نتایج جستجو برای فرهنگ پژوهش

تعداد نتایج: 284721  
سید محمد زاهدی,

فرهنگ سازمانی یکی از موضوعات مورد علاقه نویسندگان و پژوهشگران رشته مدیریت در دهه های اخیر بوده است. پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده و مقالات و کتب متعددی به رشته تحریر در آمده اند که از گونه گونی بسیار در مبانی نظری، اهداف و روش ها برخوردار می باشند. آنچه در این مقاله مطرح می شود مجموعه مطالب مهمی درباره نحوه مطالعه فرهنگ سازمانی است. این موضوعات مشتمل بر: هدف های متصور از مطالعه، روش ها...

ژورنال: :مطالعات مدیریت بهبود و تحول 0
سید محمد زاهدی, هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی,

فرهنگ سازمانی یکی از موضوعات مورد علاقه نویسندگان و پژوهشگران رشته مدیریت در دهه های اخیر بوده است. پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده و مقالات و کتب متعددی به رشته تحریر در آمده اند که از گونه گونی بسیار در مبانی نظری، اهداف و روش ها برخوردار می باشند. آنچه در این مقاله مطرح می شود مجموعه مطالب مهمی درباره نحوه مطالعه فرهنگ سازمانی است. این موضوعات مشتمل بر: هدف های متصور از مطالعه، روش ها...

گروه پژوهشی پژوهشهای قرآنی,

 نویسنده در آغاز دو ویژگى طرح را بر مى‌شمارد 1 - کشف وجود معنایى واژه‌ها بر اساس آسان سازى ترجمه 2 - تدوین به دو زبان فارسى و انگلیسى. سپس مراحل کار پژوهش را در گروه عربى توضیح مى‌دهد. نخست منابع مورد استفاده را نام مى‌برد و روش دسته بندى واژه را شرح مى‌دهد. در ادامه چگونگى تحقیق در منابع و مشکلاتى که فرا روى پژوهش وجود دارد، از جمله اختلاف منابع و چگونگى تحلیل آنها را با ذکر نمونه‌هایى روشن مى...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای قرآنی 0
گروه پژوهشی پژوهشهای قرآنی,

نویسنده در آغاز دو ویژگی طرح را بر می شمارد 1 - کشف وجود معنایی واژه ها بر اساس آسان سازی ترجمه 2 - تدوین به دو زبان فارسی و انگلیسی. سپس مراحل کار پژوهش را در گروه عربی توضیح می دهد. نخست منابع مورد استفاده را نام می برد و روش دسته بندی واژه را شرح می دهد. در ادامه چگونگی تحقیق در منابع و مشکلاتی که فرا روی پژوهش وجود دارد، از جمله اختلاف منابع و چگونگی تحلیل آنها را با ذکر نمونه هایی روشن می ...

اصغر نژاد بخش, سید هاشم موسوی دیزکوهی, محمد علی محمدی ملاسرایی, هوشنگ عباسی,

  این مقاله پس از بیان اهمیت و لزوم مطالعه ،ثبت و ضبط بازی ها و نمایشهای بومی و سنتی، به ورزا جنگ(verza jang) در استان گیلان می پردازد. به نظر می رسد به تناسب پیشرفت های تکنولوژی بازیها و نمایش های سنتی نقش کمتری در زندگی روزمره ایفا می کنن.در این مقاله پیشینه تاریخی جنگ انداختن گاوهای نر، انواع ورزاهای معروف،ارتباط ورزا جنگ با نهادهای اجتماعی و نیز ورزا جنگ در آیینه باورداشتها ، فرهنگ عامیانه...

    هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تعیین پدیده‌های فرهنگ و جو سازمانی نوآورانه در مدارس متوسطه بمنظور ایجاد یک چهارچوب مفهومی مناسب و توسعه‌ مبانی نظری آن می‌باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد پدیدارنگاری انجام یافت. جامعه پژوهشی شامل اساتید و صاحب‌نظران، مدیران شاخص و معلمان نمونه مدارس متوسطه شهر تهران بودند که از میان آن ها 37 نفر به عنوان اطلاع‌رسان از راه نمونه‌گیری نظری ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - پژوهشکده زبانشناسی 1391

امروزه عقیده بر آن است که فرهنگ خوب باید نیاز کاربر خود را برآورده سازد. برای تحقق چنین هدفی ابتدا این نیازها باید شناخته شوند. هدف این رساله بررسی پنج فرهنگ عمومی یکزبانه ی فارسی، یعنی لغتنامه ی دهخدا، فرهنگ فارسی معین، فرهنگ فارسی عمید، فرهنگ فارسی امروز و فرهنگ سخن، از منظر برآورده ساختن نیاز کاربران و میزان رضایت آنان از این فرهنگ هاست. برای دستیابی به این مقصود، شش گروه کاربر اصلی که از...

ژورنال: :رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 0
رضا حیدری فرد, فرهنگ و جو سازمانی نوآورانه، رویکرد ک..., دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت..., استاد مدیریت آموزشی،دانشکده مدیریت، د...,

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تعیین پدیده های فرهنگ و جو سازمانی نوآورانه در مدارس متوسطه بمنظور ایجاد یک چهارچوب مفهومی مناسب و توسعه مبانی نظری آن می باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد پدیدارنگاری انجام یافت. جامعه پژوهشی شامل اساتید و صاحب نظران، مدیران شاخص و معلمان نمونه مدارس متوسطه شهر تهران بودند که از میان آن ها 37 نفر به عنوان اطلاع رسان از راه نمونه گیری نظری هدفمن...

ژورنال: :مطالعات اجتماعی ایران 0
سید هاشم موسوی دیزکوهی, عضو هئیت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگ..., پژوهشگر مردم شناسی و گیلان شناسی و سر..., عضو هئیت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگ..., کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی,

این مقاله پس از بیان اهمیت و لزوم مطالعه ،ثبت و ضبط بازی ها و نمایشهای بومی و سنتی، به ورزا جنگ(verza jang) در استان گیلان می پردازد. به نظر می رسد به تناسب پیشرفت های تکنولوژی بازیها و نمایش های سنتی نقش کمتری در زندگی روزمره ایفا می کنن.در این مقاله پیشینه تاریخی جنگ انداختن گاوهای نر، انواع ورزاهای معروف،ارتباط ورزا جنگ با نهادهای اجتماعی و نیز ورزا جنگ در آیینه باورداشتها ، فرهنگ عامیانه، و...

روش‌های پژوهش در زبان‌شناسی. ویراستار: لیا لیتوزلیتی، لندن، انتشارات کانتینیوم، 2010 .227 صفحه واژۀ تحقیق در لغت به‌معنای رسیدگی‌کردن، بررسی، بازجویی (فرهنگ قریب)، وارسی واقعیت (فرهنگ نفیسی)، راست و درست‌کردن، به حقیقت امری رسیدگی‌کردن و بازجویی‌کردن (فرهنگ عمید و لغت‌نامۀ دهخدا) است. تعریف تحقیق، به‌عنوان یک فرایند پژوهشی، شکل خاصی از دانش آکادمیک است (به‌نقل از دلاور، 1374: 23). دست‌یابی به ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود