نتایج جستجو برای مدیریت ریسک

تعداد نتایج: 100031  

شمس السادات زاهدی,

نیروهای سیاسی می توانند تغییرات عمده ای را در وضعیت کشور به وجود آورند و بر سازمانها و موسسات خارجی موجود در کشور تاثیر گذارند. محیط سیاسی فرصتها و محدودیتهایی برای این گونه موسسات به وجود می آورد و میتواند نقش مثبت و یا منفی را در مورد آنان ایفا کند. برای این که ریسک سیاسی تحقق پذیرد باید تغییرات اساسی در محیط کار پیش آید به نحوی که سبب انقطاع و عدم استمرار فعالیت های موسسه شود و ضمنا امکان پی...

عینی, آرش,

در سالیان اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی مورد توجه قرار گرفته است. باتوجه به فعالیت بانک ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سود­آوری آن ایفا خواهد کرد، به گونه‌ای که علی­رغم ابداع نو آوری­های موجود در نظام بانکی ریسک عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده موفقیت بانک‌ها محسوب می‌شود. عدم پرداخت اصل وفرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تقلی...

شمس السادات زاهدی,

نیروهای سیاسی می توانند تغییرات عمده ای را در وضعیت کشور به وجود آورند و بر سازمان ها و موسسات خارجی موجود در کشور تاثیر گذارند. محیط سیاسی فرصتها و محدودیت هایی برای این گونه مؤسسات به وجود می اورد و می تواند نقش مثبت و یا منفی را در مورد انان ایفا کند. برای این که ریسک سیاسی تحقق پذیرد، باید تغییرات اساسی در محیط کار پیش اید به نحوی که سبب انقطاع و عدم استمرار فعالیتهای مؤسسه شود و ضمناً امکان...

آوا ساوجی, حسام زند حسامی,

امروزه سیر تحولات پر‎شتاب جهانی، سازمان‎ها را برآن داشته تا برای غلبه بر شرایط نامطمئن پیرامون خود به تحقیق در زمینه مدیریت ریسک در زنجیره ‎تأمین بپردازند. تأمین‎کنندگان بایستی قطعات و مواد را با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید نمایند. لازمه این مهم، شناسایی و رتبه‎بندی ریسک‎های مؤثر در زنجیره ‎تأمین است. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم عدم قطعیت در زنجیره‎ تأمین، همچنین شناسایی ریسک‎های زنجیره ...

زهرا دامچی جلو دار, ید اله تاری وردی,

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه مدیریت ریسک و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بر این اساس ، اطلاعات مربوط به صورت های مالی87 شرکت در آزمون فرضیه‌ها مورد استفاده قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دو متغیر از عوامل مدیریت ریسک یعنی،رقابت صنعت و اندازه شرکت با عملکرد شرکت رابطه مثبت دار ند. در مقابل، دو متغیر دیگر از عوامل مدیریت ریسک یعنی، عدم اطمینان محیطی و...

کشاورزی بدلیل وابستگی به متغیرهای بیولوژیکی و شرایط اقلیمی دارای شرایط ویژه ایی است. رفتار این متغیرها تاثیر چشمگیری بر روی عملکرد محصولات کشاورزی و درآمد کشاورز دارد. بنابراین در این بخش تشخیص و ارزیابی ریسک ها برای تصمیم گیری صحیح و دستیابی به نتایج درست بسیار حائز اهمیت است. تربت حیدریه مهمترین مرکز کشت و تولید زعفران در خراسان و ایران و رتبه اول تولید زعفران در دنیا است. در این مطالعه کاربر...

به گل نشستن کشتی به‏عنوان یکی از سوانح عمده دریایی، همواره حمل و نقل دریایی را تهدید می‏نماید. پیامدهای این رویداد می‌تواند تأثیر فاجعه باری بر جامعه، اقتصاد و محیط‌زیست داشته باشد. از آن‏جایی که ریسک در یک تعریف عمومی به‏صورت حاصل ضرب فرکانس وقوع در پیامد وقوع محاسبه می‏شود، این مقاله با هدف آشنایی با محاسبه ریسک برخورد با بستر دریا، به تشریح دو مفهوم فرکانس وقوع و پیامد وقوع پرداخته و بر این ...

تجربه بحران اخیر تایید‌کننده عدم توجه کافی مدیران بانکی به مدیریت ریسک نقدینگی بوده است. از این رو حتی قبل از شکل‌گیری این بحران، مقررات‌گذاران بین‌المللی شروع به طراحی رهنمودهای جدیدی برای مدیریت ریسک نقدینگی کردند. این رهنمودها منجر به شکل‌گیری رویکرد جدیدی در تنظیم رهنمودهای مدیریت ریسک نقدینگی در کشورهای مختلف شد. از این رو رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که دق...

هدف از این تحقیق، بررسی نگرش، منابع ریسک کشاورزی و شناخت راهبردهای مناسب برای مدیریت ریسک از دیدگاه سیب‌زمینی‌کاران می‌باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق اکتشافی بوده که از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، سیب‌زمینی‌کاران شهرستان اردبیل بوده‌اند. نمونه‌ای متشکل از 130 کشاورز انتخاب و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه گردآوری گردید. روایی صوری ابزار تحقیق به کمک متخص...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید