نتایج جستجو برای نوع تمرین

تعداد نتایج: 145337  

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با شدت‌های بالا و متوسط بر کنترل متابولیک مردان دیابتی نوع دو انجام گرفت. 32 مرد دیابتی نوع دو با میانگین سنی 94/1 ±98/47 سال به‌صورت تصادفی به سه گروه، شدت متوسط (12 هفته تمرین مقاومتی با شدت 60 تا 65 درصد یک تکرار بیشینه در 3 ست با 12 تکرار)، شدت بالا (12 هفته تمرین مقاومتی با شدت80 تا 85 درصد یک تکـرار بیشینه در 4 ست با 7 تکرا...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر 12 هفته تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر ظرفیت عملکردی و ترکیب بدنی زنان درمان شده از سرطان سینه است. 39 نفر زن درمان شده از سرطان سینه که تمایل و شرایط شرکت در پژوهش را داشتند، در این پژوهش نیمه تجربی در 3 گروه: 1- تمرین هوازی تناوبی (13 نفر)، 2- تمرین هوازی تداومی (14 نفر) و 3- کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. دو گروه تمرینی به مدت 12 هفته و به صورت سه جلسه در هفته تمری...

ژورنال: علوم زیستی ورزشی 2017

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر دو هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT)  بر اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات مردان جوان دارای اضافه وزن بود. به این منظور، 16 مرد جوان غیرفعال دارای اضافه وزن داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به­طور تصادفی به دو گروه تجربی HIIT-1، با BMI معادل 6/2±54/26، و گروه HIIT-2 با BMI 29/2 ±32/26 تقسیم شدند. HIIT-1 شامل سه جلسه در هفته، چهار تناوب یک‌دقیقه‌ای با چهار دقیقه استراح...

Introduction: The purpose of this study was to compare the effect of high intensity interval training (HIIT) and moderate continuous training on plasma apelin concentrations and insulin resistance in elderly patients with type 2 diabetes. 39 elderly males and females were randomly divided into three groups: high intensity interval training (HIGH), moderate continuous training (CONT) and control...

زمینه و هدف: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS)، یکی از اختلالات شایع غدد اندوکرینی در زنان بوده که در آن علت ناباروری، عدم تخمک‌گذاری است. در پژوهش حاضر، تأثیر دو نوع تمرین اختیاری و استقامتی بر فولیکول‌های تخمدان در رت‌های مبتلا به PCOS مقایسه گردید. روش بررسی: در این پژوهش تجربی، تعداد 40 سر رت ماده نژاد ویستار (با میانگین وزنی 20±220گرم) به روش تصادفی ساده به چهار گروه ده‌تایی شامل: 1- گروه کن...

ژورنال: دانشور پزشکی 2014
عطارزاده حسینی, سیدرضا, محمدرحیمی, غلام رسول ,

Background and Objective: Obesity and type 2 diabetes mellitus (T2DM) have become two of the main threats to public health worldwide. The purpose of this research was to investigate the effect of aerobic training and diet on lipid profile and liver enzymes in obese women with type 2 diabetes. Materials and Methods: Twenty three obese females with type 2 diabetes and a mean age of 47.75±7.936...

چکیده هدف: اختلال آندوتلیال به عنوان یک رویداد کلیدی در پیشرفت و توسعۀ آترواسکلروزیس در نظر گرفته شده‌است. از طرف دیگر بیماری دیابت نیز با اختلال آندوتلیال همراه است. از میان عامل‌های اختلال آندوتلیال می‌توان به مولکول چسبان سلول‌های عروق اشاره کنیم. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی بر مولکول محلول چسبان سلول‌های عروق و شاخص مقاومت انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 است. روش پژوهش: 16...

ژورنال: افق دانش 2016

اهداف: روش‌های خودکنترلی و مداخلات غیردارویی مثل فعالیت‌های هوازی و برنامه‌های رژیم غذایی بر مقاومت به انسولین و کیفیت زندگی در بیماران دیابتی نوع دو تاثیر بسزایی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر 12 هفته تمرین هوازی به‌همراه رژیم غذایی بر مقاومت به انسولین و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو بود. مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی در سال 1392، 23 زن چاق مبتلا به دیابت نوع دو در شهرستان تای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید