نتایج جستجو برای مگس میوه زیتون

تعداد نتایج: 8770  

مگس میوه زیتون Bactrocera oleae  تا سال 1383 آفت قرنطینه‌ای خارجی زیتون محسوب می‌شد و در حال حاضر مهم ترین آفت زیتون در کشور ما می‌باشد. این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از روش محلول پاشی طعمه در شرایط اقلیمی ایران، طی سال‌های 86-1384 در باغ آزمایشی زیتون در منطقه طارم سفلی، استان قزوین و در قالب طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی، در چهار تیمار شامل: 1- مخلوط پروتئین هیدرولیزه 3% + دلتامتر...

مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) از آفات مهم زیتون می باشد و هم اکنون حسب شرایط آب و هوایی خسارت قابل توجهی به محصول زیتون وارد می نماید. در این تحقیق، ماده جلب کننده مگس میوه زیتون به نام شیمیایی (olean) 1,7-dioxaspiro[5.5]undecane از گروه ترکیبات جلب کننده‌ای است طی چندین مرحله شیمیایی با موفقیت ساخته شد. این ترکیب جلب کننده حلقوی ابتدا از واکنش شیمیایی بین الکل محافظت شده 3-بوتین-1-ال...

علی‌اکبر کیهانیان, محمود عظیمی, محمّد‌ولی تقّدسی,

مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae (Rossi)، از آفات مهم زیتون می‌باشد که از سال 1382 به کشور وارد شده است و هم‌اکنون حسب شرایط آب‌وهوایی، به محصول زیتون خسارت قابل توجهی وارد می‌نماید. در این تحقیق، در سال‌های 1384‌، 1386 و 1388 تعداد 22 رقم از ارقام خارجی و ژنوتیپ‌های بومی از نظر آلودگی به آفت مورد مقایسه قرار گرفتند. برای سنجش میزان آلودگی ارقام از ابتدای سخت شدن هسته میوه زیتون تا زمان برداشت،...

ژورنال: :آفات و بیماریهای گیاهی 0
بابک حیدری علیزاده, استادیار، مؤسسة تحقیقات گیاه پزشکی کش..., دانشیار، مؤسسة تحقیقات گیاه پزشکی کشو...,

مگس میوه زیتون bactrocera oleae (rossi) از آفات مهم زیتون می باشد و هم اکنون حسب شرایط آب و هوایی خسارت قابل توجهی به محصول زیتون وارد می نماید. در این تحقیق، ماده جلب کننده مگس میوه زیتون به نام شیمیایی (olean) 1,7-dioxaspiro[5.5]undecane از گروه ترکیبات جلب کننده ای است طی چندین مرحله شیمیایی با موفقیت ساخته شد. این ترکیب جلب کننده حلقوی ابتدا از واکنش شیمیایی بین الکل محافظت شده 3-بوتین-1-ال...

مگس زیتون، Bactrocera oleae Rossi از آفات مهم زیتون در ایران است. روش‌های مختلفی برای کنترل این آفت به­ کار گرفته می‌شود که عبارتند از کاربرد تله‌های مختلف همراه با مواد جلب‌کننده یا فرومون­ های جنسی، سم‌پاشی با طعمه مسموم (Bait spray) به‌صورت لکه‌ای روی تنه یا بخشی از تاج درخت و یا کل باغ. در این تحقیق کارایی روش "جلب و شکار" با استفاده از تله‌های مگنت­اُل در مقایسه با سایر تله‌های جلب‌کننده غذ...

ژورنال: :آفات و بیماریهای گیاهی 0
حسین نوری, مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، بخش تح...,

مگس میوه زیتون bactrocera oleae  تا سال 1383 آفت قرنطینه ای خارجی زیتون محسوب می شد و در حال حاضر مهم ترین آفت زیتون در کشور ما می باشد. این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از روش محلول پاشی طعمه در شرایط اقلیمی ایران، طی سال های 86-1384 در باغ آزمایشی زیتون در منطقه طارم سفلی، استان قزوین و در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی، در چهار تیمار شامل: 1- مخلوط پروتئین هیدرولیزه 3% + دلتامتر...

ژورنال: :plant protection journal 0
mohammad javad soroush, karim kamali, hadi ostovan, mahmoud shojaei, yaghoub fathipour,

مگس میوه زیتون، bactrocera oleae مهمترین آفت زیتون در مناطق زیتون خیز دنیا محسوب  می شود. لارو این آفت با تغذیه از گوشت میوه زیتون باعث ایجاد خسارت کمی و کیفی زیتون های کنسروی و روغنی می شود. طی تحقیق حاضر پارامترهای زیستی و تولید مثلی آفت در شرایط مطلوب آزمایشگاهی (دمای1 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) و روی میوه زیتون رقم زرد مورد بررسی قر...

ژورنال: گیاه پزشکی 2013

مگس میوه­ی زیتون Bactrocera oleae (Gmel). مهم­ترین آفت زیتون در سطح  دنیا است. مطالعه­ی شاخص­های بیولوژیکی آفت در طبیعت و آزمایشگاه ایستگاه تحقیات زیتون شهرستان طارم استان زنجان انجام شد. نتایج نشان داد که حشرات کامل در اواخر فروردین از شفیره­ها خارج ولی زمان اولین حمله­ی آفت به زیتون در  رقم کنسروالیا در سال 1386 در اواسط تیرماه و در سال 1387 در اواسط خرداد ماه ثبت شد. طول دوره­ی تخم تا خروج ل...

راحله شهبازی, لطیف صالحی, یوسف جعفری خالجیری,

مگس زیتون، Gmelin Bactrocera oleae، از آفات مهم میوه‌ی زیتون در اغلب مناطق زیتون‌کاری محسوب می‌شود. زیست‌‌شناسی این آفت روی پنج رقم زیتون در شرایط آزمایشگاه با دمای 2 ± 25 درجه‌ی سیلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در کل مدت زمان رشد و نمو مراحل نابالغ مگس زیتون روی پنج رقم زیتون اختلاف معنی‌داری وجود ندارد؛ ‌هرچ...

حیدری, محمد رضا, معارفی, غلامرضا, نوروززاده, رضا,

سابقه و هدف: زیتون که نام آن  7 بار در قرآن آمده است دارای خواص غذایی و دارویی مفیدی است که یکی از آنها تأثیر در پیشگیری از بروز بیماری‌های قلبی - عروقی است. به منظور بررسی زیتون از دیدگاه قرآن و احادیث و نقش آن در پیشگیری از بروز بیماری‌های قلبی – عروقی با توجه به یافته‌های طب نوین مورد بررسی قرار گرفت. موادوروش‌ها: این مقاله نوعی مطالعه کتابخانه‌ای است‌که درآن جمع‌آوری اطلاعات ازطریق جستجو در...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید