نتایج جستجو برای عصاره

تعداد نتایج: 11998  

زارعی M‏Sc, بتول, چراغی P‏hD, جواد, ابراهیمی P‏hD, سهیلا , سیفی M‏Sc, طیب , موحدی M‏Sc ،, راحیل ,

سابقه و هدف: استفاده بی‌رویه از داروهای شیمیایی جهت درمان بیماری‌ها منجر به ظهور ایزوله‌های مقاوم میکروبی گردیده که هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. مقاومت باکتری‌ها در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها از جمله معضلات شایع در علوم پزشکی است. در این پژوهش اثر ضد باکتریایی عصاره‌ الکلی گیاهان ختمی، مرزه بختیاری و چویر بر چهار باکتری پاتوژن اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونی، استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوکوس آگ...

تک زارع, نسرین, حسن‌زاده, غلامرضا, حسینی, میرجمال, صفایی, سحر, مرتضوی, سیده حمیده,

Background: Achillea millefolium or yarrow is a native plant in Europe and Iran. Yarrow has been used as a medicine historically, mainly because of its astringent effects. It is reported to be associated with the treatment of several ailments. Nowadays use of plants for medical purpose has become very common. Achillea millefolium L, Yarrow, is being used in traditional and modern medicine due t...

در این پژوهش اثر افزودن عصاره برگ زیتون به عنوان منبع غنی از ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی روی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، حسی، بافتی و میکروبی کره مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور عصاره برگ زیتون به طور جداگانه در غلظتهای 05/0، 1./0 و 5/0% به کره اضافه گردید و نمونه های آماده شده بعد از بسته بندی تحت خلا به مدت 90 روز در یخچال نگهداری شدند. عدد اسیدی، عدد پروکسید، میزان ترکیبات پلی فنولی ک...

مقدمه: اختلال خواب یکی از شایع‌ترین مشکلات زنان یائسه است، لذا مطالعه با هدف تعیین تأثیر عصاره بابونه بر اختلال خواب زنان یائسه انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1394 بر روی 110 زن 60-50 ساله یائسه مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های شهر اراک که واجد معیارهای ورود به مطالعه بودند انجام شد. افراد مورد مطالعه پس از نمونه‌گیری در دسترس به طور تصادفی در یکی از گروه‌های آزمون و ...

خمیری, مرتضی, سلمانیان, شهلا, صادقی ماهونک, علیرضا, ماستری فراهانی, محمدرضا,

سابقه و هدف: گیاه اوجی یکی از گونه‌های مهم خانواده نعنا است که توزیع گسترده‌ای در مناطق شمال ایران دارد. هدف از این پژوهش ارزیابی فعالیت پاداکسایشی، ضدمیکربی و آنالیز اسیدهای فنولی عصاره متانولی گیاه دارویی اوجی است. مواد و روشها: مقدار کل ترکیبات فنولی عصاره متانولی با روش فولین سیوکالتو، فعالیت ضد میکربی عصاره به روش رقیق‌سازی در مایع با تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی، مقدار...

جراحی, مرتضی, رشیدی‌پور, علی, صادقی, حسن, طاهریان, عباسعلی, وفایی, عباسعلی, امامی ابرقویی, میترا , میلادی گرجی, حسین ,

مقدمه: خرفه (Portulaca oleracea L.) گیاهی است که در بخش‌های مختلف ایران به وفور می‌روید. در بررسی‌های قبلی خواص ضدتشنجی و ضددردی با عصاره هیدروالکلی آن گزارش گردیده است. هدف: در این بررسی اثر ضداضطرابی عصاره آبی جوشانده تخم خرفه با دوزهای مختلف در موش سوری ارزیابی شد. روش بررسی: در این مطالعه از 40 سر موش سوری نر به وزن 30- 25 گرم استفاده شد. حیوانات به سه گروه ده‌تایی آزمایش و یک گروه ده‌تا...

ژورنال: زیست شناسی دریا 2014
خاوری نژاد, رمضانعلی, فراست, معصومه , نامجویان, فروغ , نبوی, سید محمد باقر ,

در این تحقیق 4 نمونه‌ از جلبک سبزCaulerpasertularioidesf.farlowii(Weber-vanBosse)BǾrgesenاز نوار ساحلی شمالی خلیج فارس در محدوده استان بوشهر شامل بندرگاه و هلیله در بوشهر، بندر دیرو خلیج نایبند و از آذر1389تا فروردین1391جمع‌آوری و ظرفیت آنتی‏اکسیدانی، میزان ترکیبات فنلی وفلاونوئیدهای عصاره متانولی نمونه‌ها بررسی و با یکدیگر مقایسه گردید. سنجش فعالیت آنتی‌اکسیدانی با استفاده از رادیکال پایدار ِDP...

یکی از گیاهان معطر و بسیار زیبا نوعی یاس به نام Syringa microphylla diels. است که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. این درختچه زیبا در باغ گیاه شناسی ملی ایران کاشته شده است و با گلهای بنفش رنگ و خوشه ای خود در اوایل بهار زیبایی خاصی دارد. در این تحقیق گلهای تازه در اواخر فروردین از باغ گیاهشناسی ملی ایران چیده شده و با روش خیسانیدن در حلال هگزان، عصاره گیری به عمل آمد. بازده اسانس 1.3 درصد نسبت به...

محل جمع آوری گیاه: اطراف کرج فصل جمع آوری گیاه: تابستان اندام مورد استفاده: سرشاخه های گلدار روش اسانس گیری: خیساندن در حلال هگزان بازده اسانس: 1.6 درصد نسبت به وزن H,GDI 'DHI ترکیبهای اصلی: ژرانیال (33%) ، ژرانیال استات (29%)، نرال(26%)، ژرانیول (6.6%)

محل جمع آوری گیاه: سیراچال فصل جمع آوری گیاه: بهار اندام مورد استفاده: سرشاخه های گلدار روش اسانس گیری: خیساندن در حلال هگزان بازده اسانس: 5.9% نسبت به وزن گیاه ترکیبهای اصلی: میرسن (20%)، آلفا- پی نن (18%)، گاما – مورولن (13.2%)، اگنول (7%)

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید