نتایج جستجو برای قطر جت

تعداد نتایج: 16505  

یکی از مزایای استفاده ازبرش با جت آب ساینده، خاصیت برشکاری سرد می باشد که ایجاد گرما نمی‌کند و مانع از ذوب شدن و یا ترک برداشتن و یا تاب برداشتن و سخت شدن سطح روی قطعات می‌شود. در این پژوهش، تأثیر قطر نازل در دو اندازه و فشار آب در دو مقدار متفاوت در میزان زبری سطح برش فولاد CK45 به وسیله روش جت آب به صورت تجربی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش قطر نازل از mm0.76 به mm1.1، زبری سطح...

ژورنال: :مهندسی مکانیک و ارتعاشات 0
یونس انامرادی, دانشجوی کارشناسی ارشد مهرداد عضو امینیان, استاد یار,

یکی از مزایای استفاده ازبرش با جت آب ساینده، خاصیت برشکاری سرد می باشد که ایجاد گرما نمی کند و مانع از ذوب شدن و یا ترک برداشتن و یا تاب برداشتن و سخت شدن سطح روی قطعات می شود. در این پژوهش، تأثیر قطر نازل در دو اندازه و فشار آب در دو مقدار متفاوت در میزان زبری سطح برش فولاد ck45 به وسیله روش جت آب به صورت تجربی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش قطر نازل از mm0.76 به mm1.1، زبری سطح...

علی حائریان اردکانی,

ژورنال: :دانش آب و خاک 2015
امین سالم نیا, منوچهر فتحی مقدم, صادق حقیقی پور,

حوضچه­های استغراق یکی از انواع سازه­های مستهلک کننده انرژی اضافی جریان های ریزش در پایین دست سدها می باشند. سرعت جریان در اثر برخورد جت آب به دیواره و بستر حوضچه به فشار دینامیکی تبدیل می شود. در انجام آزمایش ها از سیستم ترانسدیوسر فشار برای اندازه گیری فشارهای دینامیکی ناشی از جت دایره ای غیر مستغرق بر روی یک صفحه صاف استفاده گردید. نتایج آزمایشات نشان می دهد که ضریب فشار دینامیکی با کاهش متوس...

ژورنال: :نشریه دانشکده فنی 1984
علی حائریان اردکانی,

یکی از ساده‌ترین وسایلی که برای مکش و پمپ کردن سیال بکار می‌روند جت اجکتورها هستند. در این تحقیق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی به شبیه سازی عددی جت اجکتور مادون صوت هوا-هوا پرداخته شده است. معادلات ناویراستوکس، پیوستگی و انرژی با شرایط مرزی بدون لغزش در دیواره حاکم می‌باشند. شبیه سازی عددی به صورت سه بعدی صورت گرفته و جریان پایا، لزج و مغشوش فرض شده است. به منظور شبیه سازی اغتشاشات از م...

یکی از روش‌های رایج جهت اختلاط سوخت و هوا در محفظه‌های احتراق اسکرمجت، پاشش متقاطع سوخت در جریان هوای مافوق‌صوت ورودی به محفظه احتراق می‌باشد. در این میان پاشش جت هوا قبل از جت سوخت، می‌تواند موجب افزایش ارتفاع عمق نفوذ سوخت به درون محفظه احتراق شود. البته این پاشش جت هوا موجب افزایش تلفات فشار سکون نیز می‌شود. در این مقاله سعی شده است که با تغییر مکان موقعیت پاشش جت هوا، شرایطی را که در آنجا ب...

امین میراحمدی, نادر شرفی,

یکی از انواع روشهای ماشینکاری الکتروشیمیایی تراشکاری الکتروشیمیایی می‌باشد. اگر در تراشکاری الکتروشیمیایی به جای ابزارهای متداول ECM از یک نازل برای رساندن الکترولیت به گپ ماشینکاری استفاده شود، فرآیندی با نام تراشکاری با جت الکتروشیمیایی بوجود می‌آید. در تحقیق حاضر یک مدل ریاضی برای این فرآیند ارائه شده و نتایج حاصل از آن با آزمایشهای عملی مقایسه و نشان داده شده که تطابق قابل قبولی بین آنها وج...

امین میراحمدی, نادر شرفی,

یکی از انواع روشهای ماشینکاری الکتروشیمیایی تراشکاری الکتروشیمیایی می‌باشد. اگر در تراشکاری الکتروشیمیایی به جای ابزارهای متداول ECM از یک نازل برای رساندن الکترولیت به گپ ماشینکاری استفاده شود، فرآیندی با نام تراشکاری با جت الکتروشیمیایی بوجود می‌آید. در تحقیق حاضر یک مدل ریاضی برای این فرآیند ارائه شده و نتایج حاصل از آن با آزمایشهای عملی مقایسه و نشان داده شده که تطابق قابل قبولی بین آنها وج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید