نتایج جستجو برای منحنی پایین‌افتادگی

تعداد نتایج: 10575  

بهزاد قنبریان علویجه, سامان مقیمی‌عراقی, عبدالمجید لیاقت, مهدی شرفا,

منحنی مشخصة رطوبتی خاک یکی از مهم­ترین خصوصیات خاک در تعیین ویژگی‌های هیدرولیکی از جمله هدایت هیدرولیکی غیر اشباع است.  از آنجا ­که اندازه‌گیری این ویژگی اجتناب­ناپذیر است تلاش محققان همواره بر آن بوده تا با روش‌های غیرمستقیم، مانند توابع انتقالی و روابط تجربی، دستیابی به این ویژگی خاک را آسان سازند.  در این مطالعه با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین منحنی مشخصة رطوبتی و منحنی دانه‌بندی خاک و با استف...

حمیدرضا فولادمند, ,

  Soil particle size distribution and bulk density are used for estimating soil-moisture characteristic curve. In this model, soil particle size distribution curve is divided into a number of segments, each with a specific particle radius and cumulative percentage of the particles greater than that radius. Using these data, soil-moisture characteristic curve is estimated. In the model a scale f...

ژورنال: علوم آب و خاک 2007
حمیدرضا فولادمند, ,

  Soil particle size distribution and bulk density are used for estimating soil-moisture characteristic curve. In this model, soil particle size distribution curve is divided into a number of segments, each with a specific particle radius and cumulative percentage of the particles greater than that radius. Using these data, soil-moisture characteristic curve is estimated. In the model a scale f...

ژورنال: علوم آب و خاک 2004
حمیدرضا فولادمند, , علیرضا سپاسخواه, , جانب‌اله نیازی, ,

To obtain soil-moisture characteristic curve experimentally is time-consuming and usually subject to considerable errors. So, many investigators have tried to predict soil-moisture characteristic curve by different models. One of these models predicts soil moisture characteristic curve based on soil particle size distribution and bulk density. In this model, soil particle size distribution curv...

حمیدرضا فولادمند, , علیرضا سپاسخواه, , جانب‌اله نیازی, ,

To obtain soil-moisture characteristic curve experimentally is time-consuming and usually subject to considerable errors. So, many investigators have tried to predict soil-moisture characteristic curve by different models. One of these models predicts soil moisture characteristic curve based on soil particle size distribution and bulk density. In this model, soil particle size distribution curv...

ژورنال: مجله علوم آماری 2009
احمدی, محبوبه, بشردوست, نصرا..., تذهیبی, مهدی,

  در تحقیقات پزشکی از سطح زیر منحنی ROC برای ارزیابی آزمون غربالگری در تمایز بین افراد سالم و افراد بیمار و دسته بندی مدل ­ ها در تصمیمات حمایتی، تشخیص و پیشگیری استفاده می­شود. تجزیه و تحلیل این منحنی ­ ها صحت توانائی مدل ­ ها در جداسازی موارد مثبت از منفی را نشان می ­ دهد. هرچند بنا به تعریف باید این منحنی هموار باشد، اما در مطالعات تجربی منحنی ­ هایی ناهموار حاصل می ­ شوند. لذا در این مقاله ...

ژورنال: نیوار 2007
بیژن قهرمان,

تخمین شدت بارندگی برای یک مدت مشخص در یک دوره بازگشت مورد نظر از نیازهای اساسی عملیات مهندسی عمران در زمینه آب است. از این میان می توان به طرح های زهکشی، آبخیزداری، سدسازی، جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی در شهرها اشاره کرد. قدیمی ترین ایستگاه های بارانسنج ثبات در مشهد در فرودگاه مستقر است و تحت نظارت هواشناسی استان خراسان رضوی می باشد. این ایستگاه از سال 1969 مجهز به باران نگار شده و از نظر طبق...

بررسی ویژگی‌های هیدرولیکی خاک همچون نقطه پژمردگی و ظرفیت زراعی برای مطالعه و مدل‌سازی حرکت آب و املاح در خاک لازم است. به دلیل تغییرات زمانی و مکانی این ویژگی‌ها، روش‌های غیرمستقیم در تخمین آن‌ها توسعه داده‌شده است. در این پژوهش از 10 مدل مختلف به‌منظور انتخاب بهترین مدل برای تخمین منحنی مشخصه رطوبتی (SWCC) در خاک‌های رسی، لوم رسی و لوم شنی استفاده شد. بدین منظور ابتدا SWCC خاک‌های موردمطالعه ب...

تأثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری را می‌توان در دو حا لت کوتاه‌مدت و بلندمدت مطالعه کرد. حالت کوتاه‌مدت دربرگیرنده پدیده منحنی جی می‌باشد و در بلندمدت شرط مارشال لرنر مطرح می‌گردد. در این مطالعه تأثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری ایران با دنیا و با یازده کشوری که درحدود 76/65 درصد از کل مبادلات تجاری با ایران را تشکیل می‌دهند در دو حالت کوتاه‌مدت و بلندمدت طی سال‌های (1385-1358) مورد بررسی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید