نتایج جستجو برای عناصر غذایی

تعداد نتایج: 52276  

شعله‌ور‌فرد، ع. و موسوی، س. م. 1392. نقش عناصر غذایی در مدیریت بیماری‌های گیاهی. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 3(1): 36-17. عناصر غذایی معمولا برای افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی مصرف می‌شوند. این عناصر قادر به افزایش سطح تحمل یا مقاومت گیاهان به بعضی بیماری‌ها نیز هستند. تصحیح و تعدیل مواد غذایی خاک می‌تواند به عنوان یک روش موثر مدیریت بیماری‌های گیاهی در کشاورزی پایدار در نظر گرفته ‌شود. عناصر غ...

سابقه و هدف: وضعیت عناصر غذایی در گیاهان با عملکرد زیاد می‌تواند یک معیار واقعی برای ارزیابی رشد و وضعیت مطلوب عناصر غذایی در گیاه باشد. اولین قدم در اجرای هر روش تشخیص تغذیه‌ای، تعیین اعداد مرجع می‌باشد. این پژوهش با هدف تعیین اعداد مرجع، دامنه غلظت مطلوب و محدودیت عناصر غذایی به روش تشخیص چندگانه عناصر غذایی (CND) برای پرتقال صورت گرفت. مواد و روش‌ها: این تحقیق در 30 باغ مرکبات از مناطق گرمس...

ژورنال: پژوهش های خاک 2016

به منظور برآورد اعداد مرجع عناصر غذایی برای انگور رقم شاهرودی،آزمایشی در سطح 54 باغ انگور در منطقه شاهرود به روش تشخیص چندگانه عناصر غذایی اجرا گردید. در این تحقیق گروه عملکرد زیاد به تعداد 13 باغ (24 %) از 54 باغ و 41 باغ با عملکرد کم (76%) با استفاده از مدل کاربرد تابع تجمعی نسبت واریانس عناصر غذایی از هم تفکیک گردید. از حل معادلات تابع تجمعی درجه سه مربوط به یازده عنصر غذایی، عملکردهای مرتبط...

سید جلال طباطبائی, قادر خضری,

استفاده از آبکشت و تأمین محلول‎های غذایی مناسب عامل مهم در بهینه‎سازی تولید و رسیدن به کشاورزی پایدار است. در ایران تولید محصولات گلخانه‎ای از جمله خیار رو به توسعه است ولی محلول‎های غذایی مختلفی پیشنهاد می‎شود که مزیت نسبی آنها مطالعه نشده است. به این منظور تأثیرات شش نوع محلول غذایی رایج دنیا شامل محلول غذایی هوگلند (NSHog)، محلول استاینر (NSSt)، محلول ناپ (NSKnop)، فرمول انگلستان (NSU.K)، فر...

ژورنال: :پژوهش های خاک 0

به منظور برآورد اعداد مرجع عناصر غذایی برای انگور رقم شاهرودی،آزمایشی در سطح 54 باغ انگور در منطقه شاهرود به روش تشخیص چندگانه عناصر غذایی اجرا گردید. در این تحقیق گروه عملکرد زیاد به تعداد 13 باغ (24 %) از 54 باغ و 41 باغ با عملکرد کم (76%) با استفاده از مدل کاربرد تابع تجمعی نسبت واریانس عناصر غذایی از هم تفکیک گردید. از حل معادلات تابع تجمعی درجه سه مربوط به یازده عنصر غذایی، عملکردهای مرتبط...

حدیثه شعبانی, محمد امیر دلاور,

یک سیستم کشاورزی زمانی پایدار است، که عناصر غذایی از دست رفته در آن به نحوی جایگزین شود. کودهای شیمیایی یکی از مهم‌ترین منابع تأمین‌کننده عناصر غذایی برای گیاه است که استفاده بهینه از آن‌ها در دستیابی به نتیجه مورد نظر، نقش اساسی دارند. از جمله ابزارهای مناسب در این زمینه نقشه‌های پهنه‌بندی عناصر غذایی است. از طرف دیگر نقشه‌های پهنه‌بندی عناصر غذایی می‌تواند راه‌گشای استفاده مناسب و صحیح از کود...

ژورنال: مدیریت اراضی 2017

افزایش روزافزاون جمعیت انسانی و نیاز به غذای بیش‌تر از یک سو و کاهش وسعت خاک­های قابل‌کشت و حاصلخیزی آنها از سوی دیگر بشر را به کاربرد کودهای شیمیایی بیش‌تر سوق داده است. فراهمی عناصر غذایی کم‌­مصرف در برخی خاک­های آهکی دنیا با pH قلیایی، مقدار ماده آلی کم (شرایط بیش‌تر خاک­های ایران) و یا درشت بافت، کم است. محققان تلاش می­کنند تا با استفاده از فناوری­های نوین موجب افزایش کارایی مصرف عناصر غذای...

ژورنال: :مدیریت خاک و تولید پایدار 0
رضا خراسانی, دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد نفردوم در..., دانشجوی دکتری علوم خاک دانشگاه فردوسی..., دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد مجید بصیرت, استادیار پژوهش تحقیقات خاک و آب,

سابقه و هدف: وضعیت عناصر غذایی در گیاهان با عملکرد زیاد می تواند یک معیار واقعی برای ارزیابی رشد و وضعیت مطلوب عناصر غذایی در گیاه باشد. اولین قدم در اجرای هر روش تشخیص تغذیه ای، تعیین اعداد مرجع می باشد. این پژوهش با هدف تعیین اعداد مرجع، دامنه غلظت مطلوب و محدودیت عناصر غذایی به روش تشخیص چندگانه عناصر غذایی (cnd) برای پرتقال صورت گرفت. مواد و روش ها: این تحقیق در 30 باغ مرکبات از مناطق گرمسی...

تولید نهال با کیفیت مناسب و افزایش عملکرد برای موفقیت هر جنگلکاری ضروری است. ازآنجا که از عوامل مختلفی برای ارزیابی کیفیت نهال جنگلی استفاده می‌شود، در این تحقیق از ارزیابی میزان وجود برخی از عناصر غذایی در ارتباط با اندازۀ نهال استفاده شد. نمونه‌برداری نهال در دو زمان، یکی در اوایل شهریور و دوم در اسفند از پلات‌های تصادفی به ابعاد 30 ×30 سانتی‌متر در بستر خزانه انجام گرفت. پس از درجه‌بندی نهال...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود