعاونی­های کشاورزی استان زنجان تشکیل دادند که از بین 900 نفر جامعه آماری تحقیق، تعداد 176 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای (طبقات= شهر محل فعالیت تعاونی­ها) انتخاب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید