نتایج جستجو برای عدد فرود جرمی

تعداد نتایج: 20040  

جریان فوق بحرانی به عنوان جریان ورودی در بالادست شیب‌شکن‌های قائم در اثر سقوط و برخورد، می‌تواند قدرت ضربه‌ای، تخریبی و فرسایشی بسیار قابل توجهی در پایین‌دست شیب‌شکن‌های قائم داشته باشد. بنابراین در این تحقیق با هدف ارزیابی و پیش‌بینی رفتار کلی پارامترهای هیدرولیکی شیب‌شکن‌های قائم با جریان فوق بحرانی در بالادست، 55 آزمایش با دبی‌ها و اعداد فرود مختلف صورت پذیرفت. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که در...

ژورنال: دانش آب و خاک 2017

تبدیل­ها به­طور معمول در کانال­های باز مصنوعی کاربرد دارند. با افزایش ابعاد تبدیل در راستای جریان، از سرعت جریان کاسته می­شود. تحت شرایط جریان زیر بحرانی دائمی، کاهش سرعت جریان منجر به افزایش فشار آب شده و همچنین گرادیان فشار معکوس می­شود. این موضوع، ناحیه جدایی جریان و حرکت گردابی آشفته را به­وجود آورده و باعث تلفات انرژی جریان می­شود. مدل­های فیزیکی به­­خاطر پیچیدگی جریان و همچنین تأثیرات ناش...

ژورنال: دانش آب و خاک 2009
جواد فرهودی, سید مرتضی سادات هلبر,

از مهمترین عوامل تخریب حوضچه‌های آرامش، آب‌شستگی پایاب آنها است که سبب بروز مخاطراتی برای پایداری سازه و یا کاهش بهره­وری سازه می شود. هدف از مطالعه حاضر ارائه رابطه­ای برای تخمین قطر سنگچین پایدار در پایاب حوضچه آرامش در پایین دست دریچه­هاست.  در این تحقیق با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی پایداری هشت قطر مختلف سنگچین تحت شرایط متفاوت جریان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آنالیز ابعادی روابطی تجرب...

ژورنال: آب و فاضلاب 2019

به‌طور کلی کانال‌های دایروی در سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب‌های شهری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مقابل جریان درون این مجاری یک جریان سه فازی شامل آب، هوا و رسوبات است. مطالعات فراوانی در ارتباط با جریان درون کانال‌های فاضلاب توسط پژوهشگران مختلف انجام شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل ماشین آموزش نیرومند، عدد فرود جریان سه فازی درون کانال‌های دایروی فاضلاب‌رو تخمین زده ‌شد. سپس ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم پایه 1391

هادرون تراپی، تکنولوژی پیشرفته ای در پرتو- درمانی است، که برای معالج? سرطان بکار می-رود. در این روش که یک پرتوافکنی بهتری را نسبت به تکنولوژی های معمول ارائه می کند، از باریک? یونهای سبک پرانرژی استفاده می شود. وقتی یک ذر? باردار از میان ماده عبور می کند، اتم های ماده را یونیزه کرده و دوز برجای می گذارد. وقتی انرژی ذر? باردار کاهش می یابد، سطح مقطع برهمکنش افزایش یافته، و در انتهای مسیر یک قله ...

خلیل خلیلی, مرتضی, سهیلی, سعید,

 The recent investigations show that the size and mass number of the target nucleus in the heavy-ion fission reactions are very important for the angular distribution of fission fragments. In this work, we consider the behavior of fission fragment angular anisotropies within the standard saddle-point statistical model for the 168O, 188O, 199F, 2412Mg, 2814Si, 32 16 S+20882Pb fission reaction sy...

ژورنال: :دانش آب و خاک 2009
جواد فرهودی, سید مرتضی سادات هلبر,

از مهمترین عوامل تخریب حوضچه های آرامش، آب شستگی پایاب آنها است که سبب بروز مخاطراتی برای پایداری سازه و یا کاهش بهره­وری سازه می شود. هدف از مطالعه حاضر ارائه رابطه­ای برای تخمین قطر سنگچین پایدار در پایاب حوضچه آرامش در پایین دست دریچه­هاست.  در این تحقیق با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی پایداری هشت قطر مختلف سنگچین تحت شرایط متفاوت جریان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آنالیز ابعادی روابطی تجرب...

پایان نامه :0 1372

رفتار رودخانه ها بسیار متنوع و پیچیده است به طوریکه شناخت رفتار رودخانه ها و پیش بینی عکس العمل آنها در مقابل تغییرات تحمیلی، بخش عمده ای از شاخه مهندسی رودخانه را تشکیل می دهد. این شناخت حاصل نمی شود مگر اینکه از وضعیت رودخانه ها و ژئومتری هیدرولیکی آنها دانش و معلومات کافی در اختیار باشد. یقینا شکل مقطع هندسی رودخانه از محل سرچشمه رودخانه تا محل اتصال آن به رودخانه دیگر یا ریزش آن به دریا یا ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی 1387

چکیده ندارد.

ژورنال: هیدرولیک 2013
مجید دیری, میرمصدق جمالی,

در مطالعة فرایندهای هیدرودینامیک زیست‌محیطی مخزن سدها، شناخت پدیدة تخلیة‌ گزینشی مهم است. از این روش برای تخلیة آب با کیفیـت مشخص یا به‌دست آوردن آب با دمای دلخواه استفاده می‌شود و ابزاری در مدیریت بهینة منابع آب به‌شمار می‌رود. با به‌کارگیری این پدیده می‌توان آب مورد نیاز برای مصارف گوناگون مانند آشامیدن، کشاورزی، صنعتی و مانند آن را تفکیک کرد. با توجه به‌ تأثیر مهم توپوگرافی مخزن سد ( برآمدگ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید