نتایج جستجو برای فاصله اهداف

تعداد نتایج: 69180  

ژورنال: دریا فنون 2016

در این مقاله روشی جدید برای تخمین فاصله و سرعت ناو یا بالگرد دشمن در یک نبرد دریایی با استفاده از دوربینی که بر روی زیر دریایی نصب شده مورد بررسی قرار گرفته است. فرض شده است که هیچ گونه ابزار اضافی برای تعیین فاصله و سرعت بین زیر دریایی و هدف در دسترس نیست و تنها اطلاعات دوربین و اندازه یک قسمت از هدف در اختیار ما می باشد. با دسترسی به اطلاعات دوربین به پردازش تصاویر نهایی دریافتی پرداخته و با ...

ژورنال: :دریا فنون 0
جمال قبادی دیزج یکان, گروه مهندسی برق، واحد مرند، دانشگاه آ..., استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ...,

در این مقاله روشی جدید برای تخمین فاصله و سرعت ناو یا بالگرد دشمن در یک نبرد دریایی با استفاده از دوربینی که بر روی زیر دریایی نصب شده مورد بررسی قرار گرفته است. فرض شده است که هیچ گونه ابزار اضافی برای تعیین فاصله و سرعت بین زیر دریایی و هدف در دسترس نیست و تنها اطلاعات دوربین و اندازه یک قسمت از هدف در اختیار ما می باشد. با دسترسی به اطلاعات دوربین به پردازش تصاویر نهایی دریافتی پرداخته و با ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده برق و کامپیوتر 1389

چکیده : مسئله تعقیب هدف یکی از مهمترین مسائلی است که در سیستم های دفاعی مطرح می باشد. منظور از تعقیب هدف این است که با استفاده از اطلاعات اندازه گیری شده ی آغشته به نویز، مکان و سرعت هدف را بدست آوریم. در این پایان نامه به دنبال آن هستیم که به بررسی روش های مختلفی که تاکنون برای مسئله تعقیب هدف ارائه شده است بپردازیم. مسئله تعقیب هدف با توجه به نوع هدف و اطلاعاتی که از هدف در دسترس است به انوا...

ژورنال: مهندسی هوانوردی 2013

در این مقاله، اثر سیستم کنترل ناکمینه فاز در فاصله خطای یک دسته از قوانین هدایت تک ­بعدی شده به ازای خطای سمت اولیه و همچنین برای اهداف با مانورهای ثابت و متغیر شامل مانورهای شیب و سینوسی ارائه شده است. دینامیک سیستم هدایت و کنترل با یک تابع تبدیل مرتبه پنجم با اعمال اثر اشباع شتاب و در حضور اثر رادوم مدل شده­ است. به‌عبارت دقیق­تر، جستجوگر و فیلتر نویز هر کدام با یک تابع تبدیل مرتبه اول و دینا...

ژورنال: :پژوهش حسابداری 2013
هانیه حکمت, شهناز مشایخ, معصومه کاشف,

این باور وجود دارد که هر قدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه ای مطلوب، تدوین می شوند. با این وجود همواره این دغدغه وجود دارد که علی رغم تلاش های صورت گرفته در راستای تدوین استانداردها ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک 1392

در سیستم های رادار معمولی صرفاً وجود هدف و مختصات محل قرارگیری هدف نسبت به رادار تعیین می شود. اما در سیستم های مدرن قابلیت تشخیص نوع هدف و طبقه بندی آن نیز فراهم می شود که این اطلاعات می تواند در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. خصوصاً در رادارهای نظامی می تواند برای تعیین درجه تهدید اهداف بکار گرفته شود. در این پایان نامه شناسایی اهداف هوایی با استفاده از اطلاعات فاصله با حدتفکیک بالا مد...

ژورنال: میقات حج 2000
لبیب بیضون, مصطفی پاینده,

فاصله در پایان آیه به دلیل هیمنه و سیطره‌ای که بر محتوای آیه دارد، از جایگاه مهم و حساسی برخوردار است. این جایگاه حتماً در تفسیر آیه تأثیرگذار است. اما سؤال اساسی این است که کارکرد و نقش فاصله در تفسیر محتوای آیه چیست؟ برای دریافت پاسخ، به تفاسیر التبیان، مجمع البیان، المیزان، نمونه و تسنیم مراجعه شده است. در این پژوهش یازده گونه از کارکردهای فاصله مورد شناسایی واقع شد که از مهم‌ترین آنها می‌توا...

ژورنال: قبسات 2001
محمد سروش محلاتی,

مجید طرقی اردکانی, محمد عبدالهی, پی جی هیگن باتم,

.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید