نتایج جستجو برای منحنی راک

تعداد نتایج: 10772  

الهام آزموده, دکتر حبیب‌الله اسماعیلی, سمیه علیرضایی,

مقدمه: وزن جنین، معیاری مهم در سنجش سلامت نوزاد و اتخاذ تصمیمات بالینی است. روش جانسون و دیر، روش‌های تخمین وزن هستند که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارزش تشخیصی دو روش جانسون و دیر در تخمین وزن جنین با استفاده از منحنی راک انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1395 بر روی 147 زن باردار با جنین ترم، سالم، تک قلو و دارای نمایش سفالیک و بستری در زایشگاه بیمارستا...

بهزاد قنبریان علویجه, سامان مقیمی‌عراقی, عبدالمجید لیاقت, مهدی شرفا,

منحنی مشخصة رطوبتی خاک یکی از مهم­ترین خصوصیات خاک در تعیین ویژگی‌های هیدرولیکی از جمله هدایت هیدرولیکی غیر اشباع است.  از آنجا ­که اندازه‌گیری این ویژگی اجتناب­ناپذیر است تلاش محققان همواره بر آن بوده تا با روش‌های غیرمستقیم، مانند توابع انتقالی و روابط تجربی، دستیابی به این ویژگی خاک را آسان سازند.  در این مطالعه با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین منحنی مشخصة رطوبتی و منحنی دانه‌بندی خاک و با استف...

هدف:  یکی از اهداف تحقیقات پزشکی تعیین عوامل مرتبط در پیش ­بینی بیماری می ­باشد. یکی از شایع ­ترین بیماری های متابولیک در ایران، دیابت می­باشد. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر در پیش بینی دیابت با استفاده از مدل­ های شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم می ­باشد. روش بررسی:  برای انجام مطالعه، پرونده 901 تن از افرادی که در سال­ های 91 و 92 به مراکز بهداشتی شهر مشهد مراجعه کرده بودند، استفاده گردی...

ژورنال: مهندسی معدن 2015

امروزه استفاده از دستگاه پیرولیز راک- اولEval pyrolysis) Rock-) و نتایج حاصل از آن جهت تعیین و تفسیر خصوصیات واحدهای حوضه های رسوبی متداول می باشد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه توان هیدروکربورزایی سازند پابده با استفاده از روش آنالیز راک– اول در چاه سورو-1 در ناحیه بندرعباس است. بدین منظور بررسی ژئوشیمیایی سازند پابده به عنوان سنگ منشأ احتمالی با مطالعه تعداد 25 نمونه از مغزه های به دست آمد...

ژورنال: ژئوشیمی 2012
آمنه کریمی, سعیده سنماری, لیلا فضلی, محمد جهانی,

امروزه استفاده از دستگاه پیرولیز راک- اول Eval pyrolysis) Rock-) و نتایج حاصل از آن در تعیین و تفسیر ویژگی‌های واحدهای حوضه‌های رسوبی متداول است. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه توان هیدروکربن‌زایی سازندکژدمی با استفاده از روش تجزیه راک- اول در چاه بینک- 4 در ناحیه فروافتادگی دزفول است. بدین منظور، بررسی ژئوشیمیایی سازند کژدمی به عنوان سنگ منشأ احتمالی با مطالعه 5 نمونه از مغزه‌های به‌دست آمده...

بهرام علیزاده, بهزاد خانی, علی کدخدائی, محمدحسین حیدری فرد, نرگس عدالتی‌منش,

در این مطالعه 40خرده حاصل از حفاری سازندهای پابده، گورپی،کژدمی و گدوان میدان نفتی آغاجاری مورد آنالیز راک‌ایول قرار گرفته است.به منظور شناسایی شرایط محیط رسوبگذاری سازندهای مورد مطالعه، به 4زون تقسیم شده‌اند که زون‌های A(سازند کژدمی-187) و C‌(سازند کژدمی-140)بیانگر شرایط احیایی‌تر همراه با حضور مواد آلی دریایی و زون‌های D‏ ‌(سازند گدوان-140)وB(سازند گدوان-187) بیانگر شرایط اکسیدی‌تر همراه با و...

موسیقی راک از اواخر ده‌ی 1960 وارد مباحثات مهم اجتماعی، فرهنگی و هنری شد و چندین نسل را تحت تأثیر ژانرهای گوناگون خود قرار داد و همچنان نیز مسیر خود را ادامه می‌دهد. حجم مخاطبین بالای این گونه هنری آن را به یکی از حوزه‌های مهم موسیقی مردمی تبدیل کرده است؛ با این وجود سویه‌های جامعه-‌شناختی مرتبط با آن هنوز نیاز به کاوش‌های فراوانی دارد. پژوهش حاضر تلاشی است برای تحلیل نحوه برخورد و ارزش‌ ‌گذاری...

حمیدرضا فولادمند, ,

  Soil particle size distribution and bulk density are used for estimating soil-moisture characteristic curve. In this model, soil particle size distribution curve is divided into a number of segments, each with a specific particle radius and cumulative percentage of the particles greater than that radius. Using these data, soil-moisture characteristic curve is estimated. In the model a scale f...

ژورنال: علوم آب و خاک 2007
حمیدرضا فولادمند, ,

  Soil particle size distribution and bulk density are used for estimating soil-moisture characteristic curve. In this model, soil particle size distribution curve is divided into a number of segments, each with a specific particle radius and cumulative percentage of the particles greater than that radius. Using these data, soil-moisture characteristic curve is estimated. In the model a scale f...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید