نتایج جستجو برای مونوپالس دامنه

تعداد نتایج: 17582  

ژورنال: علوم و فنون نظامی 2019

سامانه‌های راداری مدرن با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته راداری و به‌کارگیری همزمان مقدورات دفاع الکترونیکی مؤثر و مدرن، تهدیدی جدی علیه سامانه‌های تهاجمی هواپایه گردیده است. اثرگذارترین و پرکاربردترین تکنیک ردیابی، تکنیک ردیابی مونوپالس است که در حال حاضر اکثر سامانه‌های راداری از جمله S-300، S-400، پاتریوت و... از این روش استفاده می‌کنند. خواص ذاتی این نوع تکنیک ردیابی در کنار تکنیک‌های دفاع ال...

ژورنال: حقوق اسلامی 2019

فرد محسن بر اساس قاعده احسان که قاعده ای منبعث از فقه و عقل است، فاقد مسئولیت می باشد . در واقع قاعده احسان به عنوان مانعی در راستای اثبات مسئولیت فرد محسن و از مسقطات ضمان شمرده می شود. در نوشته ها و مصادیقی که از این قاعده به عنوان مسقط ضمان یاد شده ، اکثرا قاعده احسان مستقلا به عنوان مسقط ضمان شناخته شده است. این نوشتار مسقط بودن احسان را در ارتباط با رابطه استناد دانسته و به نحو بالاصاله، ا...

مونوپالس، تکنیکی است که برای استخراج جهت تشعشع امواج، به کار می‌رود. تشعشع، می‌تواند ناشی از منابع فعال همچون آنتن رادار، اخلال‌گر و ... یا منابع غیرفعال همچون صفحات بازتاب‌دهنده‌ی بدنه‌ی یک هواپیما باشد. در حال حاضر تکنیک مونوپالس در بسیاری از سامانه‌های مدرن راداری بکار گرفته شده است. در دقت ردگیری رادار، ملاک ارزیابی عملکرد زاویهیابی، شیب تفاضل است که نیاز به داشتن اطلاعاتی دقیق از ابعاد آنت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده برق 1394

در این پایان نامه، پس از طراحی و شبیه سازی، یک نسخه آزمایشگاهی رادار مونوپالس uwb ساخته شده و مورد آزمایش قرار می گیرد. یک آرایه دوتایی آنتن ویوالدی به عنوان گیرنده عمل می کند که سیگنال های مجموع و تفاضل این دو آنتن توسط یک هیبرید کوپلر 180 درجه تولید می شود. این هیبرید کوپلر باید طوری طراحی شود که عملکرد مناسبی در باند فرکانسی 3-11ghz داشته باشد. سیگنال های دریافتی در دو پورت مجموع و تفاضل پرد...

حسین اهری مصطفوی, فرامرز مجد, هادی فتح الهی,

آذین آهی فر, انوشیروان کنی, معصومه نوری,

با توجه به گستردگی نهشتههای کرتاسهبالائی در ناحیه البرز، تعیین موقعیت دقیق مرز اشکوبهای این توالیها در نـواحی مختلـفحوضه از ویژگی خاصی برخوردار است. بررسی نانوفسیلهایآهکی موجود در رسوبات این توالی میتواند موقعیت مرز اشکوبهاو زیراشکوبهای کرتاسهبالائی را در این ناحیه تعیین نمایـد. بـدین منظـور، دو بـرش )علمـده-گلنـدرود و پـلزغـال( انتخـاب ونمونهبرداری سیستماتیک در آنها انجام پذیرفت. نمونهها به رو...

ژورنال: کواترنری ایران 2016
ده بزرگی, مریم, شمائلیان, علی, قرشی, منوچهر, نوزعیم, رضا,

تحلیل و بررسی مورفوتکتونیک حوضه‌ی آبریز می‌تواند در شناخت تکتونیک فعال منطقه مفید بوده و اطلاعات مهم و ارزشمندی در مورد شرایط زمین‌ساختی منطقه و میزان فعالیت تکتونیکی منطقه‌ی مورد نظر، در اختیار ما قرار دهد. در این مقاله زمین‌ساخت فعال دامنه‌ی جنوبی البرز مرکزی در حوضه‌های آبریز جاجرود، ایوانکی و حبله‌رود (گلوشوت) با استفاده از شاخص‌های مورفومتری ناهنجاری سلسله مراتبی (Ha)، شاخص انشعابات (Bi)، ...

گام نهایی طراحی یک رادار عملیاتی مطلوب این است که آن را در یک سامانه شبیه‌سازی حلقه بسته تحلیل و ارزیابی کرد. این تحلیل و ارزیابی از جنبه خطا بسیار بااهمیت تلقی می‌شود. مهم‌ترین خطاهایی که در یک سامانه راداری مونوپالس مطرح می‌گردد خطای زاویه‌یابی هدف در راستای سمت و ارتفاع برای اهداف زمینی است. در این مقاله، در یک شبیه‌ساز حلقه بسته، استخراج، تحلیل و ارزیابی این خطاها حاصل شده است. با پیاده‌ساز...

در این مقاله، یک آنتن حلزونی چهاربازویی در باند فرکانسی 2 تا GHz 4 با ویژگی‌های تشعشعی مطلوب برای استفاده در سیستم‌های جهت‌یابی و ردگیری مونوپالس اهداف هوایی ارائه شده است. آنتن طراحی‌شده، از سه بخش اصلی تشعشع‌کننده حلزونی ارشمیدسی چهاربازویی، بالن چهاربازویی و محفظه فلزی استوانه‌ای تشکیل شده است. بالن چهاربازویی شامل چهار خط ریزنوار با باریک‌شوندگی خطی است و امپدانس ورودی تشعشع‌کننده حلزونی را...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید