نتایج جستجو برای شهرستان قروه

تعداد نتایج: 33717  

   منطقه حفاظت‌شده بدر‌و‌پریشان با دامنه ارتفاعی 3200-1800 متر از سطح دریا و در 12 کیلومتری جنوب شهرستان قروه قرار دارد. عدم مطالعه جامع فلور منطقه، استفاده نادرست از رویشگاه منطقه، برداشت بی­رویه گونه‌های دارویی و  چرای بیش از حد دام بدون در نظر گرفتن آمادگی منطقه از نظر پوشش گیاهی،  لزوم بررسی فلور منطقه و شناسایی گونه­هایی که مورد تهدید قرار گرفته بودند را دوچندان کرد. بررسی فلور منطقه مورد ...

حسین میرزایی, علیرضا کریمی, غلامرضا غفاری,

توانمندسازی به عنوان یکی از اجزای توسعه پایدار، هم می‌تواند عامل این نوع توسعه باشد، و هم معلول آن. در واقع توسعه پایدار بدون توانمندسازی مردم مفهوم ناقصی است. از مواردی که بر توانمندسازی تأثیر می‌نهند، ویژگی‌های زمینه‌ای افراد و همچنین پیامد‌های طرح‌ها و پروژه‌هایی است که با هدف توانمندی مردم به اجرا در می‌آیند. مقاله حاضر در کنار ویژگی‌های زمینه‌ای افراد، به بررسی رابطه صنعت ذوب‌آهن با توانمن...

پژوهش حاضر به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر فرسودگی شغلی معلمان شهر قروه می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش انجام گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان (۱۴۹۱) مقاطع سه‌گانه شهرستان قروه در سال ۱۳۸۹ است که تعداد 317 نفر از آنان به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در این مطالعه فرسودگی دارای سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و...

هویت قومی و تشدید و برجستگی آن یکی از مسایل اجتماعی مهم کشورهای چندقومیتی است. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد بررسی وضعیت هویت خواهی قومی در بین جوانان شهرستان سنندج و قروه به عنوان دو الگوی متفاوت در استان کردستان با پس زمینه های مذهبی و تأکیدات قومی متفاوت برآمده است. این مطالعه به روش توصیفی از نوع همبستگی با تکنیک پیمایش انجام پذیرفته است. جامعۀ آماری شامل جوانان ساکن در دو شهر سنندج و قروه...

ژورنال: اکو هیدرولوژی 2017

در سال‏های اخیر با توجه به کمبود آب سطحی و افزایش جمعیت و توسعۀ کشاورزی، توجه به آب‏های زیرزمینی و مدیریت و استخراج آن افزایش یافته است. آب‌های زیرزمینی یکی از منابع باارزش آب شیرین محسوب می‏شوند، به‌گونه‏ای که این منبع به یکی از منابع حیاتی باارزش تبدیل شده است. استخراج آب زیرزمینی در سال‏های اخیر به پایین‌رفتن سطح این آب منجر شده است، به‌طوری ‏که از سال‌های 1365 و 1366 تا پایان سال 1393 به مق...

ژورنال: فضای گردشگری 2015

     گردشگری به عنوان سومین و پاک‌ترین صنعت هزاره سوم شاخته می­شود. رشد صنعت گردشگری در گرو شرایطی است که با مهیا شدن آن چرخه این صنعت خواهد چرخید. از مهم­ترین عوامل توسعه صنعت گردشگری؛ افزایش سطح کیفیت خدمات و تسهیلات برای گردشگران است. مادامی که رضایتمندی گردشگران مورد توجه قرار نگیرد، نمی­توان به جذب گردشگران امیدوار بود. در همین راستا، محققین، شهرستان قروه را به علت جاذبه­های فراوان گردشگری...

ژورنال: مجله مرتعداری 2016

امروزه مشارکت بدون پشتوانه سرمایه اجتماعی با شکست مواجه می‌شود. از این رو ضعف سرمایه اجتماعی در جامعه روستایی سبب عدم مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی و نقش مؤلفه‌های آن در میزان تمایل به مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع در شهرستان قروه است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، علی- همبستگی است. جامعه آماری 600 نفر از کشاورزان و ...

انسان به عنوان رکن اصلی اقتصاد جامعه، نیازهایی دارد که مهم­ترین آن­ها امنیت غذایی و تغذیة سالم است. امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همة مردم در تمام ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس، نیازهای یک رژیم تغذیه‌ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم کند. پژوهش حاضر که با هدف بررسی وضعیت امنیت غذایی خانوارهای کشاورز و نقش عوامل مخت...

حسین میرزایی, علیرضا کریمی, غلامرضا غفاری,

در مقاله حاضر، رابطه صنعت ذوب آهن با کیفیت زندگی ساکنین دهستان یالغوزآغاج شهرستان قروه در استان کردستان مورد بررسی قرار می‌گیرد. رویکرد مورد استفاده برای بررسی کیفیت زندگی، رویکرد کیفیت اجتماعی است. در رویکرد مذکور، کیفیت زندگی با چهار شاخص برخورداری اقتصادی- اجتماعی، همبستگی اجتماعی، احساس رفاه و بهزیستی و پایداری زیست‌محیطی بررسی می‌شود. در این پژوهش، ترکیبی از روش‌های کمی (پیمایش) و کیفی (بح...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود