نتایج جستجو برای ناحیه بندی

تعداد نتایج: 79793  

ژورنال: لیزر پزشکی 2009

زمینه و هدفمد لسازی آمارگان تانسور در ناحیه مورد علاقه می باشدسفید را ب هصورت صحیح مدل نم یکند: مشکل عمده در اکثر کارهای پیشین ناحیه بندی تصاویر تانسور انتشار، استفاده از رویه پارامتریک جهت. این نوع مد لسازی، آمارگان تانسورها در کلا فهای فیبری ماده.روش بررسیتصویر تانسور انتشار استفاده م یشودناحیه بندی فانتوم بیولوژیکی رشته اعصاب نخاع موش استفاده می شود: در مطالعه حاضر از تخمین چگالی پارزن با هس...

ژورنال: :فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی 2013
عباس بینیاز, عطااله عباسی, موسی شمسی,

بخش بندی تصویر را به بخش های مجزا تقسیم میکند که هر کدام از این بخش ها دارای سطوح روشنایییکنواختی هستند. از بین روشهای موجود روش خوشه بندیفازی fcm (fuzzy c-means clustering) دارای کاربرد وسیعی در ناحیهبندی تصاویر پزشکی است. عدم ادغام ویژگیهای مکانی در fcm استاندارد، از معایب این روش در ناحیهبندی تصاویر تشدید مغناطیسی mri مغز انسان است؛ در این مقاله از روشی جدید برای بخشبندی و حذف نویز تصاویر mr...

امیر حسین ایزد دوستدار, سید حسین هاشمی, عرفان دانایی, مهرداد نظریها,

مخازن سدها به دلیل افزایش زمان ماند آب و ایجاد پدیده لایه بندی آب موجب تغییر کیفیت آب خروجی از سد نسبت به آب ورودی به آن می شوند.در این مقاله رژیم حرارتی مخزن سد در دست احداث بختیاری با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 بررسی شده است. داده های ژرف شناسی مخزن سد، اطلاعات هواشناسی و هیدرولوژی مربوط به مخزن سد بختیاری تهیه و بر اساس تغییرات احتمالی در جریان آب‌دهی رودخانه دو سناریو برای سال های خشک و نرما...

محمود حقیقی,

طرحهای رده بندی را میتوان به دو دسته نظری و عملی تقسیم کرد. مهمترین ویژگی رده بندی عملی(رده بندی کتابخانه ای و رده بندی کتابشناسی)پیوند آن با طبقه بندی علوم است . میزان وابستگی و انطباق رده بندیهای عملی و نظری مسئله اساسی مورد بحث در این مقاله است. به منظور حفظ توالی منطقی و پیوستگی مطلوب موضوعها و دوام و پایداری رده بندی در کتابخانه ها باید نظم علمی اساس تنظیم کتب قرار گیرد‘اما در انطباق رده ب...

در این مقاله روش جدیدی برای بزرگ کردن ناحیه جذب گروهی ازسیستم‌های دینامیکی افاین غیرخطی بر پایه تئوری زوبوف ارائه شده است. کنترل‌کننده به‌دست‌آمده از این روش، این امکان را فراهم می‌کند که ناحیه جذب سیستم غیرخطی افاین را در هر راستای دلخواه از فضای حالت، منبسط کرد. حتی می‌توان توسط این کنترل‌کننده، ناحیه جذب را در یک راستا منبسط و در راستای دیگر منقبض کرد. همچنین، در این روش محدودیت‌های موجود در...

باقی, هرمز,

«شورای محلی» یکی از مهم‌ترین جلوه‌ها و عناصر مولد سرمایه اجتماعی است. این نهاد تبلور عینی مدنیت،‌ مشارکت و تعامل مدنی به‌شمار می‌آید و نشانه بارز حضور هم‌زمان حاکمیت مردم و خرد جمعی است. همان‌طور که هویت یک سیستم، از ارتباطات متقابل، سازمان‌دار و اجزای آن شکل می‌گیرد، گونه‌های تعامل در جامعه نیز هویت نظام اجتماعی را معرفی و توصیف می‌کند. اما چند و چون این تعامل، خود مبتنی بر سرشت و شخصیت اجتماع...

ژورنال: اثر 2006
احمدی, عباسعلی,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

  خلاصه:    میواپی تلیوما تومور خوش خیم ونادر غدد بزاقی می باشد که کمتر از 1% نئوپلاسمهای غدد بزاقی را تشکیل می­دهد. این تومور عمدتا درغده پاروتید ایجاد می شود و در غدد بزاقی فرعی دهان با شیوع کمتری مشاهده می شود. در این مقاله به یک مورد میواپی تلیوما که در ناحیه غدد بزاقی فرعی کام ایجاد شده ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید