نتایج جستجو برای فرایند تحلیلی سلسله مراتبی فازی

تعداد نتایج: 108197  

جمشید صالحی صدقیانی, سارا مژدهی, علی نظرلی, محمد حسین آرمان,

هرگاه عمل تصمیم گیری با چند گزینه و چند معیار روبرو باشد، می توان از روش فرایند تحلیلاستفاده کرد. این روش دارای یک ساختار سلسله مراتبی است و اساس آن بر (AHP) سلسله مراتبیمقایسة زوجی معیارها و مقایسة زوجی گزینه ها )نسبت به هر معیار( نهفته است. برای محاسبة میزانناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی و محاسبة میزان ناسازگاری ساختار سلسله مراتبی، دو الگوریتممجزا ارائه گردیده است. در این مقاله، این الگوریتم ...

حسن احمدی, غلامرضا زهتابیان, محمد طهمورث, محمدحسن صادقی‌روش,

با توجه به اهمیت روزافزون مسئله بیابان­زدایی و پیچیدگی این فرایند که در اثر برهم کنشهای متغیرهای مختلفی در طی زمان حاصل می­شود، لزوم پرداختن به راهکارهای بهینه به منظور جلوگیری از بیابانی­شدن یا احیاء و ترمیم مناطق تخریب­یافته، ضروری به نظر می­رسد. به­طوری­که ضمن جلوگیری از هدررفتن سرمایه­های محدود، بازدهی طرحهای کنترل، احیاء و بازسازی عرصه­های طبیعی بالا رود. با مطالعه منابع تحقیقاتی، مشخص شد ...

مرتضی نعمتی, هادی علیزاده, کامران رضایی جعفری,

حکمرانی خوب شهری ساختار جدیدی در فرایند مدیریت شهرهاست که اشکال سنتی و متمرکز مدیریتی در شهرها را دگرگون و مبانی نظری آن را به چالش کشیده است. رهاورد جدید این رویکرد در یکپارچگی جامعه شهروندی، مدیریت شهری و بخش های خصوصی برای رویارویی با مسائل موجود در شهرهاست. این رویکرد جدید با تمامی دستاورد های مثبت خود در مبحث مدیریت شهرها خود یک اصل گمشده در فرایند مدیریت شهری کشورهای در حال توسعه و به خصو...

دکتر ایرج نوری, دکتر عادل آذر,

در این مقاله یک الگوریتم برای انتخاب مدیر عالی پردازش شده است الگوریتم یاد شده یک ساختار سلسله مراتبی را ایجاد کرده که به کمک فن تحلیل سلسله مراتبی فازی حل می شود این الگوریتم قادر است بهترین فرد را برای تصدی سمت مدیریت عالی سازمان از بین افراد با صلاحیت برگزیند برتری اصلی این مدل در تیکه بر تناسب ویژگی های نامزدهاست سمت مدیریت با ویژگی های سازمان یا شرکت مربوط است دقت فن تحلیل سلسله مراتبی فاز...

ژورنال: جغرافیایی سرزمین 2007
حسن احمدی, غلامرضا زهتابیان, محمد حسن صادقی روشن,

دراغلب اوقات داده های ارائه شده حاصل ازفرآیند تصمیم گیری چند مع یاره غیرکاربردی ومتغیر می باشند،بنابراین یک قدم مهم درکاربرد مسائل تصمیم گیری چند معیاره (MADM) ازجمله فرآیند تصمیم گیری سلسله مراتبی (AHP) انجام آنالیز حساسیت روی داده های خروجی می باشد .دراین مقاله سعی شد به منظور انجام آنالیز حساسیت برروی اوزان معیارها وراهبردهای تصمیم گیری ونمایش ارزشهای نهایی (اصلاح شده) راه حلهای بیابانزدایی ...

به منظور بالا رفتن بازدهی طرح­های کنترل، احیا و بازسازی اراضی تخریب یافته و جلوگیری از اتلاف سرمایه های محدود، همواره در طرح های بیابان­زدایی، خلأ روشی که بتواند معیارها و راهکارهای مختلف را در نظر بگیرد و از آن میان بر مبنای ساختاری سیستماتیک و دیدگاه گروهی، راه­حل­های بهینه را ارایه دهد، مشهود بوده است. همواره مشاهده می­شود که راهبردهای ارایه شده بر مبنای نظر کارشناس و به صورت بخشی و غیر سیست...

ژورنال: :مطالعات مدیریت صنعتی 2013
محمد حسین آرمان, جمشید صالحی صدقیانی, سارا مژدهی, علی نظرلی,

هرگاه عمل تصمیم گیری با چند گزینه و چند معیار روبرو باشد، می توان از روش فرایند تحلیلاستفاده کرد. این روش دارای یک ساختار سلسله مراتبی است و اساس آن بر (ahp) سلسله مراتبیمقایسة زوجی معیارها و مقایسة زوجی گزینه ها )نسبت به هر معیار( نهفته است. برای محاسبة میزانناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی و محاسبة میزان ناسازگاری ساختار سلسله مراتبی، دو الگوریتممجزا ارائه گردیده است. در این مقاله، این الگوریتم ...

ژورنال: :مطالعات مدیریت صنعتی 0
محمد حسین آرمان, موسسه اموزش عالی غیر انتفاعی هشت بهشت..., استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه..., دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات د..., کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه عل...,

هرگاه عمل تصمیم گیری با چند گزینه و چند معیار روبرو باشد، می توان از روش فرایند تحلیلاستفاده کرد. این روش دارای یک ساختار سلسله مراتبی است و اساس آن بر (ahp) سلسله مراتبیمقایسه زوجی معیارها و مقایسه زوجی گزینه ها )نسبت به هر معیار( نهفته است. برای محاسبه میزانناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه میزان ناسازگاری ساختار سلسله مراتبی، دو الگوریتممجزا ارائه گردیده است. در این مقاله، این الگوریتم ...

محمد علی بهشتی نیا, وحید نعمتی ابوذر,

یکی از مسایل مهم در طراحی یک زنجیره تامین، مساله انتخاب تامین کننده است. پیچیدگی این مساله در حقیقت به این دلیل است که هر کدام از تامین کنندگان قسمتی از معیارهای خریدار را برآورده می کنند و انتخاب از میان آنها در واقع یک مساله تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) است که نیاز به یک رویکرد ساختار یافته و سیستمی دارد. در این مقاله ضمن پرداختن به صنعت خاص تبلیغات دو معیار جدید برای ارزیابی تامین کنندگان ارا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید