نتایج جستجو برای طول شناوری مثبت

تعداد نتایج: 124818  

جواد احدیان, حبیب موسوی جهرمی,

جریان تخلیة شده جت‌های مستغرق باعث اختلاط جریان جت با جریان پذیرنده می­شود.  پیش‌بینی نوع اختلاط، در مسائل زیست محیطی را از اهمیت زیادی دارد.  در این مقاله، طول اختلاط شناوری مثبت و خصوصیات منحنی پایین ‌افتادگی ایجاد شده در اثر جت مستغرق بررسی شده است.  جریان جت‌ به پارامترهایی از قبیل سرعت اولیه، قطر پخش‌کننده، غلظت جریان تخلیه شده در منبع پذیرندة، و شرایط جریان پذیرنده وابسته است.  برای بررسی...

ژورنال: :تحقیقات مهندسی کشاورزی 2010
جواد احدیان, حبیب موسوی جهرمی,

جریان تخلیة شده جت های مستغرق باعث اختلاط جریان جت با جریان پذیرنده می­شود.  پیش بینی نوع اختلاط، در مسائل زیست محیطی را از اهمیت زیادی دارد.  در این مقاله، طول اختلاط شناوری مثبت و خصوصیات منحنی پایین افتادگی ایجاد شده در اثر جت مستغرق بررسی شده است.  جریان جت به پارامترهایی از قبیل سرعت اولیه، قطر پخش کننده، غلظت جریان تخلیه شده در منبع پذیرندة، و شرایط جریان پذیرنده وابسته است.  برای بررسی چ...

علی اکبر بیدختی,

اثرات شناوری (buoyancy effects) تاثیر بسزایی در حرکت

ژورنال: :اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) 0
مجید مداح, دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، م..., دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشکده اقت...,

یکی از سؤالات مهم پیش روی نظام مالیاتی کشور چگونگی میزان رشد مالیات ها در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی است. علم به این مسأله به سیاستگذاران مالیاتی کمک می کند تا تصویری از درآمدهای مالیاتی آتی کشور در رابطه با رشد تولید ناخالص داخلی را در اختیار داشته و با توجه به تحولاتی که در تولید ناخالص داخلی رخ می دهد، در صورت لزوم تعدیلات لازم را در نظام مالیاتی و نرخ های مالیاتی به انجام رسانند. کشش ...

ژورنال: فیزیک زمین و فضا 2004
عباسعلی علی اکبری بیدحتی, فاطمه مالکی فر د,

رها شدن شعاعی و ناگهانی شاره ای غیرچگال وچگال در شرایط محیطی همگن و بدون حرکت مدل سازی می شود به وبژه وضعیت ساده ای در نظر گرفته شده است که در آن شاره محیط آرام و بدون چینه بندی چگالی است و چگالی شاره رها شده یرابر با بیشتر از چگالی محیط است. ایعاد شاره رها شده با فاصله از چشمه به صورت خطی افزایش می یابد و امیری چنبرهای تشکیل می دهد که حرکت آن بر اثر درون آمیختگی کند می شود. هنگامی که شاره ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده علوم 1389

چکیده ندارد.

سازه‌‌های هیدرولیکی نظیر حوضچه‌‌های آرامش عمدتاً به منظور استهلاک انرژی در پائین دست سرریزها، تندآب‌‌ها و دریچه‌‌ها مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق با استفاده از روش آزمایشگاهی، میزان تاثیر همزمان موانع زبر تیز گوشه و نیز شیب مثبت بستر بر روی پارامتر طولی پرش هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایشات بر روی فلومی بطول 8 متر، عرض 35/0 متر و ارتفاع 4/0 متر انجام گرفت. محدوده عدد ...

پژوهش حاضر تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر عواطف مثبت و منفی و پیچیدگی عاطفی را در بین دو گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار داد. پیچیدگی عاطفی به عنوان همبستگی عاطفه مثبت و منفی تعریف می­شود. این پژوهش از نوع آزمایشی بوده و جامعه آن دانشجویان پسر دانشگاه زنجان که در سال تحصیلی 95-96 در این دانشگاه تحصیل می‌کردند، بودند. 40 نفر از این افراد، به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. 20 نفر به عنوان گرو...

سازه‌های هیدرولیکی نظیر حوضچه‌های آرامش عمدتاً به منظور استهلاک انرژی در پائین دست سرریزها، تندآب‌ها و دریچه‌ها از این خاصیت مهم پرش هیدرولیکی استفاده می‌نمایند.در این تحقیق میزان و نحوه تاثیر پرش هیدرولیکی با انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی مشخص می‌گردد. با این هدف آزمایش‌های متعددی(60 آزمایش) برای اعداد فرود ورودی در محدوده 4 تا 12 در فلوم به عرض 35 سانتی متر انجام گرفت. در این آزمایش‌ها زبری تیز ...

در این مقاله به بررسی نیم‌حلقه‌های مثبت می‌پردازیم (نیم‌حلقه‌ی R را مثبت می‌‌گوییم، هرگاه برای هر xεR عضو x+1 وارون‌پذیر باشد). در واقع  با مشخص کردن مجموعه‌ی اشتراک تمام ایدآل‌های ماکسیمال شامل یک عضو، مفهوم z-ایدآل را در این نیم‌حلقه‌ها مطرح کرده و ویژگی‌های شناخته شده‌ی آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. هم‌چنین روابطی چند را میان خواص توپولوژیکی فضای X و خواص جبری نیم‌حلقه‌ی مثبت τ ، یعنی تو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید