نتایج جستجو برای ناحیه بندی

تعداد نتایج: 79793  

ژورنال: :پردازش علائم و داده ها 0
محمدباقر خامه چیان, m.-b. khamechian department of electr..., m. saadatmand-tarzjan department of e...,

مرز فعال تصادفی (stacs) روشی متداول و پرکاربرد برای بخش بندی مرز اندوکارد در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی (cmr) است. با این وجود، stacs در تصاویر cmr با روشنایی غیریکنواخت دارای عملکرد مطلوبی نیست. زیرا، در تابعی انرژی آن برای توصیف توزیع سطح خاکستری نواحی درون و برون مرز فعال، از دو تابع چگالی احتمال گوسی استفاده شده است. از طرف دیگر، مرز فعال تطبیق باینری محلی (lbf)، به دلیل استفاده از کرنل گوس...

ژورنال: :مهندسی مکانیک مدرس 2014
خلیل خلیلی, امیر رضا میان درهویی,

مسئله ی ناحیه بندی و افراز مدل های سه بعدی همواره به عنوان یکی از کلیدی ترین ابزارهای مورد استفاده در بسیاری از کاربردهای طراحی به کمک کامپیوتر و گرافیک کامپیوتری مطرح بوده است. یکی از پرکاربردترین روش های ناحیه بندی، که امکان افراز مدل به صورت بهینه ی سراسری را فراهم می کند، الگوریتم تکرارپذیر است. الگوریتم تکرارپذیر، روشی پارامتریک است که بر اساس الگوریتم لوید و تشکیل دیاگرام ورونوی بر روی دا...

ژورنال: :فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای 2014
حمید نظری پور, محسن دوستکامیان, آرزو اسدی, علی بیات,

در این پژوهش، پهنه بندی اقلیمی منطقه جنوب و جنوب غرب ایران بر اساس روش های آماری چند متغیره صورت گرفته است. برای این منظور از15 پارامتر اقلیمی در 30 ایستگاه هواشناسی محدوده مورد نظر استفاده شده است. با انجام میان­یابی، آرایه ای به ابعاد  ایجاد گردید که ردیف های آن مبین مکان و ستون ها نمایانگر متغیرهای اقلیمی می باشند. اجرای تحلیل عاملی بر روی آرایه مزبور نشان داد که اقلیم محدوده مورد مطالعه تحت...

ژورنال: :تحقیقات منابع آب ایران 0

به علت کمبود آمار و اطلاعات همیشه امکان استفاده از تحلیل فراوانی مکانی جهت تخمین چندک های سیلاب وجود ندارد. از آن جاکه استفاده از یک روش واحد برای ناحیه ای کردن معمولاً نتایج قابل قبولی را به دست نمی دهد، لذا معمولاً چندین روش منطقه ای به طور توأم مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه سه الگوریتم خوشه ای هیبرید که هر یک به طور جداگانه فرایند خوشه ای کردن را برای تعیین نواحی مشابه به کار می برن...

ژورنال: :پژوهش های جغرافیایی (منتشر نمی‏شود) 2002
دکتر منوچهر فرج زاده, عباس تکلو بیغش,

یکی از ارکان اولیه برای برنامه ریزی زراعی، تعیین و شناسایی واحدهای اگروکلیمایی است. منظور از واحدهای اگروکلیمایی، واحدهایی است که عوارض زمینی و عناصر اقلیمی در آنها بصورت یکپارچه در نظر گرفته شده و هر واحد از نظر این ویژگیها ، خصوصیات متفاوتی را داراست . در مطالع? حاضر که در استان همدان صورت گرفته ، از عوامل زمینی : توپوگرافی ، شیب، تیپ اراضی ، عمق و بافت خاک و از عناصر اقلیمی: مقدار بارش سالان...

ژورنال: :جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 0
احمد علی زارع مهرجردی,

حرکات پوسته زمین یکی از عوامل مهم در شکل دهی زمین منظره هاست، به طوری که تاثیر این حرکان برروی زمین ریخت شناسی وعوارض مربوط آن میتوان با مطالعه شاخصهای ریخت زمین ساخت شناسایی کرد. البرز باختری که دراین تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته در حد فاصل طولهای جغرافیایی˝ 30و 50- ́ 49 درجه خاوری بین دودشت خزر در شمال وقزوین در جنوب قرار گرفته است دراین مطالعه انواع شاخصهای ریخت زمین ساخت نظیر سینوسیه جبهه کو...

ژورنال: :جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای 0
دکتر عبدالله فرجی, - استادیار اقلیم شناسی- دانشگاه زنجان..., دانشجوی دکتری تغییر اقلیم- دانشگاه زن..., کارشناس ارشد آب و هواشناسی سینوپتیک– ..., کارشناس ارشد آب و هواشناسی سینوپتیک– ..., دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنام...,

هدف از این مطالعه، ناحیه بندی و تحلیل چرخه های بارش نواحی مرکزی کشور است. بدین منظور از 29 متغیّر اقلیمی برای72 ایستگاه سینوپتیکی و کلیماتولوژی، طی دوره آماری از سال های 1359 تا 1390 استفاده شده است. برای دست یابی به این هدف، ابتدا با استفاده از روش های زمین آمار، پایگاه داده ای به ابعاد 29× 3673 کیلومتر تشکیل شده است. سپس به منظور ناحیه بندی اقلیمی از روش های تحلیل خوشه ای و تحلیل ممیّزی بهره گر...

ژورنال: :پردازش علائم و داده ها 0
مهدیه قاسمی, تهران دانشگاه تربیت مدرس دانشکده برق ..., ali mahloojifar,

بیماری پارکینسون یک اختلال عصبی پیش رونده است که با علائم بالینی ترمور، سفتی عضلات و کندی حرکت مشخص می شود. تحقیقات اخیر در بررسی فعالیت مغز انسان با استفاده از دادگان تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی(fmri) نشان می دهد که در حالت استراحت شبکه ای از ارتباطات و فعالیت به صورت نوسانات خود به خودی در نواحی مختلف مغز وجود دارد که در بیماریهای مختلف تحت تأثیر قرار می گیرند. در این مقاله روشهای دامن...

ژورنال: :زمین شناسی مهندسی 0

امروزه وجود داده های رقومی ماهواره ای و امکان دسترسی آسان و ارزان به این داده ها و همچنین در دسترس بودن بسته های نرم افزاری پرقدرت برای تجزیه و تحلیل این داده ها، باعث جبران حجم وسیعی از عملیات صحرایی زمین شناسی شده است. یکی از موضوعات مهم زمین شناسی، ترسیم  و تعیین مرز دقیق واحد های زمین شناسی است، در این مقاله با هدف تهیه نقشه طبقه بندی شده واحدهای سنگی منطقه  و جداسازی مرز دقیق واحد های مختل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید