نتایج جستجو برای ناحیه بندی

تعداد نتایج: 79793  

2016

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

ژورنال: :فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای 2014
نسرین آذرباد,

روش­های نوین ناحیه­بندی فضاهای جغرافیایی با هدف شفاف­سازی زوایای پنهان در برنامه­ریزی توسعه ناحیه­ای صورت گرفت. تحلیل فضایی با  لحاظ  دیدگاه غالب مطالعات ناحیه­ای در همگونی، فشردگی و برابری درونی و تمایز برون ناحیه­ای امکان­پذیر می­شود. به طور معمول ناحیه بندی به واسطه شاخص­های متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی صورت گرفته است. اما در این مقاله  عوامل ارزشی و  هنجاری برای تعیین درجه توسعه یافتگی ناح...

دکتر منوچهر فرج زاده, عباس تکلو بیغش,

یکی از ارکان اولیه برای برنامه ریزی زراعی، تعیین و شناسایی واحدهای اگروکلیمایی است. منظور از واحدهای اگروکلیمایی، واحدهایی است که عوارض زمینی و عناصر اقلیمی در آنها بصورت یکپارچه در نظر گرفته شده و هر واحد از نظر این ویژگیها ، خصوصیات متفاوتی را داراست . در مطالع? حاضر که در استان همدان صورت گرفته ، از عوامل زمینی : توپوگرافی ، شیب، تیپ اراضی ، عمق و بافت خاک و از عناصر اقلیمی: مقدار بارش سالان...

ژورنال: :control and optimization in applied mathematics 0
rasoul hekmati, university of houston,

در این مقاله دو روش مهم برای حل تعدادی مسئله مشهور مورد استفاده قرار گرفته است و عملکرد این دو روش در حل دستگاه معادلات غیرخطی مورد مقایسه قرار گرفته است. از جمله این روش ها، روش ناحیه اعتماد غیریکنوای سازگار و دیگری رویکردی مقیاس بندی شده است. هر یک از این روش ها همگرایی سریع در مسائل خاص و همگرایی کند در مسائل کلی را نشان داده است. در پایان سعی شده است تا این مسائل رده بندی شده و روش برتر از ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1379

ناحیه بندی و انجام تحلیل کمی روی تصاویر تشدید مغناطیسی (mr) برای کاربردهای تشخیصی و بهبود کیفیت و کنترل روند درمان، امری لازم و ضروری است . وجود نویز و آرتفکتهای متعدد در تصاویر mr، سبب شده است که ناحیه بندی بدون نظارت این تصاویر کاری دشوار باشد. در این رساله، در راستای توجه به نویز و آرتیفکهای میدان ضربی و جز حجم پنج روش جدید برای ناحیه بندی و تحلیل کمی روی تصاویر mr عرضه شده است . تعداد روشها...

ژورنال: :فیزیک زمین و فضا 2011
همایون خوشروان, سمیه روحانی زاده, جواد ملک, قاسم نژادقلی,

ناحیه بندی سواحل جنوبی دریای خزر به لحاظ صفات مورفودینامیک رسوبی بخش کم ژرفای دریایی و خشک ساحلی هدف اصلی این تحقیق است. پس از جمع آوری اطلاعات و پردازش اولیه آنها، با آشنایی لازم با منطقه مورد بررسی، محورهای اندازه گیری ساحلی انتخاب شد. با اجرای عملیات میدانی مشخصات ساختار هندسی، عوارض مورفودینامیکی و ساختارهای رسوبی بستر دریا مورد پایش قرار گرفت. درمجموع با بررسی تعداد 48 نمونه رسوبی برداشت ش...

بای, ناصر, منتظری, مجید,

ضعف روش های سنتی طبقه بندی اقلیمی در نمایش واقعیت های اقلیمی ناحیه خزری و نشان دادن برتری روشهای نوین مبتنی بر سازو کارهای آماری چند متغیره و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارائه پهنه های اقلیمی ناحیه خزری، مهمترین ایده انجام این پژوهش است. برای دستیابی به این هدف، داده های نوزده عنصر اقلیمی ایستگاه های همدید منتخب شمال و شمال شرق کشور با دوره آماری20 ساله از پایگاه داده های سازمان هواشناسی کشور ا...

علیرضا انتظاری, غلام عباس فلاح قالهری, مهدی اسدی,

تقسیم­بندی­های آب و هوایی و شناخت مهم­ترین عوامل و عناصر تأثیرگذار بر هر ناحیه یکی از راه­های شناخت شناسنامه­ اقلیمی نواحی است. لذا برای شناخت اقلیم این استان پهنه­بندی اقلیمی با روش­های نوین ناحیه­بندی مانند: تحلیل عاملی و خوشه­بندی انجام شد. بدین منظور تعداد 20 متغیر اقلیمی از 16 ایستگاه هواشناسی استان انتخاب گردید. سپس با استفاده از روش میانیابی IDW، ماتریس پهنه­ای داده­ها به ابعاد 20×106 به...

ژورنال: :پژوهش های جغرافیایی (منتشر نمی‏شود) 2005
دکتر حسن حیدری,

مقادیرکواریانس بارش ماهانه در 26 ایستگاه هواشناسی در شمالغرب کشور با طول دورة آماری چهارده ساله مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس مقادیر کواریانس با روش تحلیل مؤلّفه های اصلی2 و تجزیة خوشه ای3 مورد بررسی قرار گرفت.روش تحلیل مؤلّفه های اصلی، سه مؤلّفه را به ترتیب: بارش فصل خشک،تراکم اصلی فصول بارش،افت محلّی بارش مشخّص نمود که این سه مؤلّفه و تغییر پذیری فضایی4 آنها تفسیر گردید. تجزیة خوشه ای امتیازات ...

ژورنال: :پژوهش های جغرافیایی (منتشر نمی‏شود) 2008
حسن حیدری, رشید سعید آبادی,

با استفاده از مقادیرمیانگین حداقل دما و میانگین سرعت باد ماهانه در 32 ایستگاه هواشناسی در شمال غرب و غرب کشور با دوره آماری 15 ساله، مقدار دمای ناشی از سوز باد از نوامبر تا آوریل محاسبه شد. پس از استخراج نتایج، نقشه پراکندگی برای هر ماه ترسیم گردید. سپس با استفاده از تحلیل خوشه ای و به کمک تکنیک گروه بندی فاصله ای، نواحی سوزباد مشخص شدن. کلیدواژه ها : سوزباد، ناحیه بندی، تحلیل خوشه ای، غرب و ش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید