نتایج جستجو برای نرم افزار arena

تعداد نتایج: 83854  

تقی زاده منظری, مهرداد, فاتحی, روح الله, نادران, حمید,

نرم افزارLimdep یک برنامه رایانه ای برای تخمین و تحلیل مدل های رگرسیونی و نیز مدل های دارای متغیرهای وابسته کیفی و یا محدود شده است. تاکنون برنامه ای که نسبت به این برنامه تنوع بیشتری از لحاظ چهارچوب های مدلبندی، ابزارها و مشخصات تحلیل داده های مقطعی، سری زمانی وPanel را در تحلیل مدل های یاد شده حاصل نماید، ارایه نشده است. نویسنده این برنامه ویلیام اچ. گرین از اقتصاددانان برجسته دانشگاه نیویورک...

صادقپور, ابوالفضل,

Developing societies are, for a number of reasons, suffering from some sort of national inefficiency. Causes of inefficiency are cultural,deep-rooted and numerous. Since the developed countries, using all possible facilities, are moving rapidly toward the highest levels of efficiency, the international dimensions of that inefficiency become more extensive together with deeper consequences.In o...

محمد جواد داد راست,

نیاز به پشتیبانی قدرتمند و پیشرفته پردازش اطلاعات (که از منابع مختلف تهیه شده اند) در برنامه­ ریزی ­ها (به دلیل حجم فرایند داده ­ها و رشد کاربر سامانه­ های (Systems) کارآ و قدرتمند پردازش اطلاعات را اجتناب­ ناپذیر می­ سازد، GIS یا سامانه اطلاعات جغرافیایی با ویژگی خاص تلفیق داده­ های مکانی و غیرمکانی در میان مدیران و برنامه­ ریزان، به عنوان یک سامانه از جایگاه خاصی برخوردار گردیده است.

تجبر, ناصر, فوجی, ابولقاسم,

A software in fortran is developed to determine crystal structure of cubic. tetragonal. hexago nal and orthorhombic crystals from powder ditTraction d values. The general 1t6s method is also used for triclinic and monoclinic crystals.

محسن مسچی,

در این نوشتار نویسنده به معرفى امکانات و قابلیت هاى نرم افزارى قرآنى »جامع تفاسیر نور« مى پردازد. روند تهیه، هدف تولید، تعداد کتابهاى موجود، تعداد تفاسیر و ترجمه ها، لغت نامه ها،، قابلیت تنظیم، امکانات برنامه، قابلیت هاى صوتى و تصویرى و ویژگى هاى دیگر نرم افزار، موضوعاتى است که نویسند از آن سخن گفته است.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید