نتایج جستجو برای مدیریت مصرف انرژی

تعداد نتایج: 161348  

امروزه با افزایش کاربرد سیستمهای آبی در فرآیندهای مختلف، الکتروپمپ‌ها به صورت وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد به دلیل بهره برداری غلط و قدیمی بودن تکنولوژی‌های موجود، تلفات در این الکتروپمپ ها قابل توجه بوده و باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به جامعه و محیط زیست می‌شود. از این رو، در تحقیقات اخیر به این موضوع توجه خاصی شده و راه حل‌های مختلفی برای حل این مشکل ارائه شده است. مصرف ...

ژورنال: انرژی ایران 2004
صادقی, مهدی, فصیحی هرندی, فریبا,

انرژی الکتریکی به عنوان یکی از حاملهای مهم بمنظور توسعه اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت می باشد، لذا باید بمانند سایر منابع انرژی کشور از آن بدرستی استفاده نمود. در این راستا نیاز به اعمال مدیریت مصرف انرژی الکتریکی به عنوان یکی از عوامل اساسی در مصرف انرژی الکتریکی کشور است. بدین منظور نیاز به اقداماتی از قبیل تدوین قوانین و مقرارت لازم، اعمال مدیریت بار، استاندارد نمودن تجهیزات برقی، آموزش و ...

بهبود بهره‍ وری و ارتقاء اثربخشی سازمان‌ها همواره یکی از اهداف اصلی سازمان‌ها بوده و برنامه ­ریزی راهبردی ابزار اصلی در نیل به این هدف می‌باشد. از این رو در مقاله پیش رو تاثیر برنامه راهبردی در مدیریت مصرف انرژی با رویکرد کارت امتیاز متوازن (منظر مالی، منظر مشتری، رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی) است. به این منظور جامعه آماری صاحب نظران حوزه مدیریت مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت که مجموعا تعدا...

ژورنال: مهندسی مکانیک 2015

از جمله بخش‌های اصلی مصرف‌کنندة انرژی در ایران ساختمان است؛ به‌طوری‌که این میزان مصرف انرژی بسیار بیشتر از متوسط میزان مصرف انرژی در کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. یکی از راه‌های کاهش مصرف انرژی که سالیانی است در جهان مورد توجه قرار گرفته، استفاده از برچسب انرژی ساختمان است. در این مقاله پس از بررسی تقسیم‌بندی اقلیمی در ایران، استانداردهای مربوط به برچسب انرژی ساختمان و ضوابط مبحث نوزدهم مقررات م...

ژورنال: :مهندسی مکانیک 0
آزاده شهیدیان, استادیار دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگا..., دانش آموختة کارشناسی ارشد دانشکده مکا..., دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک ...,

از جمله بخش های اصلی مصرف کننده انرژی در ایران ساختمان است؛ به طوری که این میزان مصرف انرژی بسیار بیشتر از متوسط میزان مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته می باشد. یکی از راه های کاهش مصرف انرژی که سالیانی است در جهان مورد توجه قرار گرفته، استفاده از برچسب انرژی ساختمان است. در این مقاله پس از بررسی تقسیم بندی اقلیمی در ایران، استانداردهای مربوط به برچسب انرژی ساختمان و ضوابط مبحث نوزدهم مقررات م...

ژورنال: انسان و محیط زیست 2011
اعظم نادری, ساناز غازی,

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(EBMS )[1] با بکارگیری از آخرین تکنولوژی ها در صدد آن است که شرایطی ایده آل همراه با مصرف بهینه انرژی در ساختمان ها پدید آورد. از آن جایی که محدود بودن منابع انرژی همواره یکی از مشکلات بزرگ بشر بوده است و شهر سازی درنقاط مختلف کشور از جمله عوامل مهمی می باشد که در اتلاف انرژی در ساختمان دارای اهمیت بسیار می باشد . در نتیجه ایجاد یک سری تغییرات در ساختمان قادر به جلوگ...

Abstract: This paper proposes a modified energy saving glass (MESG) for energy management of air conditioning system and transmission improvement of in-service and applicable frequency bands. For a typical float glass, the transmission of IR signals is about 98.2% which diminishes to 43% by the deployment of an ESG. Utilization of ESGs although yields energy consumption reduction, but simultane...

زهرا پازوکی نژاد, صادق صالحی,

رویکردهای مختلفی برای مقابله با مسایل محیط زیست (از جمله مصرف انرژی) در عرصه جهانی مطرح شده است که جدیدترین آنها، رویکرد نوسازی بوم‌شناختی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی میزان حمایت دانشجویان از نوسازی بوم‌شناختی در بخش انرژی و عوامل موثر بر آن است. روش انجام این پژوهش پیمایش بوده و از پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. اعتبار داده‌ها با نظر برخی از محققان در حوزه محیط زیس...

ژورنال: آب و فاضلاب 2008
فرزاد ویسی, مهرداد شمشادی,

سیستم‌های انتقال سیال از جمله بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی در صنایع مختلف از جمله سیستم‌های آبرسانی می‌باشند که لزوم پرداختن به عملکرد بهینه آنها به ویژه از نظر مصرف انرژی با اهمیت است. با توجه به اینکه رفتار سیال در این گونه سیستم‌ها در شرایط متفاوت بهره‌برداری عموماً دینامیکی یا به عبارتی وابسته به زمان است، مطالعه رفتار این سیستم‌ها با استفاده از یک مدل دینامیکی امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد س...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید