نتایج جستجو برای ضریب تغییرات

تعداد نتایج: 123287  

ژورنال: نیوار 2011
بهمن فرهادی بانسوله, مریم احمدی,

تبخیر و تعرق یکی از پارامترهای اساسی در برنامه‌ریزی منابع آب در بخش کشاورزی می‌باشد. تبخیر و تعرق با روش‌های مختلفی از جمله روش پنمن-مانتیث فائو و تبخیر از طشتک، برآورد می‌گردد. در روش طشتک تبخیر، مقدار تبخیر و تعرق مرجع (ETo) با ضرب کردن ضریب طشت در مقدار تبخیر از طشتک برآورد می‌گردد. نیاز به پارامترهای متعدد هواشناسی (از قبیل رطوبت نسبی و سرعت باد) برای محاسبه ضریب طشتک یکی از عوامل محدود کنن...

ژورنال: نیوار 2012
بهمن فرهادی بانسوله, مریم احمدی,

تبخیر و تعرق یکی از پارامترهای اساسی در برنامه‌ریزی منابع آب در بخش کشاورزی می‌باشد. تبخیر و تعرق با روش‌های مختلفی از جمله روش پنمن-مانتیث فائو و تبخیر از طشتک، برآورد می‌گردد. در روش طشتک تبخیر مقدار تبخیر و تعرق مرجع (ETo) با ضرب کردن ضریب طشت در مقدار تبخیر از طشتک برآورد می‌گردد. نیاز به پارامترهای متعدد هواشناسی (از قبیل رطوبت نسبی و سرعت باد) برای محاسبه ضریب طشتک یکی از عوامل...

شاخص فرسایندگی باران مهمترین عامل تاثیرگذار بر فرسایش خاک است.این پژوهش با هدف تعیین تغییرات مکانی و زمانی انرژی فرسایندگی باران در جنوب غرب ایران انجام شده‌است. خصوصیات بیش از 10000 رگبار مربوط به 27 ایستگاه سینوپتیک در جنوب غرب ایران مورد استفاده قرار گرفت و انژری جنبشی (E) و حداکثر شدت بارندگی 30 دقیقه‌ای (I30) رگبارها محاسبه ومتوسط شاخص فرسایندگی ماهیانه و سالیانه برای کلیه ایستگاه‌ها تعیین...

زین الدین نجات,

ضریب انبساط حجمی دارای اهمیت زیادی در محاسبه ضریب انتقال حرارت در جابجائی آزاد است.این ضریب نسبت مستقیم با نیروی غوطه ور بودن داشته و خود این نیرو در اثر تغییرات جرم مخصوص سیال با درجه حرارت تغییر نماید. تغییرات جرم مخصوص باعث تغییر ضریب انبساط حجمی است و باید درجه حرارتی را تعیین نمود که تحت آن این ضریب محاسبه گردد.در این مقاله تاثیر تغییرات این ضریب بر روی عدد نوسلت نشان داده شده است. اگر این...

      Flood as a rapid and destructive event causes great human and economic losses in Iran and around the world, annually. This study aimed to assess the temporal trend and spatial changes of flood coefficient of Ardabil Province rivers using daily discharge of 22 hydrometric stations over a 22-year (1991 to 2011) of recorded data. The flood coefficient amount was calculated after subtracting ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390

اخیرأ ترکیب ها ی مصنوعی از فرا مواد به نام" مواد چپگرد" و یا" مواد ضریب شکست منفی" کشف شده اند که گذر دهی الکتریکی و نفوذ پذیری مغناطیسی آنها می توانند هم زمان منفی باشند. ضریب شکست منفی خواص جدید اپتیکی را به وجود می آورد. از کاربردهای مواد چپگرد می توان به ساخت عدسیهای کامل اشاره کرد. اصولأ مواد چپگرد به صورت مصنوعی ساخته شده اند، لکن نشان داده شده است که برخی از سیستم های اتمی گازی تحت شرای...

صلاح‌الدین حمیدی, محمد امیری, وحیدرضا اوحدی,

در طراحی­های پروژه­های ژئوتکنیک زیست­محیطی، استفاده از نتایج آزمایش­های مکانیک خاک و به طور خاص ضریب نفوذپذیری، به طور مستقیم بر نتایج طراحی اثرگذار است. به عبارتی یکی از مهمترین پارامترهای مورد نظر در طراحی مراکز دفن زباله و هسته سدهای خاکی، نشست­پذیری، نفوذپذیری و میزان انتقال آب در خاک است. از سوی دیگر در پژوهش­های صورت گرفته در زمینه پروژه­های ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست­محیطی به صورت خاص به ...

ژورنال: زیست شناسی دریا 2019
جانباز, علی اصغر, دریانبرد, غلامرضا, فضلی, حسن, نادری, مهدی,

هدف از این مطالعه تعیین تغییرات شاخص‌های طول، وزن، ضریب چاقی و ضریب چاقی نسبی ماهی سفید (Rutilus kutum) در فصول و اعماق مختلف در سواحل شرقی دریای خزر در منطقه گهرباران بود. در این مطالعه از سه روش صید پره ریز چشمه، دام گوش‌گیر و پره صیادی طی ماه‌های آذر 1392 الی تیرماه 1393 استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده مقدار b در رابطه بین طول چنگالی و وزن ماهی سفید برابر 0003/3 محاسبه شد که با عدد 3 ا...

ژورنال: :مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک 2014
الهه ترابیان مقدم, مهدی نادری, جهانگرد محمدی, روح الله فتاحی,

شاخص فرسایندگی باران مهمترین عامل تاثیرگذار بر فرسایش خاک است.این پژوهش با هدف تعیین تغییرات مکانی و زمانی انرژی فرسایندگی باران در جنوب غرب ایران انجام شده است. خصوصیات بیش از 10000 رگبار مربوط به 27 ایستگاه سینوپتیک در جنوب غرب ایران مورد استفاده قرار گرفت و انژری جنبشی (e) و حداکثر شدت بارندگی 30 دقیقه ای (i30) رگبارها محاسبه ومتوسط شاخص فرسایندگی ماهیانه و سالیانه برای کلیه ایستگاه ها تعیین...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید