نتایج جستجو برای قیمت‌گذاری پویا

تعداد نتایج: 7736  

در این نوشتار مسیرهای بهینه‌ی تبلیغات و قیمت‌گذاری اعضای یک زنجیره‌ی تأمین دوسطحی با کانال‌های توزیع دوگانه و با رویکرد بازی‌های دیفرانسیلی تعیین شده است. زنجیره‌ی تأمین شامل یک تولیدکننده و یک خرده‌فروش است. تولیدکننده از طریق کانال توزیع متدا ول و کانال توزیع برخط با مصرف‌کننده‌ی نهایی در ارتباط است. ارتباط خرده‌فروش با مصرف‌کننده‌ی نهایی نیز از طریق کانال متداول است. متغیرهای تصمیم تولیدکنن...

در این مقاله راهبردهای تعادلی پویای تبلیغات، قیمت و همچنین سود اعضای یک زنجیره‌ی تأمین دوکانالی در قالب سناریوهای استکلبرگ و متمرکز و با رویکرد بازی‌های دیفرانسیلی بررسی شده است. زنجیره‌ی تأمین شامل یک تولیدکننده و یک خرده‌فروش است. تولیدکننده از طریق دو کانال سنتی و برخط، محصول را به مصرف‌کننده‌ی نهایی می‌رساند. رفتار متغیرهای تصمیم تبلیغات، قیمت فروش و سود هریک از اعضای زنجیره در این سناریوها...

قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، به عنوان مهمترین ابزارهای مداخله دولت در بخش کشاورزی بوده است. سیاست‌های دولت قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی بر انگیزه‌های تولید بخش کشاورزی اثر می گذارد. برای تحلیل سیاست قیمتگذاری، آمار سطح زیر کشت، تولید، نهاده‌های مصرفی و قیمتهای محصولات زراعی در افق برنامه ریزی 1386 -1394 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که زارعین به سیاست‌های مختلف یکسان پاسخ نمی‌دهند . افزایش ...

گارانتی یکی از مؤلفه‌های مهم در بازاریابی به شمار می‌آید. بدیهی است که پیشنهاد گارانتی با مدت‌زمان طولانی‌تر از طرف تولیدکننده تأثیر مستقیم برافزایش فروش خواهد گذاشت ولی از طرف دیگر، هزینه­های شرکت با افزایش طول دوره گارانتی افزایش می‌یابد. مسئله این تحقیق بیشینه‌سازی سود تولیدکننده است که از اجزای درآمدی و هزینه‌ای تشکیل می‌شود. برخلاف اغلب مقالات در حوزه گارانتی که فقط تصمیمات مربوط به محصولا...

طی سال‌های اخیر، با تحمیل تحریم‌هایی از سوی غرب، کشور ایران دچار رکود اقتصادی شد. صنایع خودروسازی ازجمله صنایعی بود که به‌واسطه آسیب رسیدن به فرایند زنجیره‌ی تأمین خودروسازی بر آن خسارت‌های عمده‌یی حادث شد. به‌دلیل اهمیت زنجیره‌ی تأمین دوکاناله در سودآوری و رواج آن در صنعت جهان، در این تحقیق زنجیره‌ی تأمین دوکاناله‌ی نامتمرکزی با دو تولیدکننده‌ی رقیب، که هریک دو کانال فروش و یک فروشنده دارند، د...

ژورنال: دانش حسابداری 2014

بازارهای سرمایه در مقابل شوک‌های مثبت و منفی در جریان‌های نقدی واحد تجاری که ناشی از منابع اطلاعاتی حسابداری و غیر حسابداری است، عکس العمل نشان می‌دهند. در حسابداری محافظه کارانه، تنها شوک‌های منفی در قالب اقلام خاص ثبت می‌شوند. این عدم تقارن بین رفتار سیستم حسابداری و عکس‌العمل بازار، رابطه‌ای غیر خطی و ناپیوسته بین بازده غیرمنتظرة سهام و خبر سود (اقلام خاص) ایجاد کرده است. هدف این پژوهش، بررس...

تکلیف, عاطفه, جوان, افشین, غنیمی فرد, حجت الله, محمدی, تیمور,

چکیده در این مقاله با استفاده از مدل داده‌های تابلویی پویا در چهار منطقه اقلیمی‏ ایران و براساس تقسیم شرکت ملی گاز ایران، کشش‌های قیمتی و درآمدی تقاضای گاز محاسبه شده است. براساس محاسبات انجام شده، مجموع ضرایب تابع تولید کاب داگلاس بزرگتر از یک بوده و وجود انحصار در شرکت ملی گاز ایران مشاهده شده است. همچنین هزینه نهایی پالایش و انتقال گاز با استفاده از ضرایب تابع‏کاب داگلاس به‌دست آمده و مدل قی...

هدف پژوهش حاضر آزمون قیمت‌گذاری اثر غیرشرطی و شرطی پراکندگی بازدهی و یا به سخن دیگر، بررسی رابطه شرطی پراکندگی و بازدهی مقطعی سهام در شرایط مختلف بازار اعم از "عادی (غیرشرطی)"، "صعودی و نزولی" و "مقادیر حدی" است. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1381 تا 1392 مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت بررسی توان توضیحی پراکندگی بازدهی در شرایط سه...

ژورنال: محیط زیست طبیعی 2011

ویژگی‌های محیط‌زیستی محل از جمله کیفیت فضای سبز یکی از عوامل تعیین کننده در قیمت ساختمان‌های مسکونی (خانه و آپارتمان) محسوب می شود. دراین پژوهش، تأثیرمتغیرهای فضای سبز شهری بر قیمت ساختمان دربخشی از منطقه یک شهرداری کرج (محله جهانشهر) مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور پرسشنامه‌ای برای مشخصات عمده و قیمت معاملاتی ساختمان طراحی شد. در مرحله بعد، این پرسشنامه با استفاده از اطلاعات ساختمان‌های فر...

ژورنال: حقوق اداری 2014
فرخانی, هدایت, نوری یوشانلوئی, جعفر,

تبعیض قیمت یا قیمت گذاری تبعیض‌آمیز یکی از رویه‌های ضد رقابتی است که ممکن است در بازار رخ داده و در پی آن کالا و خدمات یکسان با قیمت‌های متفاوت به مصرف‌کنندگان عرضه گردد. از آن‌جا که این عمل، منافی اصل رقابت منصفانه در محیط اقتصادی بوده و گاهی نیز ممکن است به شکست بازار بینجامد؛ لذا وجود مقررات تنظیم‌کننده از سوی دولت‌ها در جهت پیشگیری و برخورد با آن ضروری تشخیص و برهمین اساس نیز بسیاری از کشور...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید