نتایج جستجو برای عصاره

تعداد نتایج: 11998  

مقدمه: یکی از مهمترین واکنش های روغن ها و چربی ها اکسیداسیون می باشد که ترکیبات فنولیک موجود در مواد غذایی می توانند آن را به تعویق بیندازند. از آنجایی که چای دارای ترکیبات پلی فنلی مختلفی همچون تانن ها و کاتشین ها می باشد، در این تحقیق اثر آنتی اکسیدانی عصاره چای سیاه مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: عصاره چای سیاه با سه روش استخراج با متانول، روش آگارول و استخراج آبی بدست آمد و راندم...

حسینی تقوی, سیدعباس, حیدری, امیر, دیبا, کامبیز , رهبر, محمد ,

اثر مهارکنندگی عصاره تام موسیر (Allium hirtifolium Boiss.) پس از استخراج بر روی 4 گونه باکتری گرم منفی و دو گونه باکتری گرم مثبت آزمایش گردید. رشد تمامی میکرو ارگانیسم‌های آزمایش شده توسط عصاره موسیر مهار گشت. حداقل غلظت مهارکنندگی برای باسیل های گرم منفی شامل اشریشیاکولی، کلبسیلا پنمونیه و پروتئوس میرابیلیس 624 -78 میکروگرم در میلی‌لیتر بود. درحالی که حداقل غلظت مهارکنندگی برای پسودو موناس آ...

تأثیر ضد قارچی عصاره‌های مختلف 23 آرایه بریوفیت شامل 21 گونه خزه و دو گونه هپاتیک (جگرواش) برای نخستین بار در کشور صورت گرفت. بدین منظور، تأثیر عصاره‌های هر یک از گونه‌های مورد نظر روی هفت گونه قارچ بیماریزای گیاهی به اسامی:Alternaria alternata, F. oxysporum, Fusarium solani, Macrophomina phaseolina, Pythium sp., Rhizoctonia solani, وVerticillium dahliae  بررسی گردید. جهت انجام این کار، ابتدا ن...

ژورنال: پژوهش در پزشکی 2008
دکتر اکرم عیدی, , دکتر کاظم پریور, , دکترعلی مازوجی, , فاطمه صادق‌زاده, ,

Background and Aim: The use of medicinal plants has increased greatly mainly due to their easy availability, fewer side effects and lack of toxicity. The present study was carried out to investigate the antidiabetic effect of the extract of aerial parts of salvia nemorosa in normal and streptozotocin- induced diabetic male rats. Materials and Methods: After collection and taxonomic identificat...

خوشه خالقی نژاد, رضا بخردی, صغری حسنی, لیلا مسلمی,

چکیده زمینه و هدف :دیسمنورهاولیهبه عنواندردلگنیدرغیابیکضایعهپاتولوژیکمشخصدردورانقاعدگیتعریفمی شودودرماناصلیآناستفادهازداروهایضدالتهابی<...

اخلاقی, هاشم, الهامی راد, امیرحسین, محققی ثمرین, آزاده, همت یار, نیما, پورآذرنگ, هاشم,

سابقه و هدف: ترکیبات فنلی که در منابع گیاهی وجود دارند، با کاهش سرعت اکسیداسیون چربی‌ها ارزش تغذیه‌ای مواد غذایی را بهبود می‌بخشند. استفاده از آنتی اکسیدان‌های سنتزی به دلیل سمیت و خطراتی که دارند محدود شده است. در این مطالعه، فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره پوست سیب‌زمینی راجا در روغن سویا بررسی شد در زمینه استخراج ترکیبات فنلی از پوست سیب‌زمینی راجا تحقیقاتی انجام شد. مواد و روش‌ها: ترکیبات فنلی ...

ملک‌زاده شیروانی, سمیرا, هوشمند, فرهنگ, کریمی جشنی, حجت اله,

مقدمه: بر اساس باور پیشینیان، گیاه خارخاسک علاوه بر دارا بودن خواص دارویی فراوان، عملکرد و میل جنسی در مردان را نیز افزایش می-دهد. از آن‌جایی که سودمندی داروهای گیاهی باید با ارزیابیهای آزمایشگاهی و بالینی مختلف اثبات شود، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی این گیاه بر اسپرماتوسیت‌های اولیه در رتها انجام شد. روش کار: در این مطالعه تجربی از ٣۵ سر رت نر بالغ از نژاد ویستار، با وزن متوسط...

مقدمه:گیاه چویر بومی ایران و خاص منطقه غرب است. از دیرباز به صورت سنتی و با افزودن به مواد لبنی به خصوص روغن، با ایجاد طعم بسیار مطبوع از فاسد شدن آن جلوگیری ­کرده است. به همین جهت مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ضدباکتریایی این گیاه بر چهار نوع باکتری پاتوژن انجام گرفت. مواد و روش ­ها: جهت بررسی فعالیت ­های ضد میکروبی، غلظت­ های مختلف عصاره mg/ml) 400، 200، 100، 50، 25 و 5/12) بر دو نوع باکتری گر...

سمیه رضایی ارمی, سید مهدی جعفری, مرتضی خمیری, هومان بیات,

مقدمه: تردید در مورد ایمنی و سلامتی آنتی­اکسیدان های سنتزی منجر به علاقه فزاینده­ای به سمت آنتی­اکسیدان­های طبیعی و تحقیق در این زمینه شد. مواد و روش­ها: در این مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی و الکلی پوسته سبز گردو واریته شهمیرزادی حاصل از دو روش استخراج (غرقابی، استخراج مایکروویو) به سه روش نیروی احیاکنندگی، ظرفیت آنتی­اکسیدانی کل و مهار رادیکال DPPH (2 و 2 دی فنیل 1- پیکرو هیدرازیل) ب...

بابک ترابی سگوند, سید اشرف‌الدین گوشه‌گیر, فاطمه سفیدکن, محمود نادری,

Nasturtium officinalis (L.) R. Br. با نام فارسی علف چشمه، گیاهیست پایا و آبزی که در جریان‌های آب غالب نواحی ایران می‌روید. در برگ و گل این گیاه ترکیب‌های فلاونوئیدی وجود دارد که می‌توانند خاصیت ضدسرطانی داشته باشند. در این تحقیق به‌منظور تهیه عصاره علف چشمه و فراکسیون‌های آن و تبدیل عصاره به نانوکپسول و بررسی اثر ضدسرطانی عصاره و نانوکپسول‌های تهیه شده از آن، از برگ و گل علف چشمه به روش ماسراسی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید