نتایج جستجو برای علم اطلاعات و دانش‌‏شناسی

تعداد نتایج: 795666  

ژورنال: مطالعات راهبردی 2012
مهدی میرمحمدی,

نوشتار حاضر به دنبال بررسی ایده «علمی‌بودن یا امکان مطالعه علمی اطلاعات» است. نویسنده در پاسخ به پرسش پژوهش، با طرح دو فرضیه تشابه روش‌شناختی اطلاعات و علم و هم‌سانی هستی‌شناختی این دو، مدعی علمی‌بودن فرایند تولید شناخت اطلاعاتی و همچنین، اشتراک ویژگی‌های هستی‌شناختی شناخت علمی و شناخت اطلاعاتی است. نویسنده در پایان مقاله بر آن است که علمی‌بودن یا نبودن اطلاعات، بدون توجه دانشگاهیان به آن در پژ...

ترجمه علی‌اصغر شیری, نوشته کلاس اوتن,

هدف: داده‌کاوی یکی از راه‌های تحلیل و استفاده از اطلاعات است که با استفاده از روش‌های تخصصی آماری و منطقی به تحلیل داده‌های بزرگ‌مقیاس می‌پردازد و به موسسات در اخذ تصمیم‌های کلان کمک می‌کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم‌ترین کاربردهای داده کاوی در حوزه علم اطلاعات و دانش‎‌شناسی براساس کاربردهای داده‌کاوی در سایر حوزه‌های علمی بود. روش‌شناسی: در پژوهش حاضر حهت شناسایی کاربردهای داده‌کاوی علاوه ...

هدف: داده‌کاوی یکی از راه‌های تحلیل و استفاده از اطلاعات است که با استفاده از روش‌های تخصصی آماری و منطقی به تحلیل داده‌های بزرگ‌مقیاس می‌پردازد و به موسسات در اخذ تصمیم‌های کلان کمک می‌کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم‌ترین کاربردهای داده کاوی در حوزه علم اطلاعات و دانش‎‌شناسی براساس کاربردهای داده‌کاوی در سایر حوزه‌های علمی بود. روش‌شناسی: در پژوهش حاضر حهت شناسایی کاربردهای داده‌کاوی علاوه ...

چکیده هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی آشفتگی واژه­شناختی و مفهومی در حوزه­ی علم اطلاعات و دانش­شناسی است. روش­شناسی: در این بررس برای دستیابی به اهداف تحقیق، با تکیه بر متون و منابع موجود، از روش تحلیلی- انتقادی استفاده شده است. ضرورت و نوآوری: علی­رغم اهمیت واژگان به عنوان معیاری برای میزان رشد یافتگی و تکامل یک حرفه یا یک حوزه­ی علمی و حتی تأثیرگذاری آن بر تاریخ، هویت، نظریه­پردازی و دیگ...

هدف: شناسایی، طبقه‌بندی، و تحلیل بافتارهای استنادی مقالات علم اطلاعات و انواع استنادها با رویکرد فراگفتار هایلند. روش‌شناسی: این پژوهش در دو مرحله «شناسایی طبقه استناد» (Jurgens et al., 2016) و «تحلیل مبتنی بر فراگفتار کارکرد شناسایی‌شده» (Hyland, 2005) انجام شده است. 164 بافتار استنادی مقالات استناد کننده به 10 مقاله به زبان انگلیسی (مجموعاً شامل...

ژورنال: :مطالعات راهبردی 0
مهدی میرمحمدی,

نوشتار حاضر به دنبال بررسی ایده «علمی بودن یا امکان مطالعه علمی اطلاعات» است. نویسنده در پاسخ به پرسش پژوهش، با طرح دو فرضیه تشابه روش شناختی اطلاعات و علم و هم سانی هستی شناختی این دو، مدعی علمی بودن فرایند تولید شناخت اطلاعاتی و همچنین، اشتراک ویژگی های هستی شناختی شناخت علمی و شناخت اطلاعاتی است. نویسنده در پایان مقاله بر آن است که علمی بودن یا نبودن اطلاعات، بدون توجه دانشگاهیان به آن در پژ...

ژورنال: پژوهش اجتماعی 2016

چکیده          عصر اطلاعات به مدد فناوری­های نوین، آدمی را با امکانات متنوع و در عین حال چالش­های جدی مواجه کرده است. محیط سایبر در حکم محیط تعامل انسان با انسان و انسان با رایانه و در نقش بستری برای مبادلات اجتماعی و اقتصادی، نیازمند التزام به قواعد و دستورگان اخلاقی برای امنیت کاربران این محیط است. در این مقالۀ با بهره گیری از روش تحقیق اسنادی-کتابخانه ای مفاهیم و کلیات سایبرنتیک، طرح و تشری...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید