× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای مهارتهای مدرس

تعداد نتایج: 8106  
ژورنال: گنجینه اسناد 1992
سید محمد حسین منظور الاجداد,

بیش از نیم قرن از آموزش معماریدر ایران می‌گذرد و طی این دوران همواره در سرفصل دوره‌های مختلف، دروس طراحی معماری یکی از مهم‌ترین دروس در زمینة آموزش معماری امروز ایران به‌شمار می‌آمده است.در روند عمومی آموزش این دروس، آموزش و درک مفاهیم بر اساس رابطه استاد و شاگردی شکل گرفته است که در آن دانشجو با قوه خلاق خود به دنبال ایده‌یابی و مدرس با دیدگاهی نقادانه به پردازش و ارزیابی ایده می‌پردازند. برخی...

ژورنال: پژوهشنامه تربیتی 2012
حسین زارع, عبدالله مفاخرى,

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مهارتهای فراشناختی وهوش معنوی دربین دانشجویان دانشگاه پیام نوراسفراین می باشد. تعداد 287 نفر به عنوان نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای مرحله ای انتخاب شدند. جهت سنجش فراشناخت ازپرسشنامه ولزوکارترایت (2004) و برای سنجش هوش معنوی از آزمون 29سوالی عبدالله زاده (1387) استفاده شد. نتایج تحلیل با روش همبستگی نشان داد که بین مهارتهاى فراشناختی و هوش معنوى...

مقدمه: پرستاری یک حرفه عملکردی است. مدرسان بالینی برای آماده کردن دانشجویان جهت ورود به دنیای واقعی ارایه مراقبت‌ها، باید ویژگی‌های مدرس بالینی اثربخش را کسب کنند. این ویژگی‌ها تحت تأثیر زمینه فرهنگی-اجتماعی محل انجام پژوهش قرار می گیرد. علی رغم انجام مطالعات کمی متعدد در سطح بین‌المللی، هنوز هم این ویژگی‌ها به روشنی تبیین نشده است. هدف از این مطالعه تبیین درک دانشجویان و مدرسین بالینی پرستاری ...

ژورنال: اندیشه دینی 2013
مهری چنگی آشتیانی,

 صدرالمتألهین اولین کسی بود که بر اساس مبانی حکمت متعالیه توانستمعاد جسمانی را تبیین عقلانی کند.طبق مبانی صدرایی، بدنی که بالذّات تحت تدبیر نفس قرار دارد، یعنی بدن ما، نه این بدن متعین دنیوی، عنصری از شؤون و بلکه نماد مرتبه‌ی نازله نفس است و عمل نفس در عالم واقع، به واسطه‌ی بدن صورت می‌گیرد. بنابراین بدن آلتی مستقل و بیگانه از نفس نیست، بلکه متجلّی نفس است. بر این اساس، بدن در ارتکاب عمل، هم نقش ...

ژورنال: :گنجینه اسناد 0
سید محمد حسین منظور الاجداد,

0

ژورنال: ریاضی و جامعه 2017

آیا یک مدرس می‌تواند دانشجویان را وادار به یادگیری ریاضی نماید؟ چگونه می توان دانشجویان را به مطالعه ریاضی تشویق کرد؟ برای تدریس ریاضیات، مدرس چه توانایی هایی باید داشته باشد؟ سازماندهی محتوای درس چگونه باید باشد؟ دستخط، لهجه و پوشش مدرس چه تاثیری بر کیفیت تدریس دارد؟ اینها سوالاتی هستند که همواره ذهن مدرسان دروس ریاضی را به خود مشغول می کند. این مقاله، که نویسنده آن ناشناس است، راهنمایی برای ت...

باقری, مریم, حسن زاده, اکبر, حسن پور, مرضیه, قائدی حیدری, فاطمه,

Abstract Background & Aim: Promoting students’ critical thinking (CT) skills has been an essential goal of higher education, especially in nursing education. Unstable clinical situation requires nurses with proper ability of decision making which needs critical thinking. Accordingly this study was conducted to evaluate the critical thinking skills of nursing students of Isfahan Univers...