× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای نان کروسان

تعداد نتایج: 2929  

ادر این تحقیق مقادیر 1، 2، 3، 4، 5 و 6 درصد شیره انگور و مقادیر 05/0، 1/0، 15/0، 2/0، 25/0 و 3/0 درصد استویا استفاده شد. پس از فرمولاسیون تیمارهای نان کروسان، آزمون های فارینوگراف (درصد جذب آب، زمان گسترش بعد از ده دقیقه، زمان گسترش بعد ازبیست دقیقه، میزان مقاومت خمیر و عدد والوریمتری) و اکستنسوگراف خمیر (قابلیت کشش خمیر، مقاومت به کشش خمیر و عدد نسبت)صورت پذیرفت. آزمون های محصول شامل آزمون درص...

امیر یزدان سپاس, اکبر قندی, بهروز پیرایش فر, داود افیونی, عظیم اکبری, مجتبی وهابزاده, محمد ترابی, محمود ناظری, مسعود قدسی, گودرز نجفیان,

تکنولوژی خمیر منجمد از تمهیداتی است که با حداقل تخصص و امکانات، دست‌یابی به نان با‌کیفیت و تازه را امکان‏پذیر می‏سازد. در این تحقیق اثر سرعت انجماد و پیش‌تخمیر بر خصوصیات کیفی خمیر منجمد سنگک و نان حاصل از آن بررسی شد. مرحلۀ پیش‌تخمیر بین صفر تا 120 دقیقه (زمان تخمیر کامل)، با فواصل زمانی 30 دقیقه انجام گرفت و زمان تخمیر نهایی پس از انجماد برابر با تفاوت زمان پیش‌تخمیر و تخمیر کامل درنظر گرفته ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1340

چکیده ندارد.

یکی از راه‌های بهبود کیفیت نان‌های حجیم، استفاده از افزودنی‌های مجاز و تا حد امکان طبیعی       می‌باشد. از این‌رو، دراین تحقیق، کنسانتره‌ی کشمش به عنوان یک افزودنی کاملاً طبیعی و خوراکی مدنظر قرار گرفت. در مرحله‌ی اول از کشمش‌های درجه‌ی سه، کنسانتره‌ی کشمش با بریکس 70 تهیه گردید. سپس کنسانتره‌ی کشمش به عنوان یک بهبود دهنده در سه سطح مقداری 2%، 4% و 6% در فرمول نان باگت، به کار گرفته شد. نتایج حا...

ژورنال: علوم آب و خاک 2004
محمد شاهدی, , غلامحسین کبیر, , نفیسه مقدادیان, ,

Iranian flat breads generally have short shelf life. The result of this situation is usually enormous bread wastage. Among the most important factors involved are lack of proper packing and storage methods. In this study, the best temperature for bread packing was determined and the effects of three types of plastic wrapping on Taftoon bread baked of the typical flour were investigated after 72...