نتایج جستجو برای عصاره

تعداد نتایج: 11998  

ربیعی, رحمت اله, رفیعیان, محمود, صادقی, مسعود, فرخی, عفت, قطره سامانی, کیهان,

زمینه و هدف: زیره سبز دارای خاصیت آنتی اکسیدانی است و احتمالاً می‌تواند باعث کاهش اکسیداسیون لیپیدها گردد. آنزیم پاراکسوناز 1 همراه با HDL در خون حرکت می‌کند. این آنزیم با هیدرولیز کردن فسفولیپیدهای اکسید شده یک نقش حفاظتی در برابر اکسیداسیون لیپوپروتئین ها دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر زیره سبز بر سطح لیپوپروتئین های پلاسما و فعالیت آنزیم پاراکسوناز 1 بوده است. روش بررسی: در این مطالعه کارآ...

ژورنال: پژوهش در پزشکی 2015

Background: In respect to leishmaniasis prevalence in different regions of Iran and world and also several side effects of pentavalent antimony for treatment of the disease, using of medicinal plants have been recently taken into attention. The aim of this study was to evaluate the effect of garlic plant extract on L. major amastigotes in vivo and in vitro by means of colorimetric assay. Materi...

حاجی فتاحی, فرناز, درویش, فاطمه, لسان, سیمین, وند یوسفی, جلیل,

خلاصه: سابقه و هدف: با توجه به شیوع کاندیدیازیس دهانی و نظر به گزارشاتی مبنی بر اینکه بعضی از گیاهان دارویی از جمله گیاه جعفری دارای خواص ضد باکتری و ضد قارچی می­باشند، هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر عصاره جعفری با نیستاتین بر میزان رشد کاندیدا البیکانس بود. مواد و روشها: تحقیق به روش تجربی و آزمایشگاهی انجام گرفت. سوش کاندیدا آلبیکانس با شماره 10231 ATCC تهیه شده، روی پلیت Sabouraud Dextrose Ag...

ژورنال: یافته 2013
بختیاری, سالار , حقانی, کریمه , رستم زاد, آرمان , سبزعلی, سمیه ,

Background : Nerium oleander is used to cure several diseases in China and the Arabs, ancient medicine. This study tried to investigate the anti-bacterial activities of the hydroalcoholic extract of Nerium oleander which is native of Ilam province. Materials and Methods: Nerium oleander was collected from the Zagros mountains, Ilam province, Iran. After naming and identification, the plant ext...

  چکیده :   بدون شک واژه غربت واژه ای است جهانی. انسان طبیعتاً با ابن درد غربت زاده می شود زیرا که از بدو خلقت، خود را دورافتاده از اصل خویش می بیند. در پی این جدایی، او در جستجوی چشیدن طعم سعادت، وصل و عشق مطلق خواهد بود (آیا در دوران جنینی نیز طعم وحدت را می چشد؟). تمامی متون کلاسیک ادب پارسی به ویژه ادبیّات عرفانی از این غم دوری از عشق ازلی (موطن اصلی روح)، متأثر شده اند. در جستجوی معشوق و معش...

اعتماد, ندا, غریب ناصری, محمدکاظم, نجفی اردکانی, زلیخا ,

Introduction: Vitis vinifera (grape) is from Vitaceae family and many researches have performed on its seed but not on leaf. It has been reported that Vitis vinifera leaf extract induces relaxation in rat uterus, aorta, trachea and vas deferens precontracted by KCl. According to these reports, the inhibitory effects have been evoked through the voltage dependent calcium channels blockade. The a...

زمینه و هدف: بسیاری از عصاره‌های گیاهی، خواص ضدانگلی دارند و حتی بعضی برای درمان در in vivo مؤثرند. یکی از گیاهان دارویی، اسپند (Peganum harmala) است که می‌تواند از 100-30 سانتی‌متر رشد کند. هدف مطالعه حاضر تعیین اثر عصاره آبی اسپند بر تروفوزوئیت‌ها و کیست‌های آکانتاموبا در شرایط برون‌تنی بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، یک نمونه از بیمار با کراتیت آمیبی در محیط کشت آگار غیرمغذی 5/1% (Non N...

ا.ا متین, جعفر اصغری, س برندجی, مسلم محمد شریفی,

بعضی از ارقام برنج توان اللوپاتیک خوبی بر روی بسیاری از علفهای هرز مزاحم شالیزارهای برنج از خود نشان داده اند. تاثیر عصاره پوسته 46 رقم برنج با غلظتهای مختلف در آزمایشهای زیست سنجی بر رشد گیاهچههای سوروف مورد بررسی قرار گرفتند. عصاره پوسته رقمهای دشتی سرد و دیناردو بیشترین تاثیر بازدارندگی و ارقام علی کاظمی و سپیدرود کمترین اثر بازدارندگی را بر روی رشد ریشه سوروف نشان دادند. ارقام دینورادو و ند...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید