× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای محاسبه حجم

تعداد نتایج: 95111  

حجم پول یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی اعمال سیاست‌های پولی می‌باشد. به‌دنبال بروز پدیده پول گمشده در اوایل دهه 1970 میلادی و بی‌ثباتی تابع تقاضای پول، ضعف‌های روش جمع ساده برای محاسبه حجم پول برای اقتصاددانان آشکار شد. ارائه هزینه استفاده از پول توسط بارنت، امکان استفاده از شاخص دیویسیا به منظور محاسبه حجم پول را فراهم نمود. در این مقاله ضمن معرفی شاخص دیویسیا، حجم پول ...

ژورنال: :نشریه دانشکده فنی 1966
دکتر علیرضا امیرمعز,

ژورنال: :پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 0
اصغر شاهمرادی, asghar shahmoradi faculty of economic..., seyed mehdi naseri ministry of commer...,

حجم پول یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی اعمال سیاست های پولی می باشد. به دنبال بروز پدیده پول گمشده در اوایل دهه 1970 میلادی و بی ثباتی تابع تقاضای پول، ضعف های روش جمع ساده برای محاسبه حجم پول برای اقتصاددانان آشکار شد. ارائه هزینه استفاده از پول توسط بارنت، امکان استفاده از شاخص دیویسیا به منظور محاسبه حجم پول را فراهم نمود. در این مقاله ضمن معرفی شاخص دیویسیا، حجم پول در...

مجید سلیمانیپور, محمد رضا عارف,

The capacity of the Hopfield model has been considered as an imortant parameter in using this model. In this paper, the Hopfield neural network is modeled as a Shannon Channel and an upperbound to its capacity is found. For achieving maximum memory, we focus on the training algorithm of the network, and prove that the capacity of the network is bounded by the maximum number of the ortho...

ژورنال: پژوهش نفت 2013

معادلات مختلف به کار گرفته شده در مدل سازی جابجایی امتزاجی نفت در محیط متخلخل سنگ مخزن، شامل عامل های اساسی می باشند که تعیین مقدار دقیق آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مهمترین این عوامل عبارتند از: ضریب نفوذ (ضریب دیفیوژن)، ضریب پراکندگی (ضریب دیسپرژن) و حجم فضای خالی قابل دستیابی ]1[. حجم فضای خالی قابل دستیابی یکی از مهمترین عامل های فوق می باشد که روش های مختلفی برای اندازه گیری آن پیشن...

ژورنال: پژوهش نفت 2014

نمودارگیری به روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای، روشی نوین برای دسترسی دقیق به پارامترهای پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی در صنعت نفت به شمار می‌آید. در این تحقیق با استفاده از حضور هسته هیدروژن در سیالات مخزن و با بهره‌گیری از مزیت روش NMR در تعیین اندازه حفره‌ها، در ابتدا به دو شیوه حجم آب ناحیه مرزی و حجم سیال آزاد چاهی کربناته در جنوب غربی کشورمان تعیین شده و سپس نفوذپذیری NMR با استفاده از دو مدل SDR...

در سال‌های اخیر قاچاق کالا به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این راستا تلاش جهت دستیابی به روشی جهت برآورد حجم آن به‌ صورت ادواری یک ضرورت به ‌حساب می‌آید. این بحث موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله با استفاده از یک روش محاسباتی ترکیبی (اعم از روش مصرف ظاهری، درصد کشفیات و ...) به برآورد حجم قاچاق ورودی به کشور پرداخته شده است. نتایج (تحقیق برای سال 1393) به‌ صورت نمونه حکایت از ق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1394

امروزه با توجه به کمبود و بحران آب، مسائل مربوطه، در زمینه آب و آبرسانی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. نقش آب از دیرباز مهم بوده است و به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز مطرح می شود. با افزایش روز افزون جمعیت و پیشرفت صنایع، نیاز به آبرسانی کافی و با کیفیت، ضروری می شود. مهم ترین مسئله ای که در سیستم توزیع آب مطرح است برابری عرضه و تقاضا می باشد. از شبکه توزیع آب انتظار می رود که در طول شبانه ر...