نتایج جستجو برای عددهای مخلوط

تعداد نتایج: 10945  
ژورنال: تدریس پژوهی 2018

هدف: امروزه پژوهش عملی و کاربردی در به اجرا درآوردن برنامه‌های درسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دغدغه‌های کارگزاران و سیاست گزاران آموزشی و مجریان برنامه‌های درسی گسترش پژوهش به ویژه پژوهش مشارکتی درون مدرسه و کلاس درس است. «درس پژوهی» روشی برای اصلاح شیوه آموزش و الگویی عملی برای بازبینی مداوم الگوهای ذهنی و بازاندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف بهبود در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم ریاضی 1393

در ریاضیات نمایش های مختلفی از عددهای حقیقی ارایه شده است .عددهای حقیقی محاسبه پذیر را می توان با راه های گوناگونی تعریف کرد ، اما اگر در این تعریف ها واژه "محاسبه پذیر" را با واژه "بازگشتی اولیه" جایگزین کنیم، مفهوم متفاوتی را به ما می دهد که در این پایان نامه آن را بررسی می کنیم و نشان خواهیم داد که یک پایگان سره میان عددهای حقیقی توسط نمایش بازه تو در تو، نمایش کوشی، نمایش بسط b-adic، نمایش ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم ریاضی 1391

ابتدا روشی برای محاسبه ی گروه گالوایی چندجمله ایهای درجه ی سوم و چهارم تحویل ناپذیر و تفکیک پذیر ، در میدان هایی که مشخصه ی آن ها ‎$2$‎ نباشند ، ارائه می دهیم. سپس نشان می دهیم که تعداد نامتناهی میدان درجه ی ‎$4$‎ با یک پایه ی صحیح توانی وجود دارد. همین طور اگر ‎$p$‎ یک عدد اول فرد و ‎$q=p^{m}$‎ و ‎$zeta$‎ ، ‎$‎ - ‎q $‎ امین ریشه ی واحد و ‎$o_{q}$‎ حلقه ی اعداد صحیح در میدان...

داریوش مظاهری,

برای پی بردن به نحوه رشد ونمو ذرت وکیل در زراعتهای تک کشتی ومخلوط آزمایش صحرائی انجام شده‘ آزمایش مجموعا 33 تیمار داشت که مشتمل بر کشتهای مخلوط و تک کشتی در تراکم های مختلف و 3 مقدار ازت بود. با محاسبه ضریب برابری زمین معلوم شد که محصول بهترین مخلوط (ترکیب تراکم زیادذرت با تراکم کم کیل) 19 درصد بیش از حداکثر محصولی بودکه از زراعت تک کشتی بدست آمد. اپتیمم تراکم گیاهی کشت مخلوط بیشتر از اپتیمم ...

داریوش مظاهری,

هدف از این تحقیق مطالعه نحوه رشد ونمو ذرت و لوبیا درکشت مخلوط و تک کشتی است . گیاه ذرت به نسبت 75 درصد ‘50درصد و 25 درصد مخلوط با لوبیا استفاده از روش "جانشینی" کاشته شد. با محاسبه LER ملاحظه گردید که محصول خشک مخلوط (75 درصد ذرت+ 25 درصد لوبیا) حدود 16 درصد بیش از محصول تک کشتی آن گیاهان است. در آزمایش معلوم شد که اپتیمم تراکم گیاهی در کشت مخلوط بیش از اپتیمم تراکم زراعت تک کشتی است و این امر ...

ژورنال: :مجله علوم کشاورزی ایران 1987
داریوش مظاهری,

برای پی بردن به نحوه رشد ونمو ذرت وکیل در زراعتهای تک کشتی ومخلوط آزمایش صحرائی انجام شده‘ آزمایش مجموعا 33 تیمار داشت که مشتمل بر کشتهای مخلوط و تک کشتی در تراکم های مختلف و 3 مقدار ازت بود. با محاسبه ضریب برابری زمین معلوم شد که محصول بهترین مخلوط (ترکیب تراکم زیادذرت با تراکم کم کیل) 19 درصد بیش از حداکثر محصولی بودکه از زراعت تک کشتی بدست آمد. اپتیمم تراکم گیاهی کشت مخلوط بیشتر از اپتیمم ...

ژورنال: به زراعی کشاورزی 2015

به‌منظور ارزیابی کشت مخلوط ذرت و چغندرقند آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار در استان همدان، شهرستان نهاوند، در سال 1392 انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل نسبت­های کشت صفر:100، 75:25، 50:50، 25:75 و 100:صفر درصد ذرت به چغندرقند به‌روش جایگزین بودند. نتایج نشان داد نسبت­های مختلف کشت، اثر معنا­داری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و چغندرقند داشتند. عملکرد ریشه، درصد عی...

جعفر محمدی, زهرا پازانی, صاحبعلی بلند نظر,

کشت مخلوط یکی از روش­های مناسب برای حرکت در راستای کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس آزمایشی درفصل زراعی سال 1388 در مزرعه­ای واقع در 5 کیلومتری جاده میانه- تبریز اجرا گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل دو فاکتوره در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 4 تکرار بصورت افزایشی اجرا شد. فاکتور اول ارقام امپراتور، بینگو، سوپراستار و نفر خیار و فاکتور دوم فاصله کاشت پیاز خوراکی در سطوح هشت،10 و 12 سانتی­متر...

در این مقاله، انتقال حرارت و افت فشار نانوسیال آب- اکسید تیتانیوم در جریان مغشوش درون مبدل دو لوله‌ای هم مرکز به صورت تجربی بررسی شده است. نانوسیال با کسرهای حجمی 002/0، 01/0 و 02/0 تهیه شد و در اعداد رینولدز تقریبی 8000 تا 49000 مورد آزمایش قرار گرفت. برای این منظور یک مبدل دو لوله ای جریان مخالف طراحی و ساخته شده است. نتایج نشان داد که عدد ناسلت متوسط و افت فشار نانوسیال با افزایش کسر حجمی و ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود