نتایج جستجو برای ناحیه بندی

تعداد نتایج: 79668  
پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - پژوهشکده فنی و مهندسی 1392

با گذشت زمان تعداد حوادث غیرمترقبه در هر سال در حال افزایش است؛ از این رو مدیریت بحران و پاسخدهی مناسب، به عنوان یکی از مهمترین مباحث علمی کاربردی مطرح شده که امروزه کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه به آن متمایل گشته اند. اولین گزینه ای که بعد از وقوع اینگونه حوادث برای نجات جان انسانهای درگیر مطرح میشود اعزام کمکهای اولیه ی پزشکی است. عملیات اعزام اورژانس و نجات، یکی از مهمترین ارکان و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی 1392

تصویربرداری تشدید مغناطیسی یک روش تصویربرداری غیرتهاجمی بوده و کاردبرد فراوانی در تشخیص بیماری های قلبی دارد. با این حال، بخش بندی دستی این تصاویر (به دلیل حجم زیاد اطلاعات) بسیار زمان بر بوده و وابسته به دیدگاه های متفاوت متخصصین است. در این تحقیق، از مدل ها فرم پذیر هندسی برای بخش بندی چهاربعدی مرزهای اندوکارد و اپیکارد بطن چپ، بصورت خودکار، استفاده شده است. ما برای این منظور، با ترکیب اطلاعا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - پژوهشکده برق و کامپیوتر 1393

سنسورهای سنجش از دور ابرطیفی، با اخذ تصویر در چند صد طول موج مختلف، احتمال تفکیک پذیری مواد موجود در صحنه را نسبت به تصاویر چند طیفی افزایش داده و امکان طبقه بندی تصویر در تعداد کلاس های بیشتر و با دقت بالاتر را فراهم می آورند. بااین وجود، مشکلات ناشی از ابعاد بالای تصاویر ابرطیفی در بعد طیفی، موجب ناکارآمدی روشهای متداول طبقه بندی تصاویر چندطیفی در این تصاویر می شود (نفرین ابعاد). برای حل این ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده برق و الکترونیک 1391

. ما در این پروژه سعی داریم درباره جداسازی ناحیه عنبیه از تصویر گرفته شده صحبت کنیم.مرحله جداسازی خیلی مهم و حساس می باشد چون کدهای ساخته شده مبتنی بر این نواحی نیز متعاقبا دقیق نبوده و این اطلاعات اشتباه در مرحله ثبت نام به سامانه داده می شود. پژوهش ارائه شده در این پایان نامه ارائه دو راهکار ناحیه بندی دقیق عنبیه بر اساس ویژگیهای بافت روشنایی است

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده برق 1392

ارائه مدلی نزدیک به واقعیت برای سر نوزادان در کاربردهای متعددی نظیر مکانیابی منبع سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی (eeg) و مگنتوانسفالوگرافی (meg)، بازسازی تصویر در روشهای مقطعنگاری امپدانس الکتریکی (eit) و مقطعنگاری نوری، طیف سنجی مادون قرمز نزدیک (nirs)، مطالعه ارتباط بین جمجمه و صورت جهت بازسازی جمجمهای – صورتی و مطالعه رشد و نمو جهت کنترل بیماریها قابل استفاده میباشد. یک مدل ساده از سر شامل پوس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی برق 1383

تصویر برداری mri یکی از بهترین روش های تصویر برداری در مهندسی پزشکی می باشد. یکی از کاربردهای این روش، تصویربرداری از بافت های مغز می باشد. تصاویر mri مغز معمولا دارای دو مشکل غیر یکنواختی و نویز می باشند. که این وارد ناحیه بندی آن ها را مشکل می سازد. در این رساله به بیان یک الگوریتم ترکیبی بر پایه شبکه های عصبی- فازی جهت ناحیه بندی بافت های مغز در تصاویر mri خواهیم پرداخت. چنانچه خواهیم دید ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388

سده ی بیست و یکم به عنوان عصر توسعه و پیشرفت پایدار، همواره پذیرای ایده های تازه برای دستیابی به این هدف بوده است. ژئوتوریسم رویکردی تازه است برای بهره گیری از توان های توریستی مکان با تأکید بر پایداری و بهبود ویژگی های جغرافیایی مکان (محیط، تاریخ، زیبایی شناختی، فرهنگ و تمدن) که باعث توسعه و رشد وضع زندگی مردم محلی می شود. استان کردستان به واسطه ی موقعیت مناسب طبیعی و تاریخ کهن یکی از استان ها...

اسدایران پناه, جعفر آقائی لنگرانی,

در این مطالعه کانی های سنگین آبرفت های ناحیه آستانه (50 کیلومتری جنوب غربی شهر اراک )مورد بررسی قرار گرفته است. کانی های سنگین ماسه ای گرانیتی رودخانه های آستانه دارای وزن مخصوص 9/2 یا بیشتر از آن می باشد که بعضی از آنها قبیل آمفیبول ها ، پیروکسن ها و غیره تقریبا دارای ارزش اقتصادی نبوده ولی انواع دیگر نظیر طلا،شئلیت،کاسیتریت،سینابر که بدست آمده است دارای ارزش اقتصادی می باشد. از آبرفت های ناح...

احمدی, عباسعلی,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید