نتایج جستجو برای قابلیت‌سازی در سازمان

تعداد نتایج: 766207  

2016

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

2016

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

در ادبیات علمی، مهم‌ترین نقشی که برای سازمان‌های میانجی تبیین‌شده است نقش واسطه‌گری در نوآوری و ایجاد پیوند بین اجزای نظام نوآوری است. مطالعات اکتشافی انجام‌شده در مورد نقش سازمان‌های میانجی در نظام نوآوری بخش هوایی کشور نشان می‌دهد که سازمان‌های میانجی نقش‌های دیگری مانند قابلیت‌سازی و ایجاد ظرفیت جذب در بنگاه‌ها را نیز برای کمک به توسعهٔ فناوری و بهبود کارکردهای نظام نوآوری ایفاء می‌نمایند. ای...

باور غالب در مطالعات جامعه‌شناسی تاریخی این است که انجمن‌ها و سازمان‌های صنفی در شهرهای ایران فعالیت نداشته­اند، اما مقالۀ حاضر برمبنای چارچوبی جامعه‌شناختی نشان می‌دهد در اواخر سدۀ میانه در ایران، پیشه‌وران در تعامل با سازمان‌های فتوت، نوعی سازمان صنفی تشیکل داده­اند که با سازمان‌های صنفی قرون‌وسطی در غرب متفاوت است. چارچوب جامعه‌شناختی مقالۀ حاضر مبتنی بر یک سنخ سازمان صنفی پیشامدرن و برگرفته...

آرش رسته مقدم,

یکی از مدل هایی که به طور عملیاتی به شناسایی و تعریف ویژگی های سازمان یادگیرنده پرداخته است و مدل و یک ولئون است این دو با مطالعه گسترده در بین شرکت های موفق به ویژگی هایی از قبیل رهبر فرابین و برنامه / ارزیابی و اطلاعات ونوآوری و اتبکار و اجرا بعنوان ویژگی های سازمان یادگیرنده اشاره کرده اند پژوهش حاضر به مطالعه ویژگی های یاد شده در یک سازمان آموزشی پرداخته است روش پژوهش توصیفی از نوع زمین ه...

ژورنال: مدیریت دولتی 2015

 از به‎کارگیری دیدگاه‎های فمینیستی در پژوهش‎های اجتماعی زمان زیادی نمی‎گذرد، ولی تبار آنها را می‎توان از قرن هجدهم دنبال کرد. هرچند بر این دست نگرش‎ها نقدهایی هم شده است، نقش سازندۀ آنها در نشان‌دادن سویه‎های تازه را نمی‎توان نادیده گرفت. فراگیر‌شدن سازمان‎ها و نقش بارز قدرت در آنها، سازمان‎ها را از تیغ رویکردهای نقادانه در امان نگذاشته است و اندیشمندان فمینیست هم در آفریدن چشم‎اندازهایی تازه ب...

سخاوت از ارزش‌های اخلاقی پسندیده در همة ادیان و فرهنگ‌ها است. ارزش‌ها در زندگی فردی و سازمانی افراد منعکس می‌شود و فرصت‌ها و تهدیدهایی ایجاد می‌کند. هدف این مقاله معرفی و بررسی مفهوم سخاوت در سازمان است و به سؤال‌های مهم چیستی، چرایی و چگونگی و نتایج آن پرداخته است. علاوه بر این، گونه‌شناسی سخاوت در سازمان برای اولین بار توسط مؤلفان مطرح شده است. روش این پژوهش مرور نظام‌مند مبانی نظریة تحقیق اس...

رضا مدنی پور, مهرناز شهرآرای,

با توجه به اینکه پدیده فشار روانی (استرس) به عنوان یک واقعیت بلامنازع قرن حاضر بر سلامت جسمی- روانی فرد و نحوه عملکرد او در زندگی و محل اشتغال او و همچنین بر رشد، بقا و بهبود سازمان اثرات مثبت و منفی کوتاه مدت و بلند مدت بسیاری را باعث می گردد، شناخت دقیق و به موقع عوامل فشارزا و آمادگی در پیشگیری و مقابله با آن از جمله وظایف اساسی افراد و سازمان های پویا است. با هدف فراهم آوردن چنین شناختی، در...

حسین رحمان سرشت, نازک نوبری,

تئوری آشوب برای درک و پیش بینی رفتارهای تصادفی سامانه های پیچیده با عطف توجه به اثر متقابل غیر خطی اجزاء آنها به کار می رود. ویژگی مهم سامانه های آشوبناک این است که می توانند نسبت به هر تغییر ناچیزی در شرایط اولیه سازمان های پیچیده به وجود می آید حساسیت نشان دهد. کانال های ارتباطی که از عناصر اصلی پیچیدگی سازمان های امروز به شمار می آیند صورت بندی مدل های ذهنی سازمانی را با استفاده از روش های م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید