نتایج جستجو برای طعمه ساکسیز

تعداد نتایج: 347  

ژورنال: محیط زیست جانوری 2017

در طی دوسال پایش و مطالعه ویژگی ­های زیستگاهی گربه شنی در منطقه بزمان، استان سیستان و بلوچستان، در پلات­ هایی دایره­ای به شعاع 50 متر، اقدام به برآورد تراکم نسبی جوندگان از طریق صید در تله­ های زنده­ گیر و هم­ چنین ثبت نرخ برخورد با جوندگان با استفاده از پرژکتور شده و نتایج با پلات­ های جفت (عدم حضور یا فعالیت گربه شنی) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل واریانس و هم­ چنین آزمون...

احد صحرا گرد, عباس میرابزاده, محمد سعید مصدق, مینا آزما,

ژورنال: :آفات و بیماریهای گیاهی 0
محمدجواد سروش, دانشجوی دوره ی دکتری دانشگاه آزاد اسل..., دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق..., دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق..., دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق..., دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، ...,

مگس میوه زیتون (bactrocera oleae) یکی از مهم ترین آفات زیتون در مناطق زیتون خیز دنیا محسوب می شود. این آفت از سال 1383 که وارد ایران شد، طی سال اول ورود از 13 استان گزارش گردید. برای شناسایی روش های مناسب در جلب انبوه این آفت طرحی با پنج تیمار شامل صفحات زرد چسبنده همراه فرمون، تله های مک فیل همراه پروتئین هیدرولیزات (سه درصد) و مالاتیون (دو در هزار)، صفحات زرد رنگ چسبنده بدون ماده جلب کننده، ت...

محمدجواد سروش, محمود شجاعی, هادی استوان, کریم کمالی, یعقوب فتحی پور,

مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae) یکی از مهم‌ترین آفات زیتون در مناطق زیتون خیز دنیا محسوب می‌شود. این آفت از سال 1383 که وارد ایران شد، طی سال اول ورود از 13 استان گزارش گردید. برای شناسایی روش‌های مناسب در جلب انبوه این آفت طرحی با پنج تیمار شامل صفحات زرد چسبنده همراه فرمون، تله‌های مک فیل همراه پروتئین هیدرولیزات (سه درصد) و مالاتیون (دو در هزار)، صفحات زرد رنگ چسبنده بدون ماده جلب کننده، ت...

شپشک آردآلود جنوب (Nipaecoccus viridis (Newstead یکی از مهم‌ترین آفات مرکبات در دنیا است که از نظر اقتصادی اهمیت ویژه‌ای داشته و در جنوب ایران و به ویژه خوزستان نیز فعال می­باشد. در این پژوهش ترجیح مراحل مختلف سنی طعمه و واکنش تابعی در کفشدوزک Hyperaspis polita Weise با تغذیه از شپشک آردآلود جنوب در دمای 1±30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره روشنایی: تاریکی 10:14 مطالعه شد. نتایج نشان د...

مگس میوه زیتون Bactrocera oleae  تا سال 1383 آفت قرنطینه‌ای خارجی زیتون محسوب می‌شد و در حال حاضر مهم ترین آفت زیتون در کشور ما می‌باشد. این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از روش محلول پاشی طعمه در شرایط اقلیمی ایران، طی سال‌های 86-1384 در باغ آزمایشی زیتون در منطقه طارم سفلی، استان قزوین و در قالب طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی، در چهار تیمار شامل: 1- مخلوط پروتئین هیدرولیزه 3% + دلتامتر...

در این پژوهش تاثیر مرحله رشدی بر واکنش عددی ماده بالغ کفشدوزک  Nephus arcuatus Kapur نسبت به تراکم­ های مختلف شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis Newstead (شامل پوره ­های سن یک، دو، سه و ماده بالغ شپشک) مورد بررسی قرار گرفت. تراکم­ ها­ی طعمه شامل 2، 4، 8، 16، 50، 70، 90، 110 و 130 پوره سن یک، 2، 4، 6، 10، 20، 30، 40 و 50 سن دو، 2، 4، 6، 9، 15، 21 و 27 سن سه و 1، 3، 5، 7 و 9 ماده بالغ شپشک طی ...

ژورنال: گیاه پزشکی 2009
ابراهیم سلیمان نژادیان, حسین حیدری, شکوفه زراعتی, محمد ولی تقدسی, پرویز شیشه بر,

ویژگی های زیستی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Stephen. ) ، روی سه گونه طعمه، شته آلو Hyalopterus pruni (Geoff) ، شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) و شته سبز سیب Aphis pomi (Degeer) در شرایط آزمایشگاهی، در دمای°C  125، رطوبت نسبی 565  درصد و دوره تاریکی: روشنایی 16:8مورد مطالعه قرار گرفت. دوره رشد پیش از بلوغ بالتوری روی سه شته مذکور به ترتیب برابر با 75/24 ، 77/25و 75/30 روز و میزان مر...

صید چند گونه ای از ویژگی های صید با قفس های سنتی (گرگور) می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه استفاده از نوع طعمه (ساردین، ماهی مرکب و گربه ماهی) و شکل طعمه (تکه ای و چرخ شده) روی ترکیب صید ماهیان در دو منطقه نزدیک ساحل (4 مایل) و دور از ساحل (11 مایل) ساحل گشه (از توابع شهرستان بندرلنگه) با مدت زمان غوطه وری 24 ساعت انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از طعمه های مختلف بر تعداد گونه های هامور معم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید