نتایج جستجو برای عصاره

تعداد نتایج: 11998  

ژورنال: :فصلنامه نسیم تندرستی 2013
لیلا مسلمی, رضا بخردی, صغری حسنی, خوشه خالقی نژاد,

چکیده زمینه و هدف :دیسمنورهاولیهبه عنواندردلگنیدرغیابیکضایعهپاتولوژیکمشخصدردورانقاعدگیتعریفمی شودودرماناصلیآناستفادهازداروهایضدالتهابیغیراستروئیدیمیباشد.  به علتعوارضشناختهشدهداروهایشیمیاییوسابقةمصرف رازیانهدرطبسنتیبه عنوانیکگیاهآرامبخشوضداسپاسم،هدفاینمطالعه تعیینتاثیررازیانهبردیسمنورهاولیه   می باشد. روش بررسی:دراینکارآزماییبالینیدوسوکورتعداد50دانشجویدخترمبتلابهدیسمنورهاولیهمتوسطتاشدیدانتخاب ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه 1392

ماکروسیفون یکی از گونه های جنس سالویا از خانواده نعناعیان و بومی ایران است. این گیاه در کوه های بیرک می روید. عصاره اتانولی نمونه ها با دستگاه سوکسله استخراج و در روتاری تغلیظ شد. عصاره پس از فیلتر شدن از ستون حاوی سیلیکاژل عبور داده شد. محلول خروجی از ستون توسط تکنیک های tlc و gc/ms مورد تجزیه قرار گرفت و نُه ترکیب که اکثر آن ها اسید چرب بودند شناسایی شد. بار دیگر این عصاره توسط تکنیک hplc مورد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده دامپزشکی 1392

چکیده: اثر ضدباکتریایی عصاره الکلی هسته دو واریته انار نطنز و شهرضا روی دو باکتری بیماری زای غذا زاد شامل لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلی در دو دمای 4و 15 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی اثر ضد باکتریایی هسته انار در هر دو واریته نطنز و شهرضا بر عصاره گوشت آشکار کرد که در دو دمای 4 و 15، رشد باکتری های اشریشیا کلی و لیستریا مونوسیتوژنز در لوله آزمایش حاوی عصاره...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی 1392

کاربرد بی رویه آفتکشهای شیمیایی برای مهار آفات نه تنها روند توسعه آفات در طی زمان را محدود نکرده است بلکه در مواردی سبب طغیان آنها نیز شده است. البته چنین عواقبی همواره با اثرات جانبی که مواد حشره کش بر روی محیط زیست و فعالیت حشرات مفید دارند نیز همراه می باشد. استفاده از آفتکشهای گیاهی می تواند در حل این مشکل راه گشا باشد. امروزه استفاده از مشتقات گیاه چریش برای کنترل آفات در دنیا رواج یافته ا...

سارا خسروی نیا, سیدحسن مرعشی, سیدمهدی زیارت نیا, عبدالرضا باقری,

در سال‌های اخیر استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماری‌ها به علت مقاومت باکتری‌ها به داروهای شیمیایی رونق یافته است. در این تحقیق اثر ضد باکتریایی عصاره‌های آبی و اتانولی حاصل از کشت سلولی زیره سیاه با استفاده از روش‌های براث ماکرو دایلوشن و انتشار در آگار بر روی باکتری‌های Staphylococus aureus، Escherichia coli و Bacillus subtilis بررسی و با عصاره...

کرمی , محمد , سعیدنیا،, سودابه , شهابی مجد, نقی , عمرانی, ندا ,

چکیده: زمینه و هدف: سرخاب با نام علمی Phytolacca americana گیاه بومی ایالت های مختلف آمریکا است که به صورت گسترده مصرف می شود. برگ های پخته آن به سالاد مادر بزرگ (Grandmother salad) معروف است و در ایران در نوار ساحلی و جنگل های شمال به وفور یافت می شود که به صورت محدود و گاهی هم اتفاقی مصرف می شود. علی رغم احتمال سمیت گوارشی، این گیاه نقش مهمی در بسیاری از کاربردهای درمانی دارد. با توجه به ای...

آتنا منصول ملاشاهی خمکی, علی وارسته مرادی,

کنگرفرنگی (آرتیشو) با نام علمی Cynara scolymus L. متعلق به تیره کاسنی است که به‌‏دلیل امکان سنتز ترکیبات پلی‏فنلی و فلاونوئیدهای آنتی‌‏اکسیدان، دارای خاصیت ضدالتهاب بوده و در صنایع غذایی و دارویی جایگاه ویژه دارد. در این تحقیق میوه‌های گیاه کنگر فرنگی در تابستان 1392 از مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی کشت و صنعت گیاهان دارویی نیاک برداشت و عصاره اتانولی (70 درصد) آنها با استفاده از روش‌های...

آتنا منصول ملاشاهی خمکی, علی وارسته مرادی,

کنگرفرنگی (آرتیشو) با نام علمی Cynara scolymus L. متعلق به تیره کاسنی است که به‌‏دلیل امکان سنتز ترکیبات پلی‏فنلی و فلاونوئیدهای آنتی‌‏اکسیدان، دارای خاصیت ضدالتهاب بوده و در صنایع غذایی و دارویی جایگاه ویژه دارد. در این تحقیق میوه‌های گیاه کنگر فرنگی در تابستان 1392 از مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی کشت و صنعت گیاهان دارویی نیاک برداشت و عصاره اتانولی (70 درصد) آنها با استفاده از روش‌های...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید