نتایج جستجو برای مزیت‌های منطقه‌ای

تعداد نتایج: 3339  

ژورنال: توسعه کارآفرینی 2019

مطالعه حاضر که از جهت هدف بنیادی است، درجهت توسعه نظریات زمینه‌های کارآفرینانه با تاکید بر نقش مزیت‌های منطقه‌ای انجام گرفته و دارای رویکرد پژوهشِ کیفی از نوع داده‌بنیاد نظام‌مند است. داده‌ها از طریقِ مطالعه منابع مستند و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 17 نفر از کارآفرینان و مدیران صنعت نساجی ازطریق نمونه‌گیری هدفمند، جمع‌آوری گردید. در مرحلۀ کدگذاری باز، تعداد 114 کد مقدماتی از تحلیل مصاحبه‌ها ش...

بخش معدن و صنایع معدنی از مهم‌ترین مسیرها در دستیابی به توسعه پایدار است. منابع معدنی نقش چشم‌گیری در پویایی اقتصاد کشور داشته و با سرمایه‌گذاری صحیح در بهره‌برداری از این منابع، امکان کسب ارزش افزوده مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد. بنابراین، تعیین مزیت‌های نسبی و اولویت‌بندی بهره‌برداری از فعالیت‌های معدنی به منظور اطمینان در سرمایه‌گذاری‌های آینده ضرورت دارد. در این مقاله، به اولویت...

جواد میرجهان مرد, یعقوب حسینی,

چکیده فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر، کیفیت و کمیت رقابت بین شرکت‌ها را در دسترسی به بازارهای دیگر کشورها تحت تاثیر جدی قرار داده است. پرسش بنیادی که هر شرکتی که در بازار بین‌الملل فعالیت می‌کند، با آن مواجه است، این است که کارکرد صادراتی شرکت‌ها از چه عواملی متاثر است. این پژوهش بر پایه پاسخگویی به این پرسش انجام شده است. مرور پیشینه پژوهش نشان از آن دارد که در میان عوامل زیادی که ...

رشد و توسعه مناطق مختلف از مباحث اساسی نظریه‌‌های اقتصاد منطقه‌ای محسوب می‌شود. تجزیه و تحلیل روند تولید و ساختار آن در سطوح مختلف‌کشور، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توازن بالقوه بخش‌ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی متعادلی را در هر بخش از مناطق کشور محقق ساخت. در این راستا، در این مقاله با استفاده از روش انتقال- سهم و شاخص ضریب مکانی ضمن بررسی عملکرد اقتصادی استا...

برای دستیابی به جایگاه اول علمی در سطح منطقة آسیای جنوب غربی، مزیت‌های رقابتی حیاتی است. تعیین جایگاه رقابتی ایران و بررسی وضعیت مزیت رقابتی پایدار در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه، پیش‌نیاز دستیابی به چشم‌‌­انداز و اتخاذ راهبردهای رقابتی مناسب است. در این تحقیق، پس از تعیین جایگاه علمی کنونی کشور، عواملی که به ایجاد مزیت رقابتی مورد نیاز برای دستیابی به جایگاه نخست علمی کشور منجر می‌شود، اولوی...

بهرام رنجبریان, علی صنایعی, علی کاظمی, کریم آذربایجانی,

  چکیده   فاصله بین وضع موجود در جذب گردشگران خارجی در استان اصفهان در مقایسه با آنچه که به عنوان وضع مطلوب باید باشد بسیاز زیاد است؛ عوامل متعددی در بوجود آمدن این شکاف نقش دارند در این تحقیق موانع موجود در جذب گردشگران در سه محیط داخل، نزدیک و دور در صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است تا با شناخت و رفع موانع موجود مزیت‌های رقابتی شناسائی و مورد توجه قرار گیرند جامعه آماری مورد مطالعه مدیر...

سرتاسر دوره اسلامی، ناحیه طبرستان یا مازندران، واقع در شمال ایران، به­سبب بهره‌مندی از مزیت­های اقلیمی و طبیعی منحصر به­فرد، از جمله برخورداری­اش از خاک حاصلخیز، وجود جنگل­های انبوه و نیز مجاورتش با دریا، زمینه مستعدی برای کشاورزی و تولید محصولات زمینی و درختی و نیز مشاغلی چون ماهی­گیری داشته‌ است. در این مقاله، نویسندگان کوشیده­اند با استناد به منابع کهن و توصیف و تحلیل آنها به بررسی وضع اقتصا...

ژورنال: بیهوشی و درد 2014
خالقی پور, مصطفی, ظفرقندی, مریم, نقره کار, علی ,

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودکارآمدی در مزیت های یادگیری منتسب به روش تمرین دوتایی بود. بیست و پنج دانشجوی پسر در دو گروه تمرین دوتایی و انفرادی در یادگیری فرم شمارة یک تکواندو طی چهار جلسه 30 دقیقه­ای مورد آموزش قرار­گرفتند. افراد گروه تمرین دوتایی در گروه­های دونفری به تمرین می­پرداختند ولی افراد گروه تمرین انفرادی به صورت جداگانه تمرین می­کردند. پرسش‌نامة خودکارآمدی یک بار قبل از اولین...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید