نتایج جستجو برای مدیریت محلی

تعداد نتایج: 103812  

حسین ایمانی جاجرمی, علیرضا کریمی,

سازمان‌های جمعی مردم‌سالار با ساختار افقی نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های توسعه دارند. شوراها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین انواع سازمان‌های مذکور در ایران، جدیدترین بازیگر در عرصه مدیریت محلی به حساب می‌آیند. آنها با احتساب انجمن بلدیه و انجمن شهر اگر چه پیشینه‌ای طولانی در تاریخ معاصر ایران دارند، اما فاقد استمرار تاریخی و نهادینگی و ریشه-های اجتماعی قدرت‌مند و مؤثر بوده‌اند. این مسأله سبب شده تا ن...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

امروزه توسعه شهرنشینی و توسعه فضایی شهرها موجب گردید تا پیچیدگی و چالش های زیادی در مدیریت کلان مشاهده گردد، لذا جهت نیل به توسعه پایدار در سطوح (فضایی) شهرها و مقیاس کوچکتر، محلات به برنامه ریزی هایی نیاز است. لذا بر پایه ی طرح محله محوری در کلان شهر تهران لازم است تأثیر شاخص های عملی با این رویکرد را بر مدیریت سیاسی فضا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی و پژوهش قرار داد، معهذا این تح...

ژورنال: مطالعات راهبردی 2019
سیامک مسعودی, ناصر برک‏پور,

از نظر نویسندگان این مقاله، تفرق سیاسی و عملکردی، ضعف سازوکار هماهنگی و همکاری بین مدیران و مسئولان، بی‏توجهی به کارایی و اثربخشی اقتصادی، ابهام قانونی در نظام تقسیمات کشوری، ضعف در حوزه مشارکت مردمی و از همه مهم‏تر فقدان سیاست مشخص و برنامه‏ریزی‏شده در تصمیم‏گیری‏ها درباره تجزیه یا ادغام قلمروها ازجمله پیامدهای سیاست قلمرویی وضع موجود ایران است. براین‏اساس، اگر سیاست ادغام قلمروها به‏صورت برنا...

سید محمد مقیمی,

مدیریت دولتی رشته ای علمی است که مباحث مربوط به اداره امور عمومی را مطرح نموده و متناسب با نوع ساختار دولت ها در سطوح مختلف حکومتی جریان می یابد. رهایی از تصدی گری تقویت مشارکت مردمی و ایجاد خودگردانی محلی از مشخصه های مدیریت دولتی نوین درعصر حاضر بوده و ایحاد و توسعه سازمان های محلی دارای نقش قابل توجهی در تحقق چنین الزاماتی است.و در این مقاله ضمن پرداختن به انواع ساختار دولت و مدیریت در بخش ع...

ژورنال: منظر 2010
مظفر صرافی,

بیش از یک دهه است که سخن از ضرورت یکپارچگی مدیریت شهری در ایران مطرح شده و گزافه نیست که بگوئیم به تکراری ملالت‌بار و بی‌نتیجه بدل شده است. حال پرسش این‌است که چرا چنین ضرورت مسلّمی عملی نمی‌شود؟ آیا به راهگشایی و اثر‌بخشی این یکپارچه‌سازی باور نیست یا آن‌که این‌گونه تمرکز‌زدایی را برنتافته و همچون رقیب تلقی می‌کنند و در نتیجه مانع اجرای آن هستند؟ جالب آنکه در هر یک از این حالات، آشکارا مخالفتی ...

با گذشت قریب به سه دهه از عمر شرکت‌های آب و فاضلاب، هدف نخستین پایداری و استمرار در تأمین آب شرب و خدمات فراگیر فاضلاب، به نسبت محقق و شاخص‌های کشور در مجامع جهانی، در حوزه‌ خدمات آب و فاضلاب ارتقاء یافته است. این دستاورد، در حالی انتظارها از مدیران شرکت‌های آب و فاضلاب را فزونی بخشیده که دشواری‌هایی هم چون استمرار خشکسالی، تنگناهای مالی و مانند آن، فراروی آنان است. در چنین شرایطی، تداوم عرضه‌ ...

ژورنال: :فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود) 2001
سید محمد مقیمی,

مدیریت دولتی رشته ای علمی است که مباحث مربوط به اداره امور عمومی را مطرح نموده و متناسب با نوع ساختار دولت ها در سطوح مختلف حکومتی جریان می یابد. رهایی از تصدی گری تقویت مشارکت مردمی و ایجاد خودگردانی محلی از مشخصه های مدیریت دولتی نوین درعصر حاضر بوده و ایحاد و توسعه سازمان های محلی دارای نقش قابل توجهی در تحقق چنین الزاماتی است.و در این مقاله ضمن پرداختن به انواع ساختار دولت و مدیریت در بخش ع...

ژورنال: :مجله علمی-ترویجی منظر 2010
مظفر صرافی,

بیش از یک دهه است که سخن از ضرورت یکپارچگی مدیریت شهری در ایران مطرح شده و گزافه نیست که بگوئیم به تکراری ملالت بار و بی نتیجه بدل شده است. حال پرسش این است که چرا چنین ضرورت مسلّمی عملی نمی شود؟ آیا به راهگشایی و اثر بخشی این یکپارچه سازی باور نیست یا آن که این گونه تمرکز زدایی را برنتافته و همچون رقیب تلقی می کنند و در نتیجه مانع اجرای آن هستند؟ جالب آنکه در هر یک از این حالات، آشکارا مخالفتی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید