نتایج جستجو برای عصاره

تعداد نتایج: 11998  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1390

در این تحقیق هسته سازی اگزالات کلسیم که به عنوان اصلی ترین ماده تشکیل دهنده سنگ های کلیوی شناخته می شود در حضور عصاره خارشتر مورد بررسی قرار گرفته است. زمان تاخیر تشکیل بلورهای اگزالات کلسیم به روش طیف نورسنجی تخمین زده شده است. در این روش محلول در حالت فوق اشباع با نسبت های فوق اشباعیت 5/2، 75/2، 3، 25/3 و 5/3 درون ظرف مخصوص دستگاه طیف نورسنج قرار داده شد و با عبور دادن طیف نور در یک طول موج م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده علوم انسانی 1388

گیاهان دارای مقادیر فراوان و متنوع عوامل آنتی اکسیدان وملوکول­های زیستی هستند که می­توانند رادیکال­های آزاد را خنثی کنند. بدین ترتیب، فرآیند بسیاری از بیماری­های مزمن وابسته به رادیکال آزاد­های را به تاخیر می­اندازند. گیاه rosa damascena از جنس rosa و از مهمترین گونه­های معطر و اسانس­دار است که از نظر غذایی و دارویی نیز دارای اهمیت می­باشد. گل ارزشمندترین بخش قابل مصرف این گیاه می­باشد که فرآور...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1394

اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه پنیرک( malva neglecta) در شرایط آزمایشگاه بر روی موش نر و مقایسه عصاره برگ تنها با عصاره ساقه، میوه و گل این گیاه در رابطه با این اثرات.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده دامپزشکی 1387

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثر عصاره میگو، گلی بنکلامید و وانادیوم بر روی تغییرات قند خون رت های دیابتی انجام گرفت. شش گروه رت نر (در هر گروه 6سر)بوسیله استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. گروه اول در شرایطی مشابه سایر گروه ها بعنوان گروه کنترل نگهداری شدند. گلی بنکلامید، وانادیوم، عصاره میگو (بصورت خوراکی) و عصاره میگو (بصورت داخل صفاقی) به ترتیب در گروه های دوم تا پنجم در روز هشتم بعد از تزریق استر...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1331

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده کشاورزی 1391

تاثیر عصاره زعفران بر نارسایی کلیوی رت چکیده مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات گلبرگ زعفران بر نارسایی کلیوی در موش های صحرایی نر نژاد ویستار انجام شد. جهت ایجاد نارسایی کلیه در گروه های مورد آزمایش از جنتامایسین سولفات با دز 80 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی تزریق شد. در این مطالعه، رت های ویستار (n=40) به طور تصادفی در پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند. گروه شاهد (سرم فیزیولوژی) و گروه ها...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده کشاورزی 1391

چکیده گل های زعفران (crocus sativus) دارای مقادیر فرآوان ترکیبات طبیعی فلاوونوئیدی از جمله آنتوسیانین ها هستند. در این پژوهش شرایط استخراج انواع آنتوسیانین از گلبرگ زعفران در دو روش استخراج سنتی با حلال (ces) و استخراج به کمک مایکروویو (mae)، به کمک روش سطح پاسخ (rsm) بهینه سازی شدند. ضرایب واریانس به دست آمده در سطح 5%، جهت ارزیابی اثر متغیر های مستقل بر میزان استخراج، مورد استفاده قرار گرفتن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی 1391

عصاره میوه کیوی دارای نوعی پروتئاز منعقدکننده شیر به نام اکتینیدین است که امروزه برای تهیه پنیر مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه تولید پنیر با استفاده از عصاره کیوی به عنوان مایه پنیر گیا هی و در ادامه اثرات آن روی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی پنیر سفید ایرانی تولید شده به روش فراپالایش در مقایسه با نمونه پنیر تهیه شده با 4/2% مایه پنیر قارچی طی دوره رسیدن 60 روزه بررسی شده است. عصاره کیو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده کشاورزی 1391

یکی از انگل های خارجی مهم در مزارع طیور ایران، جرب درمانسیوس گالینه می باشد. طی سالیان گذشته در مبارزه با این انگل از سموم مختلفی استفاده شده است که به مرور زمان مقاومت هایی نسبت به این سموم مشاهده و گزارش گردیده است. لذا استفاده از ترکیبات گیاهی می تواند در این خصوص مثمرثمر باشد. در بررسی حاضر روز قبل اسپری عصاره با انجام نمونه برداری توسط کارت مقوایی (تاکرده) 20*30 cm اقدام به تعیین میزان آل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه 1393

چکیده اثرات ضدمیکروبی عصاره های مختلف توتیای دریایی خلیج فارس سیما راهی در مطالعه حاضر،اثرات ضدمیکروبی عصاره های اجزای مختلف (گنادها،پوسته،خارها و بخش دهانی) توتیای دریایی خلیج فارس echinometra mathaei. بدلیل ویژگی های خاصی که باکتری های گرم منفی مانند escherichia coliو pseudomonas aeroginosa و باکتری های گرم مثبت نظیر staphylococcus aureus و basillus subtilis و همچنین سویه های قارچی cand...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید