نتایج جستجو برای قیود زمانی

تعداد نتایج: 53646  

در سال‌های اخیر روش‌های کینماتیک به منظور استفاده از توانایی GPS در تعیین موقعیت دقیق در مدت زمان مشاهده‌ی بسیار کوتاه و حتی با گیرنده‌ی در حال حرکت، توسعه داده شدند. در تعیین موقعیت کینماتیک نسبی موقعیت گیرنده‌ی ثابت، معلوم فرض می‌شود و موقعیت گیرنده‌ی دوم نسبت به گیرنده‌ی اول تعیین می‌شود. روش کینماتیک ایست-رو در مقایسه با استاتیک از سرعت بالاتر و دقت پایین‌تری برخوردار است. افزودن قیود در سی...

ژورنال: :علوم و فنون نقشه برداری 0
طناز حاجی محمدلو, t. hajimohamadloo گروه مهندسی نقشه بر..., j. asgari گروه مهندسی نقشه برداری - د..., a. r. amiri-simkooei گروه مهندسی نقشه...,

در سال های اخیر روش های کینماتیک به منظور استفاده از توانایی gps در تعیین موقعیت دقیق در مدت زمان مشاهده ی بسیار کوتاه و حتی با گیرنده ی در حال حرکت، توسعه داده شدند. در تعیین موقعیت کینماتیک نسبی موقعیت گیرنده ی ثابت، معلوم فرض می شود و موقعیت گیرنده ی دوم نسبت به گیرنده ی اول تعیین می شود. روش کینماتیک ایست-رو در مقایسه با استاتیک از سرعت بالاتر و دقت پایین تری برخوردار است. افزودن قیود در سی...

احمدیان, محمد, اسمعیلی جونوشی, محمد, حیدری‌زاده, محمد,

This paper presents a methodology to assist a strategic producer in making informed decisions on generation investment in power market environment. This producer, facing a number of uncertainties which affect its expected profit, endeavors to maximize its profit and at the same time manages the risk of these uncertainties. In order to present the strategic behavior of the producer, supply funct...

Ahmad Jafari, Seyyed Amir Reza Beyabanaki,

In this paper, first the validity of 3-D DDA is examined by comparing its solution for dynamic block displacement with analytical solution. Displacement of a single block on an inclined plane subjected to a dynamic loading is studied for analytical solution with respect to the frictional resistance offered by the inclined slope. 3-D DDA predicts accurately the analytical displacements. The modi...

  مهارت‌های ادراکی-حرکتی در بسیاری از تکالیف روزمرۀ زندگی و مهارت‌های ورزشی نقش بسزایی دارند. سنجش توانایی زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی روشی برای اندازه‌گیری مهارت‌های ادراکی و ادراکی-حرکتی افراد است. بنابراین هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی بود. بدین منظور 30 زن نوجوان (17-15 سال)، جوان (40-20 سال) و سالمند (80-60 سال) در چهار آزمون زمان...

ژورنال: رفتار حرکتی 2018

مطالعات رفتاری در ورزش‌های تیمی معمولاً توسط عوامل پویا ازجمله وضعیت مدافعان برای مهارکردن مقید می‌شود. در پژوهش حاضر، داده‎های مربوط به سرعت جابه‌جایی با دوربین سرعت بالا، سرعت پرتاب با دستگاه رادارگان ورزشی و دقت پرتاب 12 هندبالیست نخبه، تحت قیود دفاعی (نبود دفاع، حضور دفاع دور، حضور دفاع نزدیک و حضور دفاع یارگیر) جمع‎آوری شدند. تحلیل واریانس با اندازه‎های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی برای ت...

ژورنال: مهندسی سازه 2016
حامد ابراهیم زاده, سیامک طلعت,

امروزه سازه های خرپایی باتوجه به کاربردهای گوناگون آنها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده اند. علت استفاده فراوان از این نوع خاص سازه ها مزایای آنها شامل مشارکت اغلب اعضای سازه درتقسیم وتوزیع بار، ویژگی مقاوم بودن آنها (به طوری که فرو ریختن تعداد محدودی از اعضا لزوماً منجر به فروپاشی سازه نمی شود)، پوشاندن دهانه های بزرگ با حداقل مواد مصرفی، راحتی اجرا وغیره می- باشد. از این رو بهینه سازی سازه های خرپا...

در سامانه‌های آب‌رسانی شهری، تانک‌های ذخیره برای مقاصدی چون ذخیره‌سازی آب به منظور متعادل‌سازی نوسانات مصرف و نیز تأمین و متعادل‌سازی فشار طراحی، ذخیره‌ی اضطراری و آتش‌نشانی احداث می‌شوند. همچنین رساندن آب آشامیدنی با کیفیت استاندارد به دست مصرف‌کننده، وظیفه‌ی اصلی کلیه‌ی شرکت‌های آب و فاضلاب است. در این نوشتار، با توجه به هزینه‌ی بالای احداث تانک‌های ذخیره، بهینه‌سازی دو هدفه‌ی هزینه‌ی ساخت تا...

در این مقاله، یک مدل احتمالاتی برای برنامه‌ریزی هم‌زمان انرژی و ذخیره )چرخان و غیرچرخان( یک ریزشبکه جزیره‌ای با درنظرگرفتن برنامه‌های پاسخ‌گویی بار و قیود امنیتی پیشنهاد شده ‌است. هدف مسئله شامل بیشینه‌کردن سود بهره‌بردار ریزشبکه با درنظرگرفتن قیود امنیتی ولتاژ و فرکانس است. وجود منابع دارای عدم‌قطعیت مانند منابع تولید تجدیدپذیر و بارها ماهیت مسئله برنامه‌ریزی را احتمالاتی کرده که لازم است در ی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید